El món clàssic II Codi:  04.512    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels materials de què disposa l'assignatura  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Aquesta assignatura és la continuació d'El Món clàssic I i se centra en l'estudi de les manifestacions socials, polítiques, morals, ideològiques, religioses, lúdiques, culturals, literàries i artístiques de la civilització romana, des de la fundació de la ciutat de Roma fins a l'Antiguitat tardana.

Roma ha creat i inspirat moltes institucions del dret, molts elements del sistema polític i social, moltes estructures intel·lectuals i conceptes de pensament; moltes manifestacions artístiques i literàries tenen llur origen en la civilització romana, començant per la la llengua que fem servir actualment. Per tot plegat, aquesta assignatura intenta posar las bases per captar aquesta font de la cultura humanística en tota la seva complexitat i abastar tots els aspectes de la vida humana, de tal manera que es podrà valorar la importància de l'herència de Roma en les societats modernes, hereves directes del món romà.

Amunt

Una assignatura com aquesta s'enfoca a àmbits molt diversos dins del món de les Humanitats, ja sigui des de la docència i la recerca fins a la gestió cultural, el món editorial, la museografia, el periodisme d'investigació o la crítica literària, entre d'altres.

Amunt

En principi, no és necessari cap tipus de coneixements previs. Només és desitjable un coneixement mínim, encara que sigui superficial, de la llengua llatina.

Amunt

Objectius

1. Identificar les principals fases de l'evolució històrica del món romà.
2. Aïllar els elements fonamentals de l'evolució socioeconòmica, políticoideològica i cultural de cada fase principal de l'evolució històrica del món romà.
3. Ser capaços d'identificar les bases que sustenten l'imaginari relatiu a la civilització romana que han creat els pobles d'Occident.
4. Posar en relació les produccions culturals (literàries, artístiques, ideològiques ...) del món romà amb el moment històric i cultural en què apareixen.

Competències

1. Capacitat per a l'anàlisi i la síntesi.
2. Capacitat de cerca, gestió i ús de la informació.
3. Capacitat de conèixer la pròpia tradició cultural en tota la seva complexitat.
4. Capacitat de comprendre els grans processos socials i culturals en la història des d'una perspectiva actual.
5. Capacitat d'analitzar i comentar críticament obres literàries.
6. Capacitat per analitzar informacions contingudes en textos, imatges i discursos i avaluar-los de forma autònoma i crítica.

Amunt


Capítol 1: Alba mítica
Capítol 2: Un poblat de pastors
Capítol 3: La 'gran Roma etrusca dels Tarquinis'
Capítol 4: L'adustitat republicana
Capítol 5: La luxúria hel·lenística
Capítol 6: Dilacerata res publica
Capítol 7: Una ciutat de marbre
Capítol 8: Urbi et orbi. Romanització i contacte de cultures
Capítol 9: El que és del Cèsar
Capítol 10. Panem et circenses
Capítol 11: Pescadors d'homes
Capítol 12: El flagell de Déu
Capítol 13: Bizanci: la segona Roma
Capítol 14: La ciutat eterna

Amunt

Amunt