Seguretat en sistemes operatius Codi:  M1.704    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2020-2021. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura de seguretat en sistemes operatius mostra la manera en que s'han d'instal·lar i configurar els dos sistemes operatius més majoritaris.
Mitjançant màquines virtuals, o relas,  es configuraran els servidors i es realitzarà un atac final informàtic a un sistema. El qual s'haurà de documentar exhaustivament tot el procediment per arribar a fer-se amb el control de les màquines.

Amunt

Coneixements bàsics d'administració de Sistemes Operatius, tant en Windows com en Linux.

Amunt

Objectius de l'assignatura.

 • Instal·lació del sistema operatiu Windows Server.
 • Instal·lació del sistema operatiu GNU/LInux.
 • Configuracions segures i robustes dels dos sistemes operatius.
 • Configuracions de xarxes segures.
 • Seguretat pasiva dels sistemes informàtics.
 • Seguretat activa dels sistemes informàtics.
 • Manteniment i control dels sistemes.
 • Integració de diferents tecnologies.
 • Preparació de atacs contra els sistemes informàtics per trobar males configuracions.
 • Iniciació en l'ús del framework Metasploit.

Amunt

Mòdul didàctic 1: Introducció

 

Mòdul didàctic 2: Administració de servidors

 • Anàlisi de requeriments
 • Instal·lació del servidor GNU/Linux
 • Instal·lació del servidor Windows Server
 • Administració i manteniment del servidor GNU/Linux
 • Administració i manteniment del servidor Windows Server

 

Mòdul didàctic 3: Seguretat passiva

 • Elements redundants
 • Polítiques de còpies de seguretat
 • Sistemes de recuperació en Windows Server
 • Plans de contingència

 

Mòdul didàctic 4: Seguretat activa

 • Certificats i sistemes de clau pública i privada
 • Certificats en GNU/Linux
 • Certificats en Windows Server
 • IPSEC
 • Xarxes privades virtuals
 • Monitorització de la xarxa
 • Eines de comprovació

 

Mòdul didàctic 5: Configuració de serveis

 • Servidors de fitxers i impressores
 • Tallafocs
 • Servidor de correu
 • Servidor de web i FTP
 • Protecció dels ports

 

Mòdul didàctic 6: Manteniment

 • Actualitzacions
 • Monitorització d'events
 • Automatització de tasques

 

Amunt

Seguretat en sistemes operatius GNU / Linux Programari en línia

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: (AC + Pr) o EX Vir.

 
 

Amunt