Taller de fotografia Codi:  16.624    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

La fotografia com a document, art o tècnica té alguna cosa que enganxa. És atraient i misteriosa alhora. Davant o darrere de la càmera, amb més o menys rigor tècnic, com a eina comunicativa, o d'experimentació plàstica, les possibilitats que ens ofereix el llenguatge fotogràfic són infinites. Per això, sigui quin sigui l'àmbit d'especialització que escullis en el desenvolupament del grau en Comunicació, amb aquesta assignatura et convidem a conèixer, des d'un perspectiva pràctica i experimental, el fascinant món de la creació fotogràfica.


Taller de Fotografia és una assignatura de caràcter fonamentalment pràctic, en què abordem la fotografia com a mitjà d'expressió des d'una doble perspectiva: la tècnica i la creativa. Partint de la consolidació de conceptes fonamentals del llenguatge fotogràfic i dels processos de captura de la imatge, es convida els estudiants a desenvolupar projectes pràctics en diferents àmbits d'aplicació: el reportatge, el documental, la publicitat, i el retrat editorial, entre altres.Amunt

Taller de Fotografia és una assignatura optativa de 6 crèdits que s'incorpora dins de la menció en Periodisme i de la menció en Publicitat. Tot i així, és un assignatura d'interès general i s'ofereix a tots els estudiants, idependiente de la menció que segueixin. La fotografia està associada directa o indirectament a diferents matèries i sortides professionals. Així es converteix en un assignatura de caràcter transversal que connecta amb altres d'àmbits diversos, com a Cultura de la imatge, Comunicació i continguts en mitjans socials o Comunicació persuasiva en mitjans digitals, ja que totes elles fan ús en major o menor mesura de la fotografia. A nivell més específic, en el seu vessant documental pot ser una eina per a l'assignatura de periodisme especialitzat, taller de periodisme transmèdia o fins i tot periodisme de recerca. Si prenem el seu caràcter més creatiu i/o persuasiu podem entendre la seva aplicació en Disseny visual i expressió gràfica, Creativitat publicitària, Taller d'audiovisual experimental i Animació.

Amunt

Pel seu caràcter transversal, l'assignatura Taller de Fotografia es projecta en tots els àmbits d'especialització del grau.

Amunt

L'assignatura Taller de Fotografia no requereix coneixements previs. 

Amunt

L'objectiu principal d'aquesta assignatura és que els estudiants aprenguin a:


 • Comprendre el llenguatge fotogràfic en les seves diferents dimensions

 • Identificar diferents formes de representació fotogràfica i els seus usos

 • Conèixer els principals paràmetres tècnics de la creació fotogràfica

 • Executar diferents propostes conceptuals combinant coneixements tècnics i creatius del llenguatge fotogràfic.


L'assignatura té associades les següents competències:


 • Capacitat de creativitat i innovació.

 • Capacitat d'ús i aplicació de les TIC

 • Capacitat de comunicar de forma oral, escrita i audiovisual

 • Ús i aplicació de tècniques i llenguatges propis dels diferents mitjans de comunicació.

 • Capacitat d'editar continguts multimèdia.

Amunt

En l'assignatura Taller de Fotografia es treballen els continguts següents:

 • Conceptes fonamentals del llenguatge fotogràfic

 • Paràmetres tècnics de la fotografia i la seva aplicació pràctica

 • Passos per a la conceptualització d'un projecte creatiu fotogràfic

 • Fotografiar persones: el repte d'explicar històries amb el retrat

 • Documentar la realitat a través del reportatge

 • La fotografia de producte: persuadir amb imatges


Amunt

Amunt

El model d'avaluació d'aquesta assignatura és l'Avaluació Continuada (AC). Per superar l'assignatura Taller de Fotografia és fonamental realitzar satisfactòriament totes les pràctiques proposades.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt