Motilidad gastrointestinal Codi:  B2.760    :  5
Consulta de les dades generals   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Aquesta assignatura forma part del curs de Malalties funcionals, tumors intestinals i endoscòpia bàsica realitzat conjuntament amb la Societat Catalana de Digestologia. Com veureu en els continguts i en els recursos disponibles a l'aula virtual, l'assignatura agrupa dos blocs conceptuals. D'una banda el de les malalties funcionals digestives i trastorns de la motilitat gastrointestinal, i d'alta del de les neoplàsies de l'intestí i del còlon.

Amunt

Grau en Medicina i Cirurgia, infermeria o altres professions sanitàries. És recomanable haver iniciat la formació MIR, i els altres cursos previs que ofereix la UOC en col·laboració amb la Societat Catalana de Digestiu.
Aquest curs pot ser d'interès per a digestòlegs post-MIR, cirurgians digestius o metges de família amb particular dedicació a la patologia digestiva.

Amunt

Els objectius bàsics són:

 • Coneixer els símptomes, process diagnòstic i tractament dels trastorns funcionals digestius més freqüents.
 • Coneixer els símptomes que ens han de fer sospitar un trastorn de la motilitat intestinal i les proves diagnòstiques i el tractament d'aquests trastorns.

Amunt

Al bloc de Malalties funcionals digestives, trastorns de la motilitat gastrointestinal es treballaran continguts relacionats amb:

 • Dispèpsia funcional, dolor abdominal funcional i vòmit psicogen.
 • Trastorns de la motilitat gastrointestinal: gastroparèsia, pseudoobstrucció
 • Síndrome de l'intestí irritable. Criteris de Roma III i IV.
 • Microbiota, dismotilitat i inflamació.
 • Trastorns de la motilitat del còlon: inèrcia eòlica, Ogilvie,
 • Trastorns de la motilitat anorectal: incontinència fecal, disinèrgia, rectocele.

Pel que fa al bloc de les Neoplàsies de l'intestí i del còlon, treballarem en relació a:

 • Tumors d'intestí prim: Limfoma, adenocarcinoma, GIST i tumors neuroendocrins.
 • Càncer colorectal (maneig multidisciplinari i consultes d'alt risc de càncer de còlon)
 • Pòlips i síndromes de poliposi

Amunt

Amunt

El material bàsic d'estudi per aquesta assignatura és el dels mòduls elaborats per experts en cadascuna de les patologies que s'aborden. A més, dins d'aquests mateixos mòduls, s'inclou la bibliografia essencial que els estudiants interessats poden consultar.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt