Endoscòpia bàsica i formació teòrico-pràctica Codi:  B2.761    :  4
Consulta de les dades generals   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Aquesta assignatura forma part del curs de Malalties funcionals, tumors intenstinals i endoscòpia digestiva realitzat conjuntament amb la Societat Catalana de Digestologia.

Amunt

Grau en Medicina i Cirurgia, infermeria o altres professions sanitàries. És recomanable haver iniciat la formació MIR, especialment en l'especialitat d'aparell digestiu. Pot ser d'interès per a digestòlegs post-MIR, cirurgians digestius o metges de família amb particular dedicació a la patologia digestiva.

Amunt

Els objectius i competències de l'assignatura d'endoscòpia digestiva es divideixen en 3 parts fonementals:

 1. Conèixer els aspectes generals de l'endoscòpia,
 2. realitzar un estudi més profund de l'endoscòpia digestiva bàsica, sobretot en quant a les indicacions, tipus lesions i seguretat de l'endoscòpia digestiva alta i baixa, i revisió de les tècniques més habituals i
 3. fer una introducció a l'endoscòpia digestiva avançada.

Es tracta d'assumir coneixements bàsicament teòrics mitjançant un part teòrica basada en casos clínics, imatges i vídeos. A nivell pràctic es realitzarà un taller amb animals per consolidar les tècniques bàsiques més habituals en endoscòpia digestiva. 

Amunt

En aquesta assignatura treballarem en relació a:

 1. Aspectes generals:
  1. Classificació procediments
  2. Preparació, antiagregació i anticoagulació, profilaxi antibiòtica, altres.
  3. Desinfecció
  4. Consentiment informat
  5. Informes
 2. Endoscopia digestiva bàsica: indicacions, tipus lesions, seguretat.
  1. Endoscopia digestiva alta
  2. Endoscopia digestiva baixa
  3. Tècniques habituals:
   • Resecció endoscòpia: aspectes tècnics, utensilis, seguretat.
   • Hemostàsia: tèrmica, esclerosis, mecànica
   • Altres: Extracció de cossos estranys, desvolvulació-descompressió,etc.
 3. Endoscopia digestiva avançada: indicacions, tipus lesions, seguretat.
  1. Colangiopancreatografia endoscòpica retrògrada
  2. Ecoendoscopia
  3. Pròtesis
  4. Enteroscòpia
  5. Dilatacions
  6. Altres: PEG, radiofreqüència, tractament perforacions, cromoendoscòpia, etc.

Amunt

Amunt

El material bàsic d'estudi per aquesta assignatura és el dels mòduls elaborats per experts en cadascuna de les patologies que s'aborden. A més, dins d'aquests mateixos mòduls, s'inclou la bibliografia essencial que els estudiants interessats poden consultar.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt