moviment aparent
Fenomen perceptiu pel qual un estímul estàtic és percebut com si estigués en moviment. De fet és una il.lusió perceptiva.Vegeu moviment real.
Cognició i emoció (1)