Comerç electrònic Codi:  M2.662    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

Les tecnologies del comerç electrònic, juntament amb la influència exercida per consumidors apoderats amb internet i les xarxes socials i l'emergència  de noves empreses i models de negoci, estan transformant radicalment el panorama del comerç. Les tendes físiques ja no són imprescindibles, les alternatives de compra no estan limitades al barri o la ciutat del consumidor i la distribució comercial ha deixat de ser una activitat exclusiva dels detallistes tradicionals -ara que els comerços en línia i les empreses de tecnologia, logística, aprovisionament i serveis financers connecten directament amb els consumidors.

L'assignatura Comerç electrònic proporciona un ampli ventall de marcs teòrics i models conceptuals, investigacions empíriques, dades estadístiques i casos d'estudi, derivats de situacions de negoci. A través d'aquests recursos s'examinen les temàtiques clau en comerç electrònic i s'obté una visió rigorosa, completa i exhaustiva sobre les tecnologies del comerç electrònic i les estratègies de negoci derivades de la seva adopció.

Amunt

Comerç electrònic és una assignatura optativa del Màster Universitari en Màrqueting Digital (MD). L'assignatura proporciona als participants al programa la capacitació acadèmica adequada sobre les oportunitats de negoci que es deriven de l'ús de les tecnologies de comerç electrònic en els processos de negoci i la definició d'estratègies i models de negoci que facin un ús reeixit de les mateixes.

Amunt

Comerç electrònic facilita l'adquisició dels coneixements i les habilitats requerides per al lideratge d'iniciatives de comerç electrònic adreçades a consumidors finals. A més, proporciona coneixements i capacitats rellevants als professionals que es proposen desenvolupar activitats directives en organitzacions orientades al màrqueting i dotades de programes de màrqueting digital, i facilita una comunicació efectiva amb responsables de sistemes d'informació, analistes i desenvolupadors de tecnologies de comerç electrònic.

Amunt

És absolutament necessari que els participants ja comptin amb coneixements d'administració i gestió d'empreses i de màrqueting, com els que s'adquireixen en cursar i superar les assignatures Introducció a l'empresa i Fonaments de màrqueting de les titulacions de grau en Economia i Empresa de la UOC.

Amunt

Comerç electrònic ha estat especialment ideada per als participants que es proposen liderar el disseny i desplegament de programes de màrqueting que fan ús de la tecnologia del comerç electrònic.

És imprescindible que els estudiants tinguin coneixements previs en els camps de l'administració i gestió d'empreses i el màrqueting com els que proporcionen les assignatures Introducció a l'empresa i Fonaments de màrqueting de les titulacions de grau en Economia i Empresa de la UOC.

Amunt

Competències

Les competències transversals que desenvolupen els participants del Màster Universitari en MD en aquesta assignatura són les següents: 1) crear i aportar valor amb les TIC de forma avançada; i 2) analitzar, sintetitzar i desenvolupar el pensament crític i reflexiu, sobre la base del coneixement acadèmic i el coneixement aplicat a la pràctica professional.

Així mateix, s'identifiquen les següents competències específiques vinculades al seguiment adequat de l'assignatura: 1) detectar i gestionar oportunitats derivades de les noves formes de relació del consumidor en internet; i 2) dissenyar i implementar estratègies pròpies del màrqueting digital.

Resultats d'aprenentatge

El conjunt de competències que s'acaben d'assenyalar es concreta en els resultats d'aprenentatge següents:

 • Comprendre las capacitats de les tecnologies actuals de comerç electrònic.
 • Articular els avantatges competitius dels models de distribució comercial en línia.
 • Prendre decisions per crear, captar, comunicar i lliurar valor en comerç electrònic.
 • Conèixer les principals característiques de la logística actual en el comerç electrònic.
 • Prendre les decisions tecnològiques necessàries per posar en funcionament una tenda en línia.

Amunt

En el primer mòdul de l'assignatura, Distribució i comerç electrònic, es defineixen els components tecnològics dels sistemes de comerç electrònic, els elements de seguretat i els sistemes de pagament. També s'examina com utilitzar internet en la comercialització de productes i el paper que exerceix el distribuïdor. Així mateix, s'aprèn a crear propostes de valor integrades, atractives i útils per al comprador.

El segon mòdul, E-logistics i la revolució tecnològica de la logística empresarial, permet comprendre la transició de l'activitat logística empresarial per adaptar-se a l'economia del coneixement, com s'apliquen les TIC per optimitzar la gestió logística i quines transformacions de l'activitat logística són degudes a la irrupció de les TIC i el comerç electrònic.

El tercer mòdul, Decisions tecnològiques per al comerç electrònic, guia als participants en la utilització del gestor de continguts PrestaShop per crear i administrar una tenda en línia orientada a consumidors finals.

Amunt

Comerç electrònic Audiovisual

Amunt

L'assignatura té diversos recursos d'aprenentatge fonamentals, els quals són:

 • El capítol Distribución y comercio electrónico en internet del llibre-manual Marketing digital y comercio electrónico (Pirámide, 2017) -elaborat per la professora responsable de l'assignatura, Dra. Inma Rodríguez-Ardura.
 • El mòdul didàctic E-logistics i la revolució tecnològica de la logística empresarial, elaborat pels professors Dra. Rosa Colomé Perales i Dr. Eduard J. Alvarez-Palau, i Xavier Budet Jofra, director logístic de la Sirena.
 • El mòdul didàctic Decisions tecnològiques per al comerç electrònic: cas pràctic, elaborat pels professors Dr. Gabriel J. Guerrero-Contreras i Sara Balderas-Díaz.
 • El gestor de continguts PrestaShop.

Així mateix, es requerirà estudiar alguns dels següents casos de negoci:

 • Akalamkam, Krishna. (2017). "DesiFirangi.com: building a niche e-commerce portal". Ivey Business School No. W16860. London (ON): Ivey Publishing.
 • Gupta, Sunil; Rodríguez, Margaret L. (2015). "Amazon en 2017", Harvard Business School No. 515-S06. Boston (MA): Harvard Business School Publishing.
 • Wells, John R.; Ellsworth, Gabriel (2018). "Reinventing Best Buy", Harvard Business School No. 9-716-455. Boston (MA): Harvard Business School Publishing.
 • Avery, Jill; Dev, Chekitan S.; O'Connor, Peter (2015). "Accor: reforzar la marca con el marketing digital", Harvard Business School No. 316-S10. Boston (MA): Harvard Business School Publishing.

Aquests recursos es complementen amb un vídeo introductori, diversos casos de negocio i alguns articles:

 • Antia, Kersi; Chandrasekhar Ramasastry (2017). "Clearly: organizing for omnichannel retailing", Ivey Business School No. W17357. London (ON): Ivey Publishing.
 • Barroeta Torres, Héctor; Casero Muñoz, Jesús; Díaz Rivas, Fernando; Masclans López, Mireya; Montiel Sanz; Juan José; Pérez, Carlos; Sanz Forriol, Álvaro (2016). Libro blanco de logística para comercio electrónico. Asociación Española de la Economía Digital. Disponible en https://www.adigital.org/informes-estudios/libro-blanco-logistica-comercio-electronico.
 • Bell, David R.; Gallino, Santiago; Moreno, Antonio (2014). "How to win in an omnichannel world", MIT Sloan Management Review, Vol. 56, No. 1, pp. 45-53.
 • Fundación Orange (2016). eEspaña: la transformación digital en el sector retail. Madrid. Disponible en http://www.fundacionorange.es
 • Hagberg, Johan; Sundstrom, Malin; Egels-Zandén, Niklas (2016). "The digitalization of retailing: an exploratory framework", International Journal of Retail & Distribution Management, Vol. 44, No. 7, pp. 694-712.
 • Lobo, Ricardo (2013). "Cómo se puede vender a 22.000 clientes a través de internet", InspirationDay. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=KqKphgnUJjk.
 • Mathwick, Charla (2017). "Business model innovation at Wildfang", Case Research Journal No. NA0460. North American Case Research Association.
 • Meseguer-Artola, A., Rodríguez-Ardura, I. (2015). "Learning from customer interaction: how merchants create price-level propositions for experience goods in hybrid market environments", Computers in Human Behavior, Vol. 51, pp. 952-959.
 • Nielsen (2015). The future of grocery: e-commerce, digital technology and changing shopping preferences around the world. Disponible en https://www.nielsen.com/content/dam/nielsenglobal/vn/docs/Reports/2015/Nielsen%20Global%20E-Commerce%20and%20The%20New%20Retail%20Report%20APRIL%202015%20(Digital).pdf.
 • Puri, Sandeep; Puri Siddhant (2016). "Pharmacy: physical versus online options", Ivey Business School No. W16390. London (ON): Ivey Publishing.
 • PwC (2017). Total retail 2017. Disponible en https://www.pwc.com/gx/en/industries/assets/total-retail-2017.pdf.
 • Stanko, Michael A. (2017). "Audio Advice: from retail to e-tail", Ivey Business School No. W17403. London (ON): Ivey Publishing.
 • Yadav, M.S., de Valck, K., Hennig-Thurau, T., Hoffman, D.L., Spann, M. (2013). "Social commerce: a contingency framework for assessing marketing potential", Journal of Interactive Marketing, Vol. 27, No. 4, pp. 311-323.

A més, és molt aconsellable que consulteu recursos d'aprenentatge addicionals que es proporcionen a l'aula, la bibliografia de l'assignatura i les fonts d'informació disponibles a la Biblioteca de la UOC. A través de la Biblioteca podeu accedir als resultats obtinguts en investigacions capdavanteres sobre les temàtiques que abordem.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt