Les aules virtuals

L’aula virtual és l’espai on es produeix la docència. Hi podreu accedir des del botó Aules, del menú superior del Campus Virtual, o des de la pàgina d'inici

Tindreu un mòdul a la pàgina d'inici per a cadascuna de les vostres aules. Per defecte, el mòdul està minimitzat, però el podreu obrir i canviar de lloc segons el que us convingui.

Què trobaré a les aules?

El professor col·laborador que us guiarà al llarg de l’assignatura, us plantejarà proves d’avaluació contínua, etc. Estigueu atents al tauler on penjarà els missatges i comentaris per a seguir l’assignatura. A més, hi trobareu:

  • Els companys de classe amb qui us podreu relacionar per mitjà del fòrum.
  • El calendari on veureu quan s’han de lliurar les activitats i quan comença el temari.
  • Els recursos d’aprenentatge específics per a aquella assignatura, siguin llibres, articles, programari...
  • El pla docent: el document que explica com s’avalua aquella assignatura, els seus objectius, etc.
  • Les eines per a lliurar les proves d’avaluació contínua (PAC) i veure les notes que aneu obtenint.

A més, segons les necessitats de cada assignatura, podeu disposar d’altres eines, com ara un blog, un wiki, un LANGblog (per a assignatures d’idiomes), un Present@, un aula Moodle, etc.

Quan podré entrar a les aules?

Per als estudiants de grau, de màster universitari i del Centre d'Idiomes Moderns, les aules apareixeran al llarg del dia de començar el semestre. Recordeu que la UOC té dos començaments de semestre.

Per als estudiants de màster, postgrau o especialització propis, les aules s’activaran esglaonadament durant el semestre.

Pocs dies abans del començament de cada assignatura rebreu un avís a la bústia del Campus.