Direcció estratègica i lideratge M1.057    :  6
Consulta de les dades generals   Consulta dels materials de què disposa l'assignatura   Consulta del model d'avaluació  
Processos institucionals de desenvolupament i de suport a la formació: la gestió del e-learning ???
Polítiques públiques e-learning: una visió comparativa ???
Organització i e-learning: models institucionals i de gestió ???
Introducció a la direcció estratègica i lideratge de l'e-learning ???
Lideratge de l'e-learning a l'escola en temps de pandèmia. Més enllà de l'Educació Remota d'Emergència ???
Lideratge i pedagogia de la pandèmia Carolina de Britos ???
Lideratge i pedagogia de la pandèmia José Luis Tourón ???
MeticLab (CAT) ???

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.Amunt