Cos i gènere Codi:  20.225    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.
Aquesta assignatura s'iniciarà al Febrer 2022 (2021-2)

Amunt

Resultats d'aprenentatge:
 • Conèixer les diferents teories sobre el cos i el gènere, així com la seva vinculació amb les pràctiques artístiques contemporànies.
 • Comprensió dels efectes ètics, polítics, epistemològics i ontològics de les diferents perspectives teòriques exposades.
 • Ser capaç de connectar les diferents teories amb la praxi artística.
 • Conèixer i saber aplicar diferents metodologies de treball al voltant del cos i el gènere.

Amunt

 
 • Inventant i desxifrant el cos: teories sobre el cos i el “embodiment”.
 • Fent i desfent el gènere: El sistema cos, gènere sexualitat i (en) la cultura (el gènere com a categoria d'anàlisi).
 • Dualismes i hegemonies: diferència, experiència, performance, interseccionalitat (classe, ètnia, gènere i sexualitat).
 • Polítiques del gènere i la corporalitat: feminismes i teoria queer.
 • Reconfigurant el cos: Naturalesa, cultura, new materialism i el posthumà.
 • Desbordant el cos: Cossos i gèneres com a sistemes classificatoris i polítiques de la (re)presentació (performance).
 • Cos, gènere i espai.
 • Cossos gèneres i experiències artístiques: del retrat vuitcentista a l'activisme artístic.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt