Dret i noves tecnologies I Codi:  03.077    :  4,5
Consulta de les dades generals   Descripció   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Llista dels materials de què disposa l'assignatura   Materials  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

a) Enfocament conceptual.

La nostra assignatura (dividida en dues parts, Dret i Noves Tecnologies I i II) pretén recollir de forma sistematitzada els principals elements materials del que s'ha anomenat "Dret d'Internet", o "Dret de la Societat de la Informació". La realitat cada cop més evident i propera de la implantació de les comunicacions electròniques ha comportat una reflexió molt extensa sobre les peculiaritats que els problemes jurídics tradicionals presenten en el context virtual, i també sobre els problemes nous que emergeixen precisament en el marc de les relacions caracteritzades per l'ús de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC).

 b) Relació de l'assignatura amb d'altres del Pla d'estudis

El caràcter absolutament transversal de la matèria fa que es tractin qüestions de drets fonamentals, de propietat intel·lectual i industrial, de contractació electrònica, de criminalitat, aspectes processals, etc. Per tant, convé tenir una bona familiaritat amb assignatures bàsiques com ara Dret Constitucional, Dret Administratiu, Dret Civil, Dret Penal, Dret Mercantil i Dret Internacional Privat per a poder treballar amb comoditat. Val a dir, no obstant, que en aquesta primera part, és a dir, Dret i Noves Tecnologies I, encara no entrarem a l'anàlisi de qüestions de criminalitat, de propietat intel·lectual ni de Dret internacional privat, que corresponen a la segona part de l'assignatura.

c) Camps professionals en què es projecta

La consolidació d'Internet i en general de les comunicacions i de les relacions contractuals per via electrònica és ja un fet difícilment reversible. És per això que molts despatxos d'advocats han creat departaments especialitzats en dret de les noves tecnologies, essent aquest un camp que ja s'ha consolidat com una especialitat de la professió. Igualment, els serveis jurídics de les companyies de l'anomenada 'nova economia' precisaran d'advocats amb formació específica en aquest àmbit. De fet, fins i tot les empreses 'tradicionals', que s'estan servint cada cop més de les noves tecnologies, precisen d'advocats amb bona formació en aquesta matèria. I de manera general, la formació d'un jurista cada cop menys podrà prescindir dels coneixements bàsics per a tractar assumptes relacionats amb les noves tecnologies. L'assignatura està pensada amb el propòsit que l'expertesa en aquest camp sigui un tret definitori dels llicenciats en Dret a la UOC i, per tant, un dels actius que els permeti obtenir avantatges competitius en el mercat.

Amunt

És recomanable haver superat Dret civil I, Dret civil II, Dret constitucional I i Dret constitucional II.

Amunt

  • Identificar els problemes que plantegen les Noves Tecnologies en l'àmbit del Dret.
  • Conèixer el règim jurídic de la signatura electrònica i de la prova.
  • Assolir un coneixement sòlid de la normativa vigent en matèria de protecció de dades.
  • Conèixer els aspectes jurídics rellevants del comerç electrònic i en general de la prestació de serveis de la societat de la informació. Aprofundir en el règim de responsabilitat dels intermediaris a Internet.
  • Comprendre les implicacions jurídiques dels sistemes de teletreball i de l'ús de les tecnologies de la informació en el lloc de treball.
  • Conèixer les possibilitats i experiències pel que fa a l'ús de les noves tecnologies amb relació a l'activitat de les Administracions i amb relació a la participació política dels ciutadans.

Amunt

Els continguts de l'assignatura es troben distribuïts en els mòduls següents: 

Mòdul 1.- Nocions tècniques d'Internet .

Mòdul 2.- Signatura digital.

Mòdul 3.- Intimitat i dades personals a Internet.

Mòdul 4.- Marc jurídic dels serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic

Mòdul 5.- Govern i administració electrònica.
 Amunt

Dret i noves tecnologies I PDF
Dret i noves tecnologies I Web

Amunt

El material bàsic per al seguiment de l'assignatura són els mòduls didàctics que s'entreguen en format paper i que es troben penjats a l'aula.

Com és lògic, caldrà recórrer també molt sovint a la lectura de textos d'interès que es poden trobar a la xarxa, i que els consultors aniran indicant oportunament. Atès que es tracta d'una matèria en canvi constant, cal assumir que els mòduls didàctics d'aquesta assignatura seran -valgui la paradoxa- permanentment provisionals. És per això que de ben segur durant el semestre caldrà tenir en compte algunes novetats i modificacions legislatives, que els consultors aniran advertint oportunament, especialment a través de les Guies d'Estudi de cada mòdul.

Amunt