Tots els apartats

Taxes de la matrícula

Hi ha un seguit de taxes vinculades a la matrícula que responen a l'oferta de serveis i materials que la Universitat ofereix a l'estudiant.

 

Taxes de la matrícula
Concepte Preu
Serveis i recursos d'acollida (només 1a matrícula) 119 €
Serveis de suport a la docència 57 €/semestre
Gestió de la matrícula i de l'expedient acadèmic 54,54 €/semestre
Recursos per a l’aprenentatge *
(IVA no inclòs)

9,66 € / crèdit (LRU)
11,79 € / crèdit (graus)
12,23 € / crèdit
(màsters universitaris)

Adhesió a La Virtual (pagament únic i opcional) 6,01 €
Aportació al Campus per la Pau (opcional) 6,88 €
Assegurança escolar obligatòria (menors de 28 anys) 1,12 €/any

 

* Els recursos per a l'aprenentatge estan sotmesos a un IVA del 4%. La resta de taxes estan exemptes d'IVA. L’enviament a l’estranger dels recursos d’aprenentatge no té cap cost afegit.

Des de l'enllaç següent podeu consultar el detall de les taxes vinculades a la matrícula.

Reduccions en el preu de la matrícula

Tornar amunt

Amb la voluntat d’avançar cap a la sostenibilitat i cap a les accions respectuoses amb el medi ambient, els estudiants de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari podran triar en la matrícula del primer semestre del curs 2012-2013 si no volen rebre la versió en paper dels recursos d’aprenentatge en algunes assignatures.

Si decideixen renunciar a la tramesa, tindran una reducció en el preu total de la matrícula:

  • Renúncia a la versió en paper dels recursos per a l’aprenentatge: -12 €

Aquesta bonificació apareixerà al full de matrícula en l'apartat Reduccions. Per a més informació podeu consultar l'espai Materials / Com és l'enviament?.

 

Preu del crèdit

Tornar amunt

La Generalitat de Catalunya fixa els preus públics dels crèdits i altres serveis acadèmics per a les universitats públiques de Catalunya i la UOC. Podeu consultar els preus aprovats per al curs 2014-2015 al Decret 92/2014, de 17 de juny ( PDF, 84 kB).

Preu del crèdit
Concepte Preu Preu amb recàrrec de titulat Preu convalidades
Enginyeries tècniques i superiors 18,22 € 25,50 € 2,73 €
Graus (coeficient A) 20,42 € 28,58 € 3,06 €
Graus (coeficient B) 22,88 € 32,03 € 3,43 €
Màsters universitaris 34,06 € 47,68 5,10€
Altres estudis 16,32 € 22,84 € 2,44 €

 Els graus de coeficident d'estructura docent B són el grau de Multimèdia, el grau d'Enginyeria de Tecnologies de Telecomunicació i el grau d'Enginyeria Informàtica.

Els estudiants que teniu un títol homologat cursat en un centre universitari públic heu de pagar un recàrrec sobre el preu del crèdit si comenceu uns altres estudis homologats, excepte si només heu superat estudis de primer cicle i voleu accedir al segon cicle. El preu del crèdit amb recàrrec de titulat es calcula multiplicant els preus per crèdit per 1,4.

Els estudiants de llicenciatures, diplomatures i enginyeries que us matriculeu d'una assignatura extingida amb «dret a examen», haureu d'abonar el 15% del preu del crèdit en concepte de docència i el 100% dels recursos d'aprenentatge. Si us matriculeu d'una assignatura extingida amb «docència alternativa», haureu d'abonar el 100% del cost de l'assignatura (preu del crèdit i de recursos). En tots els casos, els preus que s'aplicaran seran els de la llicenciatura, diplomatura o enginyeria i no pas els del grau.

Podreu consultar el model de superació de les assignatures extingides a l'espai Matriculació / Formalització de la matrícula/ Assignatures amb docència aquest semestre.

Preus dels programes de minor

Tornar amunt

Les assignatures del minor tenen el preu del crèdit del grau que les ofereix (grau responsable del minor) i estan marcades pel Decret de preus. Per aquest motiu hi són aplicables tots els recàrrecs i bonificacions propis del Decret de preus.

Els crèdits de què l’estudiant s’ha matriculat en l’expedient del minor no són susceptibles de beca, ni general ni d’equitat.

Concepte Preu
Programa de minors 20,42 €
Programa de minors d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació 22,88 €

Taxa de modificació de matrícula

Tornar amunt

La taxa de modificació de matrícula és de 27,27 €.

Tens dubtes? Consulta la normativa o el Servei d'atenció.

Consulta també...
  • Els requisits per a demanar una beca del Ministeri.
  • Si pots optar a un descompte en la matrícula.
  • Pots consultar informació de les assignatures i l'estructura del pla a l'apartat Plans d'estudi.
.