Comerç electrònic Codi:  M2.662    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.
Les tecnologies del comerç electrònic, juntament amb la influència exercida per consumidors empoderats amb internet i les xarxes socials i l'emergència  de noves empreses i models de negoci, estan transformant radicalment el panorama del comerç. Les tendes físiques ja no són imprescindibles, les alternatives de compra no estan limitades al barri o la ciutat del consumidor i la distribució comercial ha deixat de ser una activitat exclusiva de les empreses tradicionals –ara que els comerços en línia i les empreses de tecnologia, logística, aprovisionament i serveis financers connecten directament amb els consumidors.

L’assignatura Comerç electrònic proporciona un ampli ventall de marcs teòrics i models conceptuals, investigacions empíriques, dades estadístiques i casos d'estudi, derivats de situacions de negoci. A través d'aquests recursos coneixereu les temàtiques clau en comerç electrònic i obtindreu una visió rigorosa, completa i exhaustiva sobre les tecnologies del comerç electrònic i les estratègies de negoci derivades de la seva adopció.

Amunt

Comerç electrònic és una assignatura optativa del Màster Universitari en Màrqueting Digital. L'assignatura proporciona als participants en el programa la capacitació acadèmica adequada sobre les oportunitats de negoci que es deriven de l'ús de les tecnologies de comerç electrònic en els processos de negoci i la definició d'estratègies i models de negoci que facin un ús reeixit de les mateixes.

L'assignatura té una càrrega docent de 4 crèdits.

Amunt

Models de negoci en internet facilita l'adquisició dels coneixements i les habilitats requerides per al lideratge d'iniciatives de comerç electrònic adreçades a consumidors finals. A més, proporciona coneixements i capacitats rellevants als professionals que es proposen desenvolupar activitats directives en organitzacions orientades al màrqueting i dotades de programes de màrqueting digital, i facilita una comunicació efectiva amb responsables de sistemes d'informació, analistes i desenvolupadors de tecnologies de comerç electrònic.

Amunt

És del tot recomanable que els participants ja comptin amb coneixements d'administració i gestió d'empreses i de màrqueting, com els que s'adquireixen en cursar i superar les assignatures Introducció a l'empresa i Fonaments de màrqueting de les titulacions de grau en Economia i Empresa de la UOC.

Amunt

Comerç electrònic ha estat especialment ideada per als participants que es proposen liderar el disseny i desplegament de programes de màrqueting que fan ús de la tecnologia del comerç electrònic.

És imprescindible que els estudiants tinguin coneixements previs en els camps de l'administració i gestió d'empreses i el màrqueting com els que proporcionen les assignatures Introducció a l'empresa i Fonaments de màrqueting de les titulacions de grau en Economia i Empresa de la UOC.

Amunt

Competències


Les competències transversals que desenvolupen els participants del Màster Universitari en Màrqueting Digital en aquesta assignatura són les següents: 1) crear i aportar valor amb les TIC de forma avançada; i 2) analitzar, sintetitzar i desenvolupar el pensament crític i reflexiu, sobre la base del coneixement acadèmic i el coneixement aplicat a la pràctica professional.

Així mateix, s'identifiquen les següents competències específiques vinculades al seguiment adequat de l'assignatura: 1) detectar i gestionar oportunitats derivades de les noves formes de relació del consumidor en internet; i 2) dissenyar i implementar estratègies pròpies del màrqueting digital.

Resultats d'aprenentatge


El conjunt de competències que s'acaben d'assenyalar es concreta en els resultats d'aprenentatge següents:

  • Comprendre las capacitats de les tecnologies actuals de comerç electrònic.
  • Articular els avantatges competitius dels models de distribució comercial en línia.
  • Prendre decisions per crear, captar, comunicar i lliurar valor en comerç electrònic.
  • Conèixer les principals característiques de la logística actual en el comerç electrònic.
  • Prendre les decisions tecnològiques necessàries per posar en funcionament una tenda en línia.

Amunt

El primer mòdul de l'assignatura, Distribució i comerç electrònic en internet es correspon amb el capítol 8 del llibre-manual Màrqueting digital i comerç electrònic (Piràmide, 2017). En ell es defineixen els components tecnològics dels sistemes de comerç electrònic, els elements de seguretat i els sistemes de pagament. També s'examina com utilitzar internet en la comercialització de productes i el paper que exerceix el distribuïdor. Així mateix, s'explica  com crear propostes de valor integrades, atractives i útils per al comprador.

El segon mòdul, E-logistics i la revolució tecnològica de la logística empresarial, descriu la transició de l'activitat logística empresarial per adaptar-se a l'economia del coneixement, explica com s'apliquen les TIC per optimitzar la gestió logística i exposa les transformacions de l'activitat logística degudes a la irrupció de les TIC i el comerç electrònic.

El tercer mòdul, Decisions tecnològiques per al comerç electrònic, guia als participants en la utilització del gestor de continguts PrestaShop per crear i administrar una tenda en línia adreçada a consumidors finals.

Amunt

Entrevista Audiovisual

Amunt

Els principals recursos d'aprenentatge de l'assignatura són els següent:

  • El capítol Distribución y comercio electrónico en internet del llibre-manual Marketing digital y comercio electrónico (Pirámide, 2017) –elaborat per la professora responsable de l'assignatura, Dra. Inma Rodríguez-Ardura.
  • El mòdul didàctic E-logistics i la revolució tecnològica de la logística empresarial, elaborat pels professors Dra. Rosa Colomé Perales i Dr. Eduard J. Alvarez-Palau, i Xavier Budet Jofra, director logístic de la Sirena.
  • El mòdul didàctic Decisions tecnològiques per al comerç electrònic, elaborat pels professors Dr. Gabriel J. Guerrero-Contreras i Sara Balderas-Díaz.
  • El gestor de continguts PrestaShop.

És molt aconsellable que també consulteu els recursos d'aprenentatge complementaris que es proporcionen a l'aula, la bibliografia de l'assignatura i les fonts d'informació disponibles a la Biblioteca de la UOC. A través de la Biblioteca podeu accedir als resultats obtinguts en investigacions capdavanteres sobre les temàtiques que abordem.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt