Tots els apartats

Beques d'equitat

torna

Les beques d’Equitat permeten que els estudiants de grau i de primer i segon cicle, segons la renda familiar, puguin tenir reduït el preu del crèdit de què es matriculen per primera vegada en els percentatges que estableix la convocatòria.

La convocatòria la gestiona l’Agència d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Trobareu informació sobre els requisits generals i els requisits econòmics en la convocatòria i també a la pàgina http://www.matriculauniversitaria.cat/.

És molt important que llegiu els requisits de la convocatòria amb atenció. A continuació us facilitem un resum dels més importants:

 • Estar matriculat de crèdits de primera matrícula d’un grau, llicenciatura, diplomatura o enginyeria.
 • Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol estat membre de la Unió Europea.
 • No tenir cap títol universitari, excepte si sou titulats per una universitat privada o teniu una diplomatura / enginyeria tècnica i esteu fent un segon cicle.
 • Complir els requisits econòmics previstos a l’apartat II de l’annex.
 • Si heu obtingut un certificat de llindar de renda de tram 1, sol·licitar la beca MEC per al mateix any acadèmic .

En primer lloc heu de demanar a l’AGAUR el vostre llindar econòmic.

La sol·licitud s’ha de fer en línia a l’oficina de tràmits: sol·licituds Equitat.

Quan acabeu d’emplenar el formulari rebreu automàticament un rebut de presentació.

 • Si teniu més d’un expedient de matriculació a la UOC, només se’n tindrà en compte un (el que us sigui més beneficiós econòmicament).
 • Estudiants amb l’acreditació del llindar econòmic de tram 1:
  • Heu de sol·licitar la beca MECD i només s’aplicarà la beca d’Equitat si la beca del Ministeri us ha estat denegada.
  • Si teniu més d’un expedient de matriculació a la UOC o en una altra universitat, s’aplicarà el mateix criteri d’incompatibilitat entre MECD i Equitat, de manera que podeu sol·licitar la beca MECD en un expedient i la d’Equitat en l’altre, però només se us aplicarà la d’Equitat quan tinguem la confirmació de l’AGAUR de la denegació de la beca MECD.

L’AGAUR farà la resolució en un termini de tres mesos a partir de la fi del termini de sol·licitud.

Quan l’AGAUR tingui les resolucions favorables, n’informarà la UOC perquè pugui fer els recàlculs de la matrícula. El retorn econòmic es farà per mitjà de transferència bancària al compte corrent que tingueu indicat a l’apartat Secretaria / Expedient / Dades bancàries.

Els estudiants que heu demanat la beca d’Equitat i sou del llindar econòmic de tram 1 heu d’esperar a la resolució de la beca del Ministeri.

Tens dubtes? Consulta el Servei d'atenció.

Recordeu que...

 • Si teniu acreditat el tram 1 i voleu demanar la beca d’Equitat, és obligatori que també hàgiu sol·licitat la beca general del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport i que us hagi estat denegada.
 • Els estudiants de màsters universitaris no podeu demanar la beca d’Equitat.
 • El descompte en el preu del crèdit només s’aplica als crèdits de què us matriculeu per primera vegada (i no pas a les assignatures suspeses de què us torneu a matricular).
 • En cas que s’estableixi un segon termini per a sol·licitar la beca d’Equitat i us sigui acceptada, la reducció del preu només s’aplicarà en la matrícula del segon semestre.
.