Direcció estratègica i lideratge M1.057    :  6
Consulta de les dades generals   Consulta dels materials de què disposa l'assignatura   Consulta del model d'avaluació  
Introducció a la direcció estratègica i lideratge de l'e-learning ???
Organització i e-learning: models institucionals i de gestió ???
Polítiques públiques e-learning: una visió comparativa ???
Gestió de la producció d'un programa d'e-learning ???
Processos institucionals de desenvolupament i de suport a la formació: la gestió del e-learning ???

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.Amunt