Tots els apartats

Preus i taxes acadèmiques

Calcula el preu de la teva matrícula

Per conèixer el preu aproximat de la teva matrícula, introdueix les dades a la calculadora:


més informació


més informació


Reduccions

més informació

L’import que s’obté de la Calculadora de preus és aproximat i orientatiu i no té validesa a efectes de matrícula. L’import definitiu s’indica en el moment de formalitzar la matrícula i el podreu consultar en el vostre Full de matrícula.

El preu del crèdit inclou el preu dels recursos d'aprenentatge. Els recursos per a l'aprenentatge estan sotmesos a un IVA del 4%

* Les taxes Serveis de suport a la docència i Gestió de la matrícula i de l'expedient acadèmic són obligatòries.

pujar

Preu de crèdit per tipus d'estudi

  Preu del crèdit
  Preu Convalidades
Graus (coeficient A) 20,42 € 3,06 €
Graus (coeficient B: grau de Multimèdia, grau d'Enginyeria de Tecnologies de Telecomunicació i grau d'Enginyeria Informàtica) 22,80 € 3,42 €
Màsters universitaris 33,82 € 5,07 €
Enginyeries tècniques i superiors 18,22 € 2,73 €
Altres estudis 16,32 € 2,44 €
Minors
20,42 €
Minors informàtica
22,80 €

La Generalitat de Catalunya fixa els preus públics dels crèdits i altres serveis acadèmics per a les universitats públiques de Catalunya i la UOC. Podeu consultar els preus aprovats per al curs 2013-2014 al Decret 192/2013, de 9 de juliol (PDF, 308 kB).

Especificacions per a estudiants de llicenciatures, diplomatures i enginyeries
 • Si us matriculeu d'una assignatura extingida amb «dret a examen», haureu d'abonar:

  el 15% del preu del crèdit en concepte de docència + el 100% dels recursos d'aprenentatge

 • Si us matriculeu d'una assignatura extingida amb «docència alternativa», haureu d'abonar:

  el 100% del cost de l'assignatura (preu del crèdit i de recursos)

  En tots els casos, els preus que s'aplicaran seran els de la llicenciatura, diplomatura o enginyeria i no pas els del grau.

  A la matrícula de les asignatures amb model de superació de dret a examen s'hi aplicarà un descompte del 40% sobre el preu per crèdit de docència i del 100% en els recursos d'aprenentatge, podeu consultar més informació sobre com matricular aquestes assignatures a l'espai Matrículació / Formalització de la matrícula/ Matriculació d'assignatures amb dret a examen.

   Podreu consultar el model de superació de les assignatures extingides a l'espai Matrículació / Formalització de la matrícula/ Assignatures amb docència aquest semestre.

pujar

Recàrrec per titulat i per segones i següents matrícules

Els estudiants que teniu un títol homologat cursat en un centre universitari públic o esteu en disposició d’obtenir-lo, és a dir, que heu cursat tots els crèdits necessaris però no heu sol·licitat el títol heu de pagar un recàrrec sobre el preu del crèdit si comenceu uns altres estudis homologats, excepte si només heu superat estudis de primer cicle i voleu accedir al segon cicle. El preu del crèdit amb recàrrec de titulat es calcula multiplicant els preus per crèdit per 1,4.

Graus (coeficient A)
Preus de recàrrec per titulat de Graus (coeficient A)
  Preu  Preu del crèdit amb recàrrec per titulat
1ª matrícula 20,42 € 28,58 €
2ª matrícula 24,50 € 34,30 €
3ª matrícula 53,09 € 74,32 €
4ª matrícula o més 73,51 € 102,91 €

 

Graus (coeficient B: grau de Multimèdia, grau d'Enginyeria de Tecnologies de Telecomunicació i grau d'Enginyeria Informàtica)
Preus de recàrrec per titulat de Graus (coeficient B)
  Preu Preu del crèdit amb recàrrec per titulat
1ª matrícula 22,80 € 31,92 €
2ª matrícula 27,36 € 38,30 €
3ª matrícula 59,28 € 82,99 €
4ª matrícula o més 82,08 € 114,91 €

 

Màsters universitaris
Preus de recàrrec per titulat de Màsters universitaris
  Preu Preu del crèdit amb recàrrec per titulat
1ª matrícula 33,82 € 47,34 €
2ª matrícula 40,58€ 56,81 €
3ª matrícula 87,93 € 123,10 €
4ª matrícula o més 121,75 € 170,45 €
Enginyeries tècniques i superiors
Preus de recàrrec per titulat de Enginyeries tècniques i superiors
  Preu Preu del crèdit amb recàrrec per titulat
1ª matrícula 18,22 € 25,50 €
2ª matrícula 21,86 € 30,60 €
3ª matrícula 47,37 € 66,32 €
4ª matrícula o més 65,59 € 91,82 €
Altres estudis
Preus de recàrrec per titulat d'Altres estudis
  Preu Preu del crèdit amb recàrrec per titulat
1ª matrícula 16,32 € 22,84 €
2ª matrícula 19,58 € 27,41 €
3ª matrícula 42,43 € 59,40 €
4ª matrícula o més 58,75 € 82,25 €

 

pujar

Taxes de matrícula

Hi ha un seguit de taxes vinculades a la matrícula que responen a l'oferta de serveis i materials que la Universitat ofereix a l'estudiant.

Concepte Preu
Serveis i recursos d'acollida
(només 1ª matrícula)
119 €/semestre
Serveis de suport a la docència
57 €/semestre
Gestió de la matrícula i de l'expedient acadèmic 54,16 €/semestre
Recursos per a l'aprenentatge

Els recursos per a l'aprenentatge estan sotmesos a un IVA del 4%.
Sense cost afegit per enviament a l'estranger
9,66 €/crèdit (URU)
11,79 €/crèdit (graus)
12,23 €/crèdit (màsters universitaris)
Adhesió a La Virtual
(pagament únic i opcional)
6,01 €
Aportació al Campus per la Pau
(opcional)
7,22 €
Assegurança escolar obligatòria
(menors de 28 anys)
1,12 €/any
Taxes exemptes d'IVA, excepte els Recursos per l'aprenentatge (4% IVA).
pujar

Taxa de modificació de matrícula

La taxa de modificació de matrícula és de 27,08 €.

pujar

Reduccions

Amb la voluntat d’avançar cap a la sostenibilitat i cap a les accions respectuoses amb el medi ambient, els estudiants de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari podran triar en la matrícula si no volen rebre la versió en paper dels recursos d’aprenentatge en algunes assignatures.

Si decideixen renunciar a la tramesa, tindran una reducció en el preu total de la matrícula:

Renúncia a la versió en paper dels recursos per a l'aprenentatge -12 €

Aquesta bonificació apareixerà al full de matrícula en l'apartat Reduccions. Per a més informació podeu consultar l'espai Materials / Com és l'enviament?.

pujar

Beques, descomptes i ajuts

A continuació pots consultar la informació sobre beques

Els descomptes i ajuts disponibles són els següents:

La documentació s'ha d'enviar abans de l'inici de la prestació acadèmica perquè se us pugui aplicar el descompte directament.

.
.