Intervenció i acció en gestió cultural M7.309    :  5
Consulta de les dades generals   Consulta dels materials de què disposa l'assignatura   Consulta del model d'avaluació  

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt