Comerç electrònic Codi:  M2.662    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

Les tecnologies del comerç electrònic, juntament amb la influència exercida per consumidors apoderats amb internet i les xarxes socials i l'emergència  de noves empreses i models de negoci, estan transformant radicalment el panorama del comerç. Les tendes físiques ja no són imprescindibles, les alternatives de compra no estan limitades al barri o la ciutat del consumidor i la distribució comercial ha deixat de ser una activitat exclusiva de les empreses tradicionals -ara que els comerços en línia i les empreses de tecnologia, logística, aprovisionament i serveis financers connecten directament amb els consumidors.

L'assignatura Comerç electrònic proporciona un ampli ventall de marcs teòrics i models conceptuals, investigacions empíriques, dades estadístiques i casos d'estudi, derivats de situacions de negoci. A través d'aquests recursos s'examinen les temàtiques clau en comerç electrònic i s'obté una visió rigorosa, completa i exhaustiva sobre les tecnologies del comerç electrònic i les estratègies de negoci derivades de la seva adopció.

Amunt

L'assignatura facilita l'adquisició dels coneixements i les habilitats requerides per al lideratge d'iniciatives de comerç electrònic adreçades a consumidors finals. A més, proporciona coneixements i capacitats rellevants als professionals que es proposen desenvolupar activitats directives en organitzacions orientades al màrqueting i dotades de programes de màrqueting digital, i facilita una comunicació efectiva amb responsables de sistemes d'informació, analistes i desenvolupadors de tecnologies de comerç electrònic.

Amunt

Comerç electrònic facilita l'adquisició dels coneixements i les habilitats requerides per al lideratge d'iniciatives de comerç electrònic adreçades a consumidors finals. A més, proporciona coneixements i capacitats rellevants als professionals que es proposen desenvolupar activitats directives en organitzacions orientades al màrqueting i dotades de programes de màrqueting digital, i facilita una comunicació efectiva amb responsables de sistemes d'informació, analistes i desenvolupadors de tecnologies de comerç electrònic.

Amunt

És absolutament necessari que els participants ja comptin amb coneixements d'administració i gestió d'empreses i de màrqueting, com els que s'adquireixen en cursar i superar les assignatures Introducció a l'empresa i Fonaments de màrqueting de les titulacions de grau en Economia i Empresa de la UOC.

Amunt

Comerç electrònic ha estat especialment ideada per als participants que es proposen liderar el disseny i desplegament de programes de màrqueting que fan ús de la tecnologia del comerç electrònic.

És imprescindible que els estudiants tinguin coneixements previs en els camps de l'administració i gestió d'empreses i el màrqueting com els que proporcionen les assignatures Introducció a l'empresa i Fonaments de màrqueting de les titulacions de grau en Economia i Empresa de la UOC.

Amunt

Competències

Les competències transversals que desenvolupen els participants del Màster Universitari en MD en aquesta assignatura són les següents: 1) crear i aportar valor amb les TIC de forma avançada; i 2) analitzar, sintetitzar i desenvolupar el pensament crític i reflexiu, sobre la base del coneixement acadèmic i el coneixement aplicat a la pràctica professional.

Així mateix, s'identifiquen les següents competències específiques vinculades al seguiment adequat de l'assignatura: 1) detectar i gestionar oportunitats derivades de les noves formes de relació del consumidor en internet; i 2) dissenyar i implementar estratègies pròpies del màrqueting digital.

Resultats d'aprenentatge

El conjunt de competències que s'acaben d'assenyalar es concreta en els resultats d'aprenentatge següents:

 • Comprendre las capacitats de les tecnologies actuals de comerç electrònic.
 • Articular els avantatges competitius dels models de distribució comercial en línia.
 • Prendre decisions per crear, captar, comunicar i lliurar valor en comerç electrònic.
 • Conèixer les principals característiques de la logística actual en el comerç electrònic.
 • Prendre les decisions tecnològiques necessàries per posar en funcionament una tenda en línia.

Amunt

En el primer mòdul de l'assignatura, Distribució i comerç electrònic, es defineixen els components tecnològics dels sistemes de comerç electrònic, els elements de seguretat i els sistemes de pagament. També s'examina com utilitzar internet en la comercialització de productes i el paper que exerceix el distribuïdor. Així mateix, s'aprèn a crear propostes de valor integrades, atractives i útils per al comprador.

El segon mòdul, E-logistics i la revolució tecnològica de la logística empresarial, permet comprendre la transició de l'activitat logística empresarial per adaptar-se a l'economia del coneixement, com s'apliquen les TIC per optimitzar la gestió logística i quines transformacions de l'activitat logística són degudes a la irrupció de les TIC i el comerç electrònic.

El tercer mòdul, Decisions tecnològiques per al comerç electrònic, guia als participants en la utilització del gestor de continguts PrestaShop per crear i administrar una tenda en línia orientada a consumidors finals.

Amunt

Comerç electrònic Audiovisual

Amunt

L'assignatura té diversos recursos d'aprenentatge fonamentals, els quals són:

 • El capítol Distribución y comercio electrónico en internet del llibre-manual Marketing digital y comercio electrónico (Pirámide, 2017) -elaborat per la professora responsable de l'assignatura, Dra. Inma Rodríguez-Ardura.
 • El mòdul didàctic E-logistics i la revolució tecnològica de la logística empresarial, elaborat pels professors Dra. Rosa Colomé Perales i Dr. Eduard J. Alvarez-Palau, i Xavier Budet Jofra, director logístic de la Sirena.
 • El mòdul didàctic Decisions tecnològiques per al comerç electrònic: cas pràctic, elaborat pels professors Dr. Gabriel J. Guerrero-Contreras i Sara Balderas-Díaz.
 • El gestor de continguts PrestaShop.

Així mateix, es requerirà estudiar alguns dels següents casos de negoci:

 • Akalamkam, Krishna. (2017). "DesiFirangi.com: building a niche e-commerce portal". Ivey Business School No. W16860. London (ON): Ivey Publishing.
 • Gupta, Sunil; Rodríguez, Margaret L. (2015). "Amazon en 2017", Harvard Business School No. 515-S06. Boston (MA): Harvard Business School Publishing.
 • Wells, John R.; Ellsworth, Gabriel (2018). "Reinventing Best Buy", Harvard Business School No. 9-716-455. Boston (MA): Harvard Business School Publishing.
 • Avery, Jill; Dev, Chekitan S.; O'Connor, Peter (2015). "Accor: reforzar la marca con el marketing digital", Harvard Business School No. 316-S10. Boston (MA): Harvard Business School Publishing.

Aquests recursos es complementen amb un vídeo introductori, diversos casos de negocio i alguns articles:

 • Antia, Kersi; Chandrasekhar Ramasastry (2017). "Clearly: organizing for omnichannel retailing", Ivey Business School No. W17357. London (ON): Ivey Publishing.
 • Barroeta Torres, Héctor; Casero Muñoz, Jesús; Díaz Rivas, Fernando; Masclans López, Mireya; Montiel Sanz; Juan José; Pérez, Carlos; Sanz Forriol, Álvaro (2016). Libro blanco de logística para comercio electrónico. Asociación Española de la Economía Digital. Disponible en https://www.adigital.org/informes-estudios/libro-blanco-logistica-comercio-electronico.
 • Bell, David R.; Gallino, Santiago; Moreno, Antonio (2014). "How to win in an omnichannel world", MIT Sloan Management Review, Vol. 56, No. 1, pp. 45-53.
 • Fundación Orange (2016). eEspaña: la transformación digital en el sector retail. Madrid. Disponible en http://www.fundacionorange.es
 • Hagberg, Johan; Sundstrom, Malin; Egels-Zandén, Niklas (2016). "The digitalization of retailing: an exploratory framework", International Journal of Retail & Distribution Management, Vol. 44, No. 7, pp. 694-712.
 • Lobo, Ricardo (2013). "Cómo se puede vender a 22.000 clientes a través de internet", InspirationDay. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=KqKphgnUJjk.
 • Mathwick, Charla (2017). "Business model innovation at Wildfang", Case Research Journal No. NA0460. North American Case Research Association.
 • Meseguer-Artola, A., Rodríguez-Ardura, I. (2015). "Learning from customer interaction: how merchants create price-level propositions for experience goods in hybrid market environments", Computers in Human Behavior, Vol. 51, pp. 952-959.
 • Nielsen (2015). The future of grocery: e-commerce, digital technology and changing shopping preferences around the world. Disponible en https://www.nielsen.com/content/dam/nielsenglobal/vn/docs/Reports/2015/Nielsen%20Global%20E-Commerce%20and%20The%20New%20Retail%20Report%20APRIL%202015%20(Digital).pdf.
 • Puri, Sandeep; Puri Siddhant (2016). "Pharmacy: physical versus online options", Ivey Business School No. W16390. London (ON): Ivey Publishing.
 • PwC (2017). Total retail 2017. Disponible en https://www.pwc.com/gx/en/industries/assets/total-retail-2017.pdf.
 • Stanko, Michael A. (2017). "Audio Advice: from retail to e-tail", Ivey Business School No. W17403. London (ON): Ivey Publishing.
 • Yadav, M.S., de Valck, K., Hennig-Thurau, T., Hoffman, D.L., Spann, M. (2013). "Social commerce: a contingency framework for assessing marketing potential", Journal of Interactive Marketing, Vol. 27, No. 4, pp. 311-323.

A més, és molt aconsellable que consulteu recursos d'aprenentatge addicionals que es proporcionen a l'aula, la bibliografia de l'assignatura i les fonts d'informació disponibles a la Biblioteca de la UOC. A través de la Biblioteca podeu accedir als resultats obtinguts en investigacions capdavanteres sobre les temàtiques que abordem.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt