autopoesi
Procés en què un element s'autogenera i defineix en el seu procés de funcionament. Capacitat d'un sistema per a organitzar-se de manera que l'únic producte resultant sigui ell mateix. No hi ha separació entre productor i producte. El ser i el fer d'una unitat autopoètica són inseparables, i això constitueix una forma d'organització específica.
Psicologia del desenvolupament I (G)
Avaluació i intervenció social en els organitzacions