OFERTA D'ASSIGNATURES
Màster Universitari d'Enginyeria computacional i matemàtica (català-espanyol-anglès)
Oferta docent  

OFERTA D'ASSIGNATURES  2019/20-2
Aquest llistat correspon a l'oferta d'assignatures que aquest semestre desplega la UOC per al pla d'estudis  Màster Universitari d'Enginyeria computacional i matemàtica (català-espanyol-anglès). Hi trobareu diferenciades les assignatures bàsiques, obligatòries i optatives. Sobre aquest llistat genèric, podreu matricular-vos d'unes assignatures o altres en funció de la via d'accés i de l'itinerari particular.

Si el que voleu és consultar informació sobre els plans d'estudis aprovats us heu de dirigir a Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis del Campus.

OBLIGATÒRIES
Codi Assignatura Crèdits
M0.502 Computació d'altes prestacions 5
M0.538 Computació d'altes prestacions 6
OPTATIVES
Codi Assignatura Crèdits
M0.535 Anàlisi Multivariant de Dades 6
M0.517 Anàlisi Multivariant de Dades 5
M0.527 Criptografia i Tecnologia Blockchain 6
M0.515 Criptologia 5
M0.508 Intel·ligència Artificial 5
M0.539 Intel·ligència artificial 6
M0.532 Reconeixement de Patrons 6
M0.511 Reconeixement de Patrons 5
M0.534 Sistemes Dinàmics Caòtics 6
M1.310 Sistemes distribuïts a gran escala 6
M0.513 Xarxes Complexes 5
M0.533 Xarxes Complexes 6