Publicitat de display Codi:  M2.652    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

En aquesta assignatura es treballaran els conceptes bàsics de l'estratègia i la planificació display i la seva aplicació pràctica en el dia a dia de la professió. També es formarà en els conceptes necessaris per realitzar estimacions i poder treure conclusions de resultats numèrics. A més s'oferirà una panoràmica dels diferents tipus de creativitats que es poden utilitzar en publicitat display. Finalment es treballarà els conceptes relatius al Màrqueting de Afiliació i la seva aplicació pràctica.

Amunt

L'assignatura Publicitat display s'emmarca en el mòdul 3 del màster universitari de Màrqueting digital, per la qual cosa conviu amb les assignatures Màrqueting mòbil i Màrqueting per correu electrònic. En aquesta assignatura es treballaran els conceptes bàsics de l'estratègia i la planificació display i la seva aplicació pràctica en el dia a dia de la professió.

Amunt

D'acord amb els objectius plantejats, es dirigeix a un ampli perfil de titulats i emprenedors que els capacita per a les sortides professionals que es detallen a continuació.

 • Directius d'una empresa amb gestió global i estratègica vinculats a l'entorn digital
  • Directors de màrqueting online
  • Directors d'innovació digital
  • Directors de comunicació digital

 

 • Responsables de departaments vinculats al màrqueting digital i a la interacció amb les comunitats digitals:
  • Responsables de màrqueting de continguts
  • Responsables de comunicació digital
  • Responsables d'e-business
  • Responsables d'e-commerce
  • Responsables de l'estratègia i la planificació publicitària en els mitjans digitals
  • Responsables de la gestió de xarxes socials (community manager)
  • Responsables de continguts multimèdia
  • Responsables d'intel·ligència de mercat (market inteligence)
  • Responsables d'intel·ligència de negoci (business inteligence)

 

 • Emprenedors que tinguin interès personal i/o professional a formar-se en l'àrea del Màrqueting Digital:
  • Gerents de pimes
  • Empresa de màrqueting digital

 

 • Investigadors i/o professors en la disciplina del Màrqueting Digital

 

Amunt

No són necessaris coneixements previs.

Amunt

Competències i objectius

Resultats d'aprenentatge:

       Conèixer i comprendre les possibilitats que ofereix la publicitat display com a mitjà per donar a conèixer la marca al seu públic objectiu.

       Conèixer i saber aplicar les noves formes de publicitat display.

       Comprendre i saber aplicar els conceptes del màrqueting de afiliació, el model de negoci que representa i els possibles plantejaments estratègics per operar 

       en aquest mitjà.

       Comprendre i saber aplicar les últimes tendències mitjançant les xarxes socials.

       Coneixement avançat sobre aplicacions en el camp del màrqueting.

       Adquirir les eines necessàries per provar i optimitzar les campanyes de correu electrònic i convertir-les en vendes.

       Desenvolupar i gestionar les llistes de correu electrònic.

       Saber liderar i implementar estratègies efectives de màrqueting i de comunicació.

 

Competències bàsiques i generals:

Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

 

Aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.

 

Aprendre i actualitzar-se permanentment (aprendre a aprendre) en els continguts i competències per exercir com a expert del màrqueting digital.

 

Competències transversals:

Adoptar i promoure actituds i comportaments per part dels membres d'una organització d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.

 

Crear i/o aportar valor a les organitzacions utilitzant les TIC i especialment internet de forma avançada.

 

Competències específiques:

Dissenyar, organitzar i planificar accions de comunicació digital adaptades als diferents perfils de clients.

 

Aplicar les eines de màrqueting digital per a la creació efectiva de vincles amb el consumidor.

 

Amunt

1.     Introducció al Display Digital

2.     Evolució: De la compra directa a la compra programàtica i RTB

a.     Inversió Publicitària en Digital & Display

3.     Objectius i Beneficis del Display Digital

4.     Mètriques i KPIs

5.     Definició de la nostra audiència objectiu i segmentacions

6.     Els diferents Agents en Display:

a.     Compradors

b.    Data i Ad Exchanges

c.     Venedors

7.     Models de compra

8.     Models de Negoci

9.     Formats Display:

a.     Necessitats en un anunci

b.    Tipologies

                                          i.    Estàndard

                                         ii.    Rich Mitjana i Vídeo

                                        iii.    Creativitats dinàmiques

10.  El Màrqueting de Afiliació:

a.     Definició i Objectius

b.    Beneficis

c.     Tipus d'Afiliats

d.    El Consumidor en Afiliació

e.     Models de Pagament

f.     Brand Safe

11.  Casos d'Èxit

12.  Resum

Bibliografia

Amunt

Tertúlia Audiovisual

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt