Promoció i posicionament web Codi:  M1.401    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

Moltes de les aplicacions Multimèdia estan relacionades amb el disseny i programació de llocs web. Tan important és saber com gestionar un projecte i dissenyar les interfícies com tenir els coneixements necessaris per analitzar el resultat dels projectes web des del punt de vista de tràfic web, el seu posicionament i les estratègies de màrqueting online que es poden realitzar.

Distingirem dos grans blocs: un dedicat a la introducció al món de l'analítica web i la seva importancia, on veurem què és l'analítica web per a un entorn professional i aprendrem a dissenyar indicadors clau de rendiment per a llocs web sobre la base d'uns objectius predefinits.

En el segon bloc veurem les estratègies de màrqueting online o plans d'acció que es poden realitzar en funció de l'anàlisi dels resultats de l'analítica web i veurem quins nous perfils professionals s'han creat en aquests últims anys on es barregen les competències tècniques, empresarials i de direcció.

Amunt

La primera part de l'assignatura aporta coneixements i competències que permeten iniciar-se en el terreny de l'analítica web i que actualment és un perfil molt demandant tant en consultores com en departaments de màrqueting o IT. És per tant especialment rellevant per als professionals del web que vulguin aprofundir en l'optimització i posicionaments de llocs web.

El segon bloc on veurem els plans d'acció es projecta cap a professionals del màrqueting que vulguin començar a veure les grans possibilitats que l'àrea del màrqueting online té o bé per a professionals del web que vulguin anar un pas més  i aprendre a promocionar correctamente un lloc web.

Amunt

Els coneixements previs necessaris són una base tècnica bàsica en llocs web i conèixer a nivell usuari avançat el món online.

Amunt

L'objectiu primordial de l'assignatura serà el següent:

Ensenyar no només a aconseguir informació online, sinó a saber tractar-la, per poder optimitzar una web.

Per aconseguir-ho ens fixarem en una sèrie de fites.

Específics:


Entendre les diferents fonts d'informació online disponibles
Saber com prioritzar la informació online i amb quina indicadors
Conèixer a nivell tècnic i d'ús una eina de medició web
Com monitoritzar nostra presència en xarxes socials
Comprendre la metodologia per optimitzar una web
Conèixer què i com mesurar un dispositiu mòbil

Amunt

L'assignatura es compon de 9 mòduls centrats en conèixer el potencial de l'analítica web i les eines de mesura web.

També ens centrarem en les diferents estratègies de posicionament, optimització i promoció web .

Els continguts d'aquesta assignatura parteixen del llibre "ANALÍTICA WEB 2.0: El arte de analizar resultados y la ciencia de centrarse en el cliente", que s'ha estructurat en 9 mòduls amb les següents dates de lectura que s'anunciaran en el Tauler de l'aula:

  • 1ª i 2ª setmana (29 de febrer i 7 de març) Lectura dels capítols 1 i 2 del llibre Analítica Web 2.0
  • 3ª setmana (14 de març) Lectura del capítol 3 del llibre Analítica Web 2.0
  • 4ª i 5ª setmana (21 i 28 de març) Lectura del capítol 4 del llibre Analítica Web 2.0
  • 6ª setmana (4 d'abril) Lectura del capítol 5 del llibre Analítica Web 2.0
  • 7ª i 8ª setmana (11 i 18 d'abril) Lectura dels capítol 6 i 7 del llibre Analítica Web 2.0
  • 9ª setmana (25 d'abril) Lectura del capítol 8 del llibre Analítica Web 2.0
  • 10ª setmana (2 de Maig) Lectura del capítol 9 del llibre Analítica Web 2.0
  • 11ª setmana (9 de maig) Lectura del capítol 10 del llibre Analítica Web 2.0
  • 12ª setmana (16 de maig) Lectura del capítol 11 del llibre Analítica Web 2.0

Tant l'analítica web com el màrqueting online són una especialitat professional que canvia constantment i és necessari actualitzar-se dia a dia tant amb les noves eines que apareixen com amb els avanços que fan els cercadors, l'evolució de les xarxes socials o empreses com Google. És per això, que al llarg de tota l'assignatura es proposaran diferents lectures a comentar tant d'articles creats per professionals d'aquest sector en el seu blogs, en canals, revistes online o en perfils o grups socials de referència.

Amunt

Programari Adobe/Software Adobe Programari
Blog. L'evolució de l'analítica web a l'analítica digital Web

Amunt

Material

Suport 

Analítica Web 2.0: El arte de analizar resultados y la ciencia de centrarse en el cliente

Llibre

Blogs de referència d'Analítica Web

Web

Articles de referència

PDF

Exemples pràctics d'Analítica Web

PDF

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura. No es preveu fer cap examen final o prova de validació presencial. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr.

 
 

Amunt