labilitat (afectiva o emocional)
Canvi afectiu sobtat, que especialment involucra l'expressió i pot estar provocat o no per estímuls externs. La variabilitat afectiva pot ser una característica de personalitat, cas en què hi ha una correspondència entre l'estat subjectiu i la seva expressió. En canvi, en els estats de labilitat hi ha una falta de control de l'expressió afectiva que acostuma a ser desproporcionada en l'afecte subjectiu. És freqüent la seva associació amb la incontinència emocional.
Psicologia de la personalitat (2)