Taller de periodisme transmedia Codi:  16.621    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Aquest Taller de Periodisme Transmedia proposa un acostament a el relat periodístic i la seva difusió. Aquest acostament se situa fora dels condicionants que encotillen el llenguatge dins d'un mitjà o canal. Es prendrà com a base de treball el gènere documental, per incorporar tant elements del rigor periodístic com de qualitat i estètica narrativa. Es parteix de la premissa que tot projecte periodístic ha d'incorporar en la seva pràctica la deontologia de la professió, i que per a això cal entendre la vocació de comunicar com un mitjà per garantir el dret a la informació de la ciutadania.


Amunt

Objectius

 • Comprendre la rellevància del lenguaje en el periodisme, i de la seva adaptació a les plataformes transmèdia de difusió de continguts

 • Aprofundir en el gènere del documental com binomi entre rigor periodístic i estètica del llenguatge audiovisual

 • Conèixer i analitzar els processos d'elaboració d'un projecte documental específic.

 • Aplicar els coneixements adquirits en el curs a la proposta d'un projecte

Competències

 • Capacitat d'anàlisi crítica i interpretació de l'entorn

 • Capacitat d'anàlisi crítica del context social

 • Capacitat d'adaptació als llenguatges específics dels mitjans / suports i dels públics objectius

 • Capacitat d'exercir la professió d'acord amb els principis ètics i el codi deontològic.

Amunt

 1. Els llenguatges del periodisme transmedia

 2. El gènere documental

 3. Anàlisi d'un projecte en base a un exemple

 4. Disseny d'un projecte

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt