Eines avançades d'HTML i CSS Codi:  M1.466    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.
La maquetació de pàgines web és un procés complex on tenir un molt bon coneixement d'HTML i CSS és imprescindible per estalviar temps i aconseguir els resultats desitjats. Qualsevol persona que necessiti treballar amb HTML i CSS necessita mantenir actualitzat el seu coneixement de les CSS per conèixer totes les seves possibilitats i aprofitar-les en el seu benefici.

Amb el pas del temps les pàgines web han crescut en complexitat de forma exponencial. Això ha fet necessari la creació de metodologies de desenvolupament CSS i eines que donen suport a aquestes metodologies.

En aquesta assignatura s'aprofundeix en el coneixement de les CSS i s'introdueix l'estudiant en l'ús d'aquestes eines i metodologies que ajuden a desenvolupar llocs web estalviant temps i esforç.

Aquesta assignatura s'actualitza cada semestre per oferir a l'estudiant la possibilitat d'utilitzar les darreres versions de les eines. Per aquest motiu el material docent es compon en gran part d'enllaços a documentacions oficials i publicacions en revistes tècniques d'actualitat que es troben tan sols en anglès.

Amunt

Aquesta assignatura és una continuació de l'assignatura Llenguatges i estàndards web que s'ofereix com a complement de formació. També en l'assignatura Tecnologies i eines per al desenvolupament web es tracten temes relacionats amb els continguts d'aquesta assignatura i per tant és convenient haver-la cursat abans, tot i que es podrien cursar les dues alhora en cas que fos necessari.

Amunt

Aquesta assignatura és important per a qualsevol activitat que impliqui la creació de pàgines web, especialment per a dissenyadors web i desenvolupadors front-end i d'aplicacions basades en tecnologies web, independentment de la plataforma a través de la que arrribin a l'usuari.

Amunt

Aquesta assignatura requereix un coneixement consolidat d'HTML i CSS. També són adequats, tot i que no imprescindibles, coneixements sobre JavaScript. Durant l'assignatura no es programarà en JavaScript, però algunes de les eines que s'utilitzaran ofereixen més funcionalitats si es combinen amb JavaScript.

Amunt

La gran majoria del material docent que s'utilitzarà en aquesta assignatura es troba en anglès.

Amunt

Competències

 • Ús de l'anglès en l'àmbit de les TIC.
 • Capacitat per proposar, dissenyar, desenvolupar i implementar aplicacions i continguts multimèdia.
 • Capacitat per estudiar i valorar propostes de projectes que tractin sobre aplicacions i continguts multimèdia tenint en compte els recursos, les alternatives disponibles i les condicions de mercat
 • Capacitat per a crear i dissenyar els elements gràfics i visuals d'un producte o aplicació multimèdia usant procediments creatius, fonaments bàsics del disseny i un llenguatge formal.
 • Capacitat per a usar de forma adequada els llenguatges de programació i les eines de desenvolupament per a l'anàlisi, disseny i implementació d'aplicacions.
 • Capacitat d'organitzar i gestionar la informació usant tecnologies de bases de dades, llenguatges i models estàndard.
 • Capacitat per a integrar i gestionar continguts digitals en aplicacions multimodals d'acord amb criteris estètics, tècnics i funcionals.
 • Conèixer els llenguatges de marcat i les tecnologies per a manipular-los.
 • Ser capaç d'organitzar el contingut i dissenyar la interacció (arquitectura de la informació, guions, hipertext, hipermèdia).
 • Tenir coneixements de percepció visual i composició (cognició, emoció i atenció).

Objectius

 • Comprendre la necessitat de la utilització dels estàndards web i els avantatges del seu ús.
 • Crear pàgines web d'acord amb els estàndards.
 • Utilitzar les millors eines disponibles per a assegurar un procés de desenvolupament eficient.
 • Dominar l'ús de les últimes tècniques de maquetat web.
 • Dominar l'ús de les millors metodologies CSS.

Amunt

 1. Eines per a desenvolupadors als navegadors.
  1. Inspector i editor d'estils.
  2. Mode de disseny responsive
 2. Un workflow de desenvolupament frontend modern.
  1. Ús del terminal.
  2. Gestors de paquets.
  3. Module bundlers.
  4. Pre i postprocessadors CSS.
 3. Maquetat avançat.
  1. Bootstrap.
  2. Flex.
  3. Grid.
 4. Guies d'estil i metodologies CSS.
  1. Guies d'estil.
  2. Metodologies CSS: OOCSS, BEM, SMACSS, ITCSS.

 

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt