Serveis

Esports

La UOC fomenta la pràctica esportiva de la comunitat universitària participant en els campionats universitaris. A més, disposa d'un programa d’acompanyament a esportistes d'alt nivell per a ajudar-los a compatibilitzar la carrera esportiva amb els estudis.

Campionats de Catalunya Universitaris

En el marc de l'Esport Català Universitari, les diferents universitats catalanes organitzen anualment els Campionats de Catalunya Universitaris, competicions esportives individuals i per equips, amb l'objectiu de promoure la pràctica esportiva entre els membres de les dotze universitats catalanes. La UOC hi participa en les competicions d’esports individuals.

Per a participar en els campionats s’ha d’estar matriculat en uns estudis de grau, màster universitari o doctorat i, en el cas d'estudiants més grans de 28 anys, tenir una assegurança mèdica (mútua esportiva o similar). També hi pot participar el personal docent i investigador i el personal d'administració i serveis de les universitats. Els requisits per a participar-hi i la informació ampliada per a cada esport es pot consultar en el web dels campionats obre en finestra nova.

Sol·licita participar en els Campionats de Catalunya Universitaris

Si participeu en una competició esportiva, podeu sol·licitar una avaluació d'estudis previs per tal que us reconeguin crèdits. Per a obtenir més informació, consulteu l'espai Secretaria / Tràmits / Avaluació d’estudis previs.

A més, podeu demanar una subvenció per desplaçament (0,07 euros per quilòmetre). La subvenció s’ha de demanar després d’haver participat en la competició i es calcula tenint en compte el lloc on se celebra la competició i la vostra adreça habitual. L’adreça habitual és la que teniu publicada a l’espai Secretaria / Expedient / Dades personals. Si residiu a Barcelona o a la seva àrea metropolitana i la competició se celebra dins de la província de Barcelona, no és possible sol·licitar l’ajut.

Demana una subvenció per desplaçament

Altres competicions esportives universitàries

amunt

Els Campionats d'Espanya Universitaris obre en finestra nova són competicions individuals i per equips organitzades anualment pel Consell Superior d'Esports i les universitats espanyoles. La UOC hi participa, en les competicions d'esports individuals.

Els requisits per a participar-hi són tenir una matrícula activa (en un grau, màster universitari o doctorat) i, en el cas dels estudiants més grans de vint-i-vuit anys, tenir una assegurança mèdica (mútua esportiva o similar).

D'altra banda, l'Esport Català Universitari (ECU) participa en competicions internacionals, com ara en algunes modalitats dels European University Games obre en finestra nova.

Els estudiants de la UOC, com a membre de l'ECU, hi podeu participar. A l'espai Notícies del Campus publiquem informació sobre aquestes competicions i el procés d'inscripció.

Sol·licita participar en altres competicions esportives universitàries

Esportistes d'alt nivell

amunt

La UOC ofereix una atenció personalitzada a aquests estudiants mitjançant el Programa d’acompanyament a esportistes d’alt nivell. Aquestes són algunes de les necessitats que el programa ajuda a resoldre:

  • Acompanyament en el moment de fer la matrícula i la resta de tràmits. Consulteu la informació sobre els tràmits a Secretaria / Tràmits i pregunteu qualsevol dubte al vostre tutor.
  • Necessitats específiques relacionades amb les proves d’avaluació final si coincideixen amb competicions esportives. A Secretaria / Avaluació trobareu tota la informació sobre les proves i el tutor també us hi pot ajudar.

A banda, el Centre d’Alt Rendiment Esportiu de Sant Cugat del Vallès (CAR) i la UOC tenen un acord perquè els esportistes d’aquest centre puguin tenir un tutor específic. Aquest tutor els ajuda a planificar el calendari acadèmic d’acord amb el calendari esportiu. Si sou esportistes d’elit del CAR, sol·liciteu en el mateix centre que us assignin un tutor.