FORMES DE PAGAMENT

Formes de pagament de la matrícula i d'altres tràmits

Per a fer les gestions que tenen implicacions econòmiques, la UOC disposa de les següents formes de pagament: la domiciliació bancària, la targeta en línia, el pagament mitjançant codi numèric, mitjançant el crèdit d'una entitat financera i el pagament fraccionat (ajut AGAUR).

Hem d'advertir, però, que no tots aquests sistemes de pagament són possibles per a tots els tràmits, sinó que segons aquests s'activaran unes formes de pagament o unes altres. Les opcions de pagament per a cada tràmit estan especificades a la Secretaria i també a les planes que trobareu quan feu la sol·licitud del tràmit.

 
Targeta en línia: El pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera es fa mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de "la Caixa", al qual accedireu directament des del Campus en el moment en què sol·liciteu el tràmit.
 
Domiciliació bancària: Per a triar aquest sistema de pagament, abans heu d'introduir les dades del vostre compte bancari al formulari que hi ha a l'espai del Campus Virtual Secretaria / Expedient / Dades bancàries. Aquesta opció només està disponible per a segones matrícules i posteriors. El càrrec corresponent a la matrícula del primer semestre del curs 2011-2012 es farà el dijous 1 de setembre.
 
Pagament mitjançant codi numèric: En la primera matrícula a la UOC és possible realitzar el pagament de forma virtual utilitzant el codi numèric que apareix al peu del Full de matrícula.
 
Crèdit entitat financera: Un cop s'ha triat aquesta forma de pagament en el moment de formalitzar la matrícula, l'estudiant s'ha de dirigir a una entitat financera per a sol·licitar el crèdit. L'entitat s'encarregarà de liquidar l'import a la Universitat fent servir el codi de barres o el codi numèric que apareix en el full de matrícula.
 
Pagament fraccionat (AGAUR): L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ofereix un programa d'ajuts en format de crèdit per al pagament fraccionat per mensualitats de la matrícula universitària, fruit d'un acord amb l'Institut Català de Finances. Aquesta opció només està disponible per a segones matrícules i posteriors, i no està disponible per a les modificacions a l'alça de la matrícula.
 
Préstec del Ministeri: el Ministeri d'Educació ha creat una línia de préstecs per a estudiants que es vulguin matricular d'estudis de màsters oficials i de doctorat.
 

MODIFICACIÓ FORMA DE PAGAMENT

Si necessiteu modificar o consultar la forma de pagament de la matrícula o de qualsevol altre tràmit, ho podeu fer sempre que el cobrament no s'hagi fet efectiu. Tingueu present, però, que només podeu fer tres canvis com a màxim per cada operació.

Modificació de la forma de pagament

PAGAMENT DES DE L'ESTRANGER

En el cas d'estudiants residents fora de l’estat espanyol que no disposin d'un nombre de compte d'un banc espanyol per a la domiciliació de la matrícula, la UOC ofereix dues opcions de pagament per a la matrícula.

Més informació

DOCUMENTS ECONÒMICS

Si necessiteu un certificat signat de l'estat dels vostres pagaments, el podeu consultar i imprimir mitjançant aquesta aplicació, tant dels rebuts pagats com dels pendents de confirmar per l'entitat bancària. El certificat inclou l'import cobrat i desglossat per mesos.

Sol·licita el certificat de pagaments

També podeu sol·licitar una factura al vostre nom o al de la vostra empresa, en aquest darrer cas, però, haureu de donar les dades de l'entitat enlloc de les vostres. Recordeu que només podreu demanar factures a nom de l'empresa dels dos últims semestres.

Un cop sol·licitada la factura, la rebreu en format PDF en un termini aproximat de 15 dies laborals.

Sol·licita una factura

 
Per a saber més...

Si teniu cap dubte sobre les formes de pagament, accediu al Servei d'atenció.