Creació de móns virtuals Codi:  06.588    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Consulta dels materials de què disposa l'assignatura  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Secretaria / Matrícula / Horaris proves d'avaluació final.

L'assignatura dóna a l'estudiant els coneixements necessaris per afrontar la creació de mons virtuals orientats bàsicament a videojocs o realitat augmentada. Es tenen en compte les tècniques de modelatge tridimensional adequades específicament a les temàtiques esmentades així com també els procediments relacionats amb la il·luminació, l'animació dels personatges i els recorreguts virtuals.

Amunt

L'assignatura es dirigeix bàsicament al professional de la multimèdia amb l'objectiu de capacitar-lo per en el disseny, creació, gestió i manipulació de mons virtuals i personatges de videojocs.

Amunt

Per cursar aquesta assignatura és imprescindible haver fet anteriorment l'assignatura de Gràfics 3D d'Animació

Amunt

El programari amb que es treballa és Character Generator, Mudbox i Maya. En cas de no disposar d'aquests softwares l'estudiant pot descarregar-los des de la web d'Autodesk seguint les intruccions d'un pdf que trobarà a l'aula.

Amunt