Francès III Codi:  15.018    :  4,5
Consulta de les dades generals   Descripció   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Llista dels materials de què disposa l'assignatura   Materials  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Secretaria / Matrícula / Horaris proves d'avaluació final.

 

Compte!!!! Per a inscriure-us en aquest curs cal que tingueu el nivell B2.1 de l'MECR. 

Amb Francès III completeu un itinerari d'aprenentatge que heu començat amb Francès I i Francès II. Us garantirà un bon nivell de competència en l'ús francès com a llengua estrangera en el marc de la vostra titulació. Si us inscriviu directament a Francès III, tingueu present l'advertència que ve tot seguit.

Aquest darrer semestre consolidareu els vostres coneixements lingüístics. Penseu que, com més practiqueu, més assolireu la fluïdesa necessària: el material a partir del qual treballareu s'ha concebut expressament per a aquest objectiu i en podeu disposar a l'aula, directament al web. La formació es distribueix en 6 unitats.

Informació prèvia a la matrícula

Cal que hagueu superat Francès II o que tingueu un nivell B2.1 segons el Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües. Altrament, o en cas de dubte, cerqueu orientació i avalueu seriosament el vostre nivell de francès. Val més que us inscrigueu en un nivell inferior però més adient que no pas al nivell més alt i que us costi seguir el ritme de l'ensenyament.

Es recomana que els estudiants facin la prova de nivell.

 

Amunt

Cal que hagueu superat Francès II o que tingueu un nivell B2.1 segons el Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües. Altrament, o en cas de dubte, cerqueu orientació i avalueu seriosament el vostre nivell de francès. Val més que us inscrigueu en un nivell inferior però més adient que no pas al nivell més alt i que us costi seguir el ritme de l'ensenyament.
 
 
Es recomana que els estudiants facin la prova de nivell.

Amunt

L'objectiu general d'aquesta assignatura és que pugueu fer servir el francès amb
fluïdesa i espontaneïtat, i que sigueu capaços de copsar un argument complex i desenvolupar un punt de vista.
Al final d'aquest nivell sereu capaços d'expressar-vos amb precisió i matisos tant en les àrees personals i professionals, com en les públiques o educatives. Podreu comprendre la ràdio, la televisió i la majoria de pel·lícules en francès estàndard.
Escolta

Llegeix fonèticament

AAAprofundireu els vostres coneixements de la llengua i cultura francòfones.

L'objectiu final és que hagueu arribat al nivell B2 del MECR.

 

Unité 1- « En noir et blanc »
Objectifs communicatifs et de civilisation:
- Lire un conte interactif.
- Connaître les débuts du cinéma.
- Écouter une très jeune Françoise Hardy. 

Objectifs linguistiques et grammaticaux:

- Découvrir des expressions imagées.
- Écrire un chapeau.
- Raconter au passé en distinguant les phases temporelles.


Unité 2-« Projets, rêves ou regrets ? »  
Objectifs communicatifs et de civilisation:
- Connaître le système politique français.
- La polémique des 35 heures.
- Apprendre à choisir un bon cadeau pour chacun.
- Découvrir le secret des Stradivarius.

Objectifs linguistiques et grammaticaux:
- Distinguer entre un projet, un rêve ou un regret.
- Savoir comment formuler différentes hypothèses.
 


Unité 3-« C'est comme ça ! »

 Objectifs communicatifs et de civilisation:
- Connaître le système éducatif français et réfléchir sur l'éducation.
- Découvrir l'humour linguistique de Raymond Devos.
- Écouter les commentaires du réalisateur du film
Les Choristes.

Objectifs linguistiques et grammaticaux:
- Apprendre à proposer des solutions, des idées.
- Savoir commenter des informations précises.


Unité 4-« Raconte-moi ce qu'ils ont dit »
 Objectifs communicatifs et de civilisation:
- Découvrir mille façons de raconter la même chose.
- Rencontrer des personnages et des auteurs de BD.
- Connaître un écrivain africain.
 

Objectifs linguistiques et grammaticaux:

- Apprendre à rapporter des propos ou à les retrouver. 
- Savoir exprimer les mêmes contenus avec différents registres.
- Écrire un
fictionnaire en collaboration.


Unité 5-« Les plaisirs et les sens »
Objectifs communicatifs et de civilisation:
- Apprendre des secrets de la gastronomie.
- Faire un test amusant.
- Réfléchir sur les fonctions du tourisme actuel.

Objectifs linguistiques et grammaticaux:
- Prendre conscience des accents du français.
- Savoir comment nuancer votre pensée.
- Travailler l'intonation.
- Élargir le lexique du tourisme.
 


Unité 6-« Conquis par la beauté »

Objectifs communicatifs et de civilisation:
- Découvrir des sites remarquables.
- Revoir un véhicule légendaire.
- Connaître un nouveau style d'hôtels.
 

Objectifs linguistiques et grammaticaux:

- Vous familiariser avec l'argot et le français familier.
- Faire travailler votre imagination.
- Savoir utiliser la voix passive.
- Réviser et élargir les connaissances grammaticales.


 

 


 

Amunt

D'acord amb els objectius, el curs s'organitza en un total de 6 unitats didàctiques. Per a cada unitat, haureu de fer activitats obligatòries, escrites i orals. Les activitats seran la base principal de la nota que tindreu en l'avaluació contínua.

Al començament de cada unitat hi ha el resum que indica els Objectius i Materials de suport i ampliacions; també hi ha enllaços externs que us remeten a llocs web d'interès.

Pel que fa a les taules gramaticals, que haureu de consultar en funció del contingut de cada unitat, les podreu trobar a l'enllaç Grammaire.

A cada unitat hi ha els elements següents:

- Activitats de comprensió oral (Écoutez)

- Activitats de comprensió escrita (Lisez)

- Activitats d'expressió oral (Parlez)

- Activitats d'expressió escrita (Écrivez)

- Activitats de lèxic (Vocabulaire)

- Activitats de gramàtica (Grammaire)

- Activitats de fonètica (Parlez)

Són activitats basades en exercicis d'autocorrecció i exercicis que l'estudiant ha de lliurar al professor perquè els corregeixi i avaluï. També hi ha activitats que s'han de fer a l'aula, al fòrum, al LANGblog, al Wikispace o per Skype entre d'altres espais.

A cada unitat hi ha enllaços (els botons són a dalt a la dreta) que porten al lèxic específic del contingut (Glossari) i a un diccionari en línia amb enllaç extern (Diccionari).

Unité 1- « En noir et blanc »

Compétence-Tâche: 

- Vous portez témoignage à l'oral et à l'écrit. 

Contenus grammaticaux :
- Les temps du passé : utilisation, relations et concordances. 
- Révision des pronoms relatifs simples et composés. 
- Les pronoms démonstratifs.


Unité 2-« Projets, rêves ou regrets ? »
 
Compétence-Tâche:

- Vous imaginez le possible, et même l'impossible
Contenus grammaticaux :
- Le conditionnel. 
- Les hypothèses et la condition. 
- Révision du subjonctif présent. 
- Les indéfinis.
 
Unité 3-« C'est comme ça ! »

Compétence-Tâche:
- Vous commentez des données et vous faites des propositions.
Contenus grammaticaux :
- Le subjonctif et son emploi. 
- Les prépositions pour et par. 
- L'expression de la cause.


Unité 4-« Raconte-moi ce qu'ils ont dit »

Compétence-Tâche:
- Vous rapportez les mots de quelqu'un et vous lui donnez la parole.
Contenus grammaticaux :
- La formation des adverbes. 
- Les pronoms relatifs composés. 
- Le discours rapporté. 
- La simultanéité.
 
Unité 5-« Les plaisirs et les sens »
Compétence-Tâche:
- Vous exprimez vos idées en nuançant votre pensée.
Contenus grammaticaux :
- La mise en relief. 
- La modalisation. 
- Le repérage du passé simple. 
- Le participe présent, le gérondif.
 
Unité 6-« Conquis par la beauté »
Compétence-Tâche:
- Vous réagissez en français dans n'importe quel type de situation.
Contenus grammaticaux :
- La voix passive, le complément d'agent. 
- Révision des temps verbaux. 
- Certains verbes à prépositions. 
- L'infinitif passé. 

 

Amunt

Exercices de phonétique Web
Module Phonétique Web
Grammaire Web
Unité 5 Web
Unité 4 Web
Unité 3 Web
Unité 2 Web
Unité 1 Web

Amunt

Atès que el material és en línia, hi podeu accedir sempre que vulgueu. El trobareu a l'aula de l'assignatura, a Recursos.

Heu de saber, també, que us podeu baixar el material en línia al vostre disc dur, des de la icona «Sauver», que és a baix a la dreta de la segona pàgina. Hi trobareu les instruccions. A més, el material també és al vostre abast a tots els punts i centres de suport de la UOC i a la Biblioteca.

 

A més a més, a l'espai de Recursos, trobareu enllaços que us dirigiran a diferents webs on podreu trobar tant informació lingüística com cultural: webs de conjugació verbal, gramàtica, traducció, civilització, diccionaris, etc.

 

També treballareu en altres espais de l'aula com l'audioblog LANGblog, o a Wikispaces, i fareu servir l'eina de telefonia gratuïta Skype.

 

IMPORTANT: Caldrà que disposeu d'uns auriculars amb micròfon i d'una càmera web per a poder escoltar els continguts orals i gravar els exercicis orals. 

 


Amunt