Taller de projectes de relacions públiques Codi:  16.623    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Aquesta assignatura té un enfocament totalment pràctic i es treballa, en algun dels reptes o PACS (conceptes que són sinònims), en grup.


L'alumnat farà un recorregut lineal per les fases d'un projecte de relacions públiques. A l'inici, repassarà aquells coneixements de les relacions públiques cursats en assignatures obligatòries prèvies. A partir d'aquí se li plantejaran els escenaris de treball i organització dels equips de relacions públiques, per tal de crear un departament de comunicació o oficina de premsa, per exemple. Haurà descobrir i aprofundir en l'esquema d'un projecte de relacions públiques, per tal de poder elaborar una proposta per a la solució d'una situació de comunicació. Finalment se li demanarà que sigui capaç de recollir l'aprenentatge.


Per tant, es treballarà des de la perspectiva global de l'estratègia empresarial i gestionant les accions necessàries per permetre una més àmplia, coherent i eficient comunicació entre els diferents públics cada vegada més segmentats.


Amunt

Objectius


• Plantejar els escenaris de treball i organització dels equips de relacions públiques (oficines de premsa, consultories de comunicació, departaments de premsa, entre d'altres.

• Descobrir l'esquema d'un projecte de relacions públiques i elaborar una proposta per a la solució d'una situació de comunicació.

• Analitzar el valor estratègic de les relacions públiques com a element essencial per a establir relacions amb els diversos públics d'una organització.

• Reconèixer les activitats que duen a terme els professionals de les relacions públiques.

• Recopilar informació actualitzada sobre el sector de les relacions públiques.

• Descriure i analitzar l'organització i el funcionament de el sector de les relacions públiques.

• Utilitzar estratègicament les tècniques de relacions públiques per planificar i implementar projectes comunicatius en general i l'organització d'esdeveniments en particular.

• Descriure i analitzar la profunda transformació funcional i conceptual que Internet, en general, i els mitjans socials, en particular, han provocat en l'ecosistema de les relacions públiques.

• Aplicar els procediments i habilitats per elaborar i executar un projecte de relacions públiques.

• Dissenyar estratègies de relacions públiques capaços de resoldre els problemes comunicatius.


Competències:

CG3 - Capacitat de creativitat i innovació.

CG6 - Capacitat de pensar estratègicament.

CE7 - Capacitat per traduir el missatge a comunicar en un missatge persuasiu.

CE11 - Capacitat d'identificar els recursos materials i humans necessaris per a un projecte.

CE12 - Capacitat d'idear, planificar, executar i avaluar projectes comunicatius a partir d'una tasca prèvia de recerca d'informació.

CE16 - Capacitat d'executar pressupostos.


Amunt

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt