Entrevista
     
  Els Bancs dels Temps són un projecte impulsat per l'Ajuntament de Barcelona en cooperació amb la xarxa associativa dels barris. La seva activitat es basa en l'intercanvi de temps entre les persones que ajuda a resoldre problemes de la vida quotidiana.

PortalSocial.net s'ha entrevistat amb la Natàlia Esvertit, la Marta Garrich i el Borja Rius, membres de la Secretaria del Banc del Temps del Raval, els quals ens explicaran les seves experiències i el funcionament d'aquests.
 
  PortalSocial.net: Què és el Banc del Temps?  
  Banc del Temps: El Banc del Temps és un banc que funciona sense diners. En aquest banc únicament es poden dipositar i demanar hores de temps.
Les persones que s'associen al Banc del Temps ofereixen serveis als altres socis i, a canvi, també reben els serveis que desitgen. Com que la unitat de valor és el temps es dóna valor a qualsevol servei, independentment del que es tracti.
 
  PortalSocial.net: Com va sorgir aquesta iniciativa a Barcelona?  
  Banc del Temps: El primer Banc del Temps es va crear el 1998 al barri del Guinardó. Posteriorment, es van crear bancs al barris de Ciutat Vella, Bon Pastor i Gràcia. El Banc del Temps del Raval està en funcionament des del desembre de 2004.  
  PortalSocial.net: Quins són els objectius del Banc del Temps?  
  Banc del Temps: El Banc del Temps té com objectiu crear xarxes de suport comunitari als diferents barris. Aquestes xarxes permeten facilitar la conciliació de la vida familiar amb la vida laboral i resoldre problemes de la vida diària relacionats, sobretot, amb l'atenció a les persones.

El Banc del Temps també és un recurs que permet fomentar la coneixença, la confiança i la solidaritat entre les persones que conformen una comunitat, mitjançant l'intercanvi de serveis.
 
  PortalSocial.net: Com s'estableixen els intercanvis?  
  Banc del Temps: La Secretaria del Banc del Temps facilita als socis un llistat de totes les persones associades i dels serveis que ofereix i demana cada una d'elles. Els socis també disposen d'un talonari de vals de temps que utilitzen quan usen el seu temps en favor d'una altra persona. Periòdicament, els socis han de portar els talons a la Secretaria per donar compte del temps donat i rebut. Alhora, la Secretaria s'ocupa d'informar als socis quan s'apunten noves persones i s'ofereixen nous serveis i de controlar que hi hagi un cert equilibri per part dels socis entre les hores donades i les hores rebudes. Així mateix, la Secretaria també organitza reunions periòdiques de socis per tal de fomentar la confiança i afavorir que s'estableixin intercanvis i organitza intercanvis grupals, en els que, per exemple, un soci ensenya alguna cosa: un plat de cuina, una manualitat... a un petit grup interessat a conèixer-la.  
  PortalSocial.net: Quin són els intercanvis que tenen més oferta i més demanda?  
  Banc del Temps: En els Bancs del Temps s'intercanvien tot tipus de serveis, habilitats i coneixements.

La llista de serveis del Banc del Temps del Raval és molt àmplia i es poden agrupar de la següent forma:
- Atenció a les persones: cuidar nens, explicar-los contes, dur-los al parc, acompanyar-los a l'escola, cuidar persones grans, acompanyar-les al metge, fer-los companyia, fer-los la compra, etc
- cura del cos i la salut: massatges, manicura, perruqueria, etc
- tasques domèstiques: anar a comprar, cuinar, cosir, planxar, fer petites reparacions, etc
- formació: suport escolar, informàtica, idiomes, assessorament en temes diversos, etc
- lleure: dansa, esports, manualitats, sortir a passejar, etc
- cura d'animals domèstics: cuidar gats, passejar gossos, etc.
 
  PortalSocial.net: Qui és susceptible de participar en el Banc de Temps?  
  Banc del Temps: La filosofia del Banc del Temps es basa en què totes les persones tenim coses a oferir i coses a demanar als altres. Per tant, totes les persones que ho desitgin, poden fer-se sòcies.

La diversitat de socis i sòcies del Banc, quant a edat, sexe, origen, etc, afavoreix la riquesa dels intercanvis.
 
  PortalSocial.net: Quines mesures de control hi ha establertes per poder participar en aquests intercanvis?  
  Banc del Temps: Les persones que s'associen al Banc del Temps han de ser majors d'edat.

La Secretaria fa una entrevista inicial als socis, en la que es registren les seves dades personals (nom, DNI, adreça, telèfon, etc). La Secretaria té la finalitat de promoure l'intercanvi entre els socis fomentant la confiança mútua, però en qualsevol cas, tant els serveis disponibles com la realització efectiva dels mateixos són responsabilitat directa dels socis.

L'experiència dels Bancs del Temps, en conjunt, reflecteix una valoració molt positiva, quant a la participació dels socis i al caràcter dels intercanvis realitzats.
 
  PortalSocial.net: Com es pot crear una unitat del Banc del Temps?  
  Banc del Temps: El Banc del Temps és un projecte que ha de ser assumit i impulsat per associacions o entitats que desenvolupen les seves activitats en algun barri o territori concret.

Per a la seva posada en funcionament, aquestes associacions o entitats compten amb el suport de l'Associació Salut i Família, que proporciona una formació específica als membres de la Secretaria per tal de gestionar el Banc.

Els Bancs també compten amb el suport dels districtes municipals en el quals s'ubiquen.
 
  PortalSocial.net: Des del moment de la seva creació fins a hores d'ara, quina ha estat la seva evolució quant a participació, qualitat, incidència, etc?  
  Banc del Temps: El Banc del Temps del Raval va posar-se en marxa a finals dels 2004. Actualment, des del febrer, la nostra entitat compta amb quasi 50 socis. Hi ha bastant equilibri numèric entre homes i dones i la composició és molt variada quant a edat (gent jove, de mitjana edat i gent gran) i origen (marroquins, pakistanesos, etc), cosa que reflecteix la realitat multicultural que hi ha al barri del Raval.

Les reunions registren una participació molt alta i s'intercanvien molts serveis relacionats amb l'ensenyament d'idiomes i amb la cuina. Hi ha molta demanda d'intercanvis grupals per part dels socis.
 
  PortalSocial.net: Teniu coneixement d'altres experiències similars a altres indrets del territori català, espanyol i internacional?  
  Banc del Temps: La idea d'intercanviar està present en totes les comunitats humanes i arreu del món existeixen nombroses experiències relacionades amb l'intercanvi de serveis, coneixements i objectes. Aquestes experiències reben diferents noms com ara bancs del temps, bancs solidaris, punts d'intercanvi de serveis, xarxes d'intercanvi de coneixements, clubs de trueque, etc. En algunes ocasions, les iniciatives relacionades amb l'intercanvi es vitalitzen en situacions de crisi econòmica (com es va poder constatar arran de la important crisi argentina 2001-2002).

A Barcelona, tal com hem comentat abans, hi ha Bancs del Temps al barris del Guinardó, Ciutat Vella, Bon Pastor, Gràcia, Poble Sec i Nou Barris. A la resta de Catalunya existeixen experiències diverses a les poblacions de l'Escala, Castelldefels, Mataró, Girona, etc. A l'Estat Espanyol s'han creat Bancs del Temps a Pamplona, Alacant, Sevilla, Chipiona, El Escorial, Bilbao, Beiro, etc i a nivell internacional, les experiències relacionades amb l'intercanvi es troben molt arrelades, sobretot, a Itàlia, Portugal, França, el Regne Unit i EEUU.