Vídeo Codi:  06.512    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Actualment les aplicacions multimèdia contenen una part important de components audiovisuals. De fet la interrelació entre els dos camps cada vegada és més forta. Són nombroses les aplicacions multimèdia que contenen clips de vídeo i cada vegada més els productes audiovisuals són més i més interactius. La televisió digital és un exemple en aquest sentit, i nous productes com l'hipervídeo confirmen aquesta interrelació creixent. D'altra banda és evident que els dispositius mòbils incorporen cada vegada més el vídeo de forma plenament normalitzada. Podem veure com la mobilitat té implicacions tant a nivell a tecnològic com a nivell de llenguatge. Les formes d'enregistrament derivades dels nous dispositius, la possibilitat de l'edició ubíqüa, els formats idonis per cada us o la mateixa forma del relat són factors que comporten importants novetats que podem explorar i experimentar.

L'assignatura de Vídeo presenta un recorregut pels fonaments del vídeo. El llenguatge audiovisual, el relat, la realització, l'edició i la publicació es focalitzen especialment en la web i els dispositius mòbils.

A nivell metodològic l'assignatura es basa en l'aprenentatge per l'activitat.

Amunt

L'assignatura de Vídeo és introductòria al Grau de Multimèdia. No calen coneixements previs per a cursar-la i parteix d'un suposat nivell zero. Un nivell zero que no vol dir desconeixement absolut del tema perquè en l'ambient sociocultural en el que ens trobem sempre hi ha una alfabetització audiovisual prèvia que pot ser més o menys implícita. La producció de cinema, televisió o publicitat conviuen amb innombrables usos particulars del vídeo . L'audiovisual forma part de la nostra realitat quotidiana.

L'assignatura introdueix algunes nocions bàsiques sobre la guionització del vídeo però el guió pròpiament es tractarà en profunditat a l'assignatura de segon semestre de Narrativa interactiva.

D'altra banda hi ha també altres assignatures que presenten continuïtat amb aquesta. En aquest sentit Composició digital és un segon nivell en l'aprenentatge de l'edició audiovisual. Mentre a Vídeo es treballen els procediments relacionats amb la realització, l'edició i la publicació pensant en el clip com a element narratiu, a Composició Digital es treballen els procediments relacionats amb la construcció del clip com a una escena audiovisual complexa.

Una altra assignatura que té relació amb aquesta és Fotografia digital. En aquest sentit, les dues comparteixen les temàtiques relacionades amb l'enquadrament, la planificació, el funcionament de la càmera,... I difereixen pel fet de com Vídeo incorpora elements del llenguatge relacionats amb els factors temporals i de ritme. 

Finalment, una altra assignatura relacionada amb aquesta és Animació. En aquest cas el punt d'encontre entre les dues està en tot allò que fa referència a la imatge en moviment (planificació, composició, ritme,...) i el punt de diferenciació rau en l'origen de la imatge en fonts naturals i sintètiques en una assignatura i en l'altra.

Amunt

L'enfocament de l'assignatura es dirigeix al professional de la multimèdia. No es pretén tractar en profunditat rols específics relacionats amb la producció audiovisual com són els de càmera, de realitzador, il·luminador, editor o compositor digital. Més aviat la intenció és oferir un recorregut general per totes aquestes funcionalitats per tal que el dissenyador multimèdia sigui capaç d'assumir produccions audiovisuals fins a un cert nivell de complexitat. D'altra banda, independentment que sigui ell qui assumeixi una producció audiovisual o la delegui, és important el coneixement dels factors propis i diferencials que caracteritza el relat audiovisual.

Amunt

No calen coneixements previs per a cursar aquesta assignatura.

Amunt

L'assignatura de Vídeo introdueix a la realització i edició del vídeo digital. Dins d'aquest marc general focalitza especialment en el vídeo per a la web i els dispositius mòbils. Es tracten especialment nocions relacionades amb la narrativa audiovisual i es contemplen diverses vies per a la concreció d'aquesta. La càmera rèflex, la càmera de vídeo o el dispositiu mòbil són els elements actuals més habituals utilitzats per a la captura de la imatge en moviment a partir de fonts naturals. A l'assignatura es veuen les funcionalitats pròpies d'aquests dispositius per a la realització de vídeo. D'altra banda es treballa l'edició i publicació de vídeo utilitzant diversos programes d'edició comercials o de software lliure, i apps per a l'edició ubíqüa. També es treballa la publicació utilitzant canals habituals en l'actualitat.

Pel que fa a la captura de la imatge de vídeo es podrà treballar amb qualsevol dels tipus de dispositius que s'han comentat anteriorment. Dins de les pràctiques es demana la realització d'imatges pròpies per part de l'estudiant.

Amunt

 

 • Objectius
  • Analitzar, reflexionar i saber descriure paràmetres bàsics del llenguatge audiovisual
  • Enregistrar vídeo utilitzant un dispositiu bàsic (càmera de fotografia, de vídeo o dispositiu mòbil) aplicant principis i criteris que sabrà justificar adeqüadament
  • Editar vídeo aplicant principis i criteris que sabrà justificar adeqüadament
  • Publicar clips de vídeo a canals específics de la web i de plataformes mòbils
  • Potenciar la capacitat d'anàlisi, observació i crítica davant una obra audiovisual
 • Competències
  • Ús i aplicació de les TIC a l'àmbit professional i acadèmic
  • Capacitat d'adaptar-se a les tecnologies i als futurs entorns actualitzant les competències professionals
  • Capacitat d'innovar i de generar noves idees
  • Capacitat per a concebre i realitzar guions de productes interactius multimèdia d'acord amb els llenguatges i tècniques apropiades
  • Capacitat de capturar, emmagatzemar i modificar informació d'àudio, imatge i vídeo digitals aplicant principis i mètodes de realització i composició del llenguatge audiovisual.
  • Capacitat per a distribuir continguts multimèdia de forma eficient a través de les diferents plataformes disponibles ( web, mòbil, televisió digital, etc )

Amunt

1.- Introducció al vídeo

 1. Què és el vídeo ?
 2. L'estudi del vídeo
 3. Diferències entre els vídeos domèstics i les produccions professionals

2.- Llenguatge audiovisual

 1. Preses
 2. Plans
 3. Escenes

3.- Muntatge i edició

 1. El muntatge o edició
 2. El muntatge com a tècnica
 3. El muntatge com a llenguatge
 4. Estils en l'edició
 5. Formats de vídeo

4.-El guió

 1. Tipus de guions
 2. Els elements transversals dels guió

5.-Fotografia i dinamisme

 1. El vídeo com a síntesi espaciotemporal
 2. La composició del pla

6.-Dispostius de gravació. La càmera de vídeo i el mòbil

 1. Elements bàsics de la càmera de vídeo
 2. Els dispositus mòbils com a exemple de càmera

7.-Òptica i exposició

 1. L'exposició correcta
 2. Objectius compostos

8.-Il·luminació

 1. Característiques pràctiques de la llum
 2. Tipus d'il·luminació
 3. L'etalonatge

9.-Vídeo: àudio i ritme

 1. L'àudio i el factor temporal del vídeo
 2. Ritme audiovisual
 3. Treballar l'àudio en el vídeo

10.-Característiques tècniques del vídeo digital

 1. La naturalesa tècnica del vídeo
 2. Fonaments de la visió
 3. El senyal de vídeo digital
 4. Formats de vídeo digital

11.-Les càmeres de vídeo d'altes prestacions

 1. La diversitat de càmeres de vídeo
 2. Les càmeres professionals
 3. Les càmeres HDSLR

12.-El vídeo en perspectiva

 1. Roman Gubern: la persona
 2. La història ortodoxa del cinema
 3. Altres històries del cinema
 4. Comunicació en cultura de masses

Amunt

Material Suport
Vídeo de presentació de l'assignatura Audiovisual
Vídeo. Visual storytelling. Creació de relats audiovisuals XML
Vídeo. Visual storytelling. Creació de relats audiovisuals DAISY
Vídeo. Visual storytelling. Creació de relats audiovisuals EPUB 2.0
Vídeo. Visual storytelling. Creació de relats audiovisuals MOBIPOCKET
Vídeo. Visual storytelling. Creació de relats audiovisuals HTML5
Vídeo. Visual storytelling. Creació de relats audiovisuals PDF
El guió audiovisual PDF

Amunt

Autor:                                            Ascher, Steven et.al.

Títol:                                              The Filmmaker's Handbook: A Comprehensive Guide for the Digital Age: 2013 Edition

Publicació:                                   Plume Books, 2012

ISBN (edició electrònica):     9781101613801

------------------------------------------------

Autor                                            Dancyger, Ken

Títol                                               The technique of film and video editing : history, theory, and practice

Publicació                                    Burlington, MA : Elsevier/Focal Press, 2011

 http://0-www.sciencedirect.com.cataleg.uoc.edu/science/book/9780240813974

------------------------------------------------

Autor                                          Harvey, Bob

Títol                                            How to make your own Video or Short Film: all you need to know to make your ideas shine

Publicació                                 Oxford: How to Books, 2014

ISBN (edició electrònica):   9781848032576

http://0-lib.myilibrary.com.cataleg.uoc.edu/Open.aspx?id=173199

------------------------------------------------

Autor                                            Atienza Muñoz, Pau

Títol                                              Teoria i pràctica del muntatge audiovisual

Publicació                                   Barcelona : Universitat Oberta de Catalunya, 2011

https://discovery.uoc.edu/iii/encore/record/C__Rb1046510?lang=cat

------------------------------------------------

Autor:                                            Dmytryk, Edward

Títol:                                              On Film Editing

Publicació:                                   Routlegde, 1984/2018

ASIN (edició kindle) :               B07HP8M7PJ

------------------------------------------------

Autor:                                           Murch, Walter

Títol                                              In the Blink of an Eye: A Perspective on Film Editing (second edition)

Publicació:                                  Silman-James Press, 1991/2001

ISBN:                                             1879505622

------------------------------------------------

Autor                                            Paul, Joshua

Títol                                              Vídeo digital : los mejores trucos

Publicació                                   Madrid : Anaya Multimedia, cop. 2006

ISBN:                                            9788441519282

------------------------------------------------

Autor                                           Lancaster, Kurt

Títol                                             DSLR cinema : crafting the film look with video

Publicació                                 Amsterdam ; Boston : Focal Press, 2011

http://0-www.sciencedirect.com.cataleg.uoc.edu/science/book/9780240815510

------------------------------------------------

 Autor                                         Staschen, Björn

Títol                                            Mobile Storytelling: A journalist´s guide to the smartphone galaxy

Publicació                                 Independently published, 2018

ASIN (edició Kindle):            B07BMH43X1

------------------------------------------------

Autor                                          Landau, David

Títol                                            Lighting for Cinematography: A Practical Guide to the Art and Craft of Lighting for the Moving Image

Publicació                                 Bloomsbury Academic, 2014

ISBN (edició electrònica):   9781628924749

------------------------------------------------

Autor                                           Rose, Jay

Títol                                              Producing Great Sound for Film and Video: Expert Tips from Preproduction to Final Mix 

Publicació                                  Focal Press, 2014

ISBN (edició electrònica):   9781317936916

------------------------------------------------

Autor                                           Holben, Jay

Títol                                             Behind the Lens: Dispatches from the Cinematographic Trenches

Publicació                                  Focal Press, 2015

ISBN (edició electrònica):   9781317604822

------------------------------------------------

Autor                                          Andersson, Barry

Títol                                             The DSLR Filmmaker's Handbook: Real-World Production Techniques (Second Edition)

Publicació                                  John Wiley & Sons, 2015

ISBN (edició electrònica):   9781118983508

------------------------------------------------

Autor                                           Burgess, Jean Elizabeth

Títol                                             YouTube : Online Video and Participatory Culture (Second Edition)

Publicació                                  Cambridge ; Malden, MA : Polity, 2018

 ISBN (edició electrònica):   9781509533596

------------------------------------------------

Autor                                          Gubern, Román

Títol                                            Historia del cine

Publicació                                 Barcelona : Anagrama, 2014

ISBN:                                           9788433977991

------------------------------------------------

Autor                                          Ochoa Martínez, Carlos Álex et. al.

Títol                                            Evolució del llenguatge audiovisual en el cinema

Publicació                                 Barcelona: Fundació UOC, 2012

http://materials.cv.uoc.edu/continguts/PID_00193707/UOCMViewer/res/generic/newWin.html?url=UOCMViewer/nwin/print_version_N1008E.html

Amunt

La metodologia de treball es basa en l'aprenentatge per l'activitat. En aquest sentit s'aniran proposant durant el curs una serie d'activitats que posaran en joc competències específiques de l'assignatura i competències transversals i comunes a tot el grau. Aquestes activitats interrelacionaran conceptualització i pràctica. Tant la realització concreta dels clips que es demanin, com la justificació i anàlisi del procés de producció d'aquests, seran motiu d'avaluació. Els clips es publicaran en diversos canals que anirà identificant el consultor al llarg del curs. Així mateix aquest especificarà la forma de publicació dels documents de justificació i anàlisi que es demanin.

Paral·lelament a la realització d'aquestes activitats pràctiques s'aniran proposant lectures dels materials didàctics o dels blogs de l'aula. Així mateix es podrà recomanar també la lectura de pàgines web o de documents que es troben a l'apartat de bibliografia i fonts d'informació. Val a dir que en aquestes hi ha molta més informació disponible de la que es requerirà a l'aula. Però en general es tracta de lectures interessants per tothom qui desitgi ampliar informació i aprofundir en el tema del relat audiovisual.

El consultor podrà fer propostes específiques que s'afegeixin a les que es  troben en la temporalització de l'assignatura. El ritme de treball proposat permet una assimilació progressiva dels continguts teòrics i dels procediments de treball amb els programes d'edició digital.

 

Respecte l'autoria de les pràctiques:

El seguiment correcte de l'assignatura requereix del compromís de realitzar un conjunt d'activitats de manera individual a partir d'un treball propi original d'acord amb les indicacions i pautes donades bé al Pla Docent o a la descripció de les PACs i Pràctiques. En cas de que es posi de manifest que no s'ha estat així, les activitats s'avaluaran amb una D.

Per altra banda, i sempre a criteri dels Estudis, l'incompliment d'aquest compromís pot arribar a implicar la pèrdua del dret a superar cap altra assignatura mitjançant avaluació.

 


Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via:

- A partir de les activitats fetes al llarg del curs i la realització d'una prova de síntesi (PS):

La combinació de la nota final de les activitats d'avaluació contínua (AC) i la qualificació final de les activitats pràctiques (Pr) dóna com a resultat la qualificació final d'avaluació contínua (FC: AC + Pr).
Per a tenir dret a fer la PS, la qualificació final d'avaluació contínua (FC) ha de ser igual o superior a 5. La nota final de l'assignatura s'obtindrà posteriorment creuant la nota de la PS amb la FC.

- Mitjançant la realització d'un examen final (EX):

Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. Per aquesta via, la qualificació final de l'assignatura s'obté creuant la nota de l'EX amb la qualificació final de les activitats pràctiques (Pr).

En qualsevol de les dues vies és obligatori fer les activitats pràctiques (Pr).

La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: (AC + Pr) + PS o EX + Pr.


Ponderació de les qualificacions

Opció seguint i superant la FC: (AC + Pr) + PS

Final Continuada: (FC) = AC + Pr

AC = 40%

Pr = 60%

Notes mínimes:

· Pr = 4

· AC = 4

En cas de no assolir la nota mínima a la Pr, la nota obtinguda en la fórmula correspon a l'obtinguda a la Pr, o el que indiqui el model d'avaluació.


Nota final d'assignatura: FC + PS

FC = 70%

PS = 30%

Notes mínimes:

· PS = 3,5

Quan la nota obtinguda a la PS sigui inferior als mínims establerts per a cada fórmula, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a la PS.

Opció amb EX: (EX+Pr)+AC

Final d'Examen (FE) = EX + Pr

EX = 60 %

Pr = 40%

Notes mínimes:

· Pr = 4

En cas de no assolir la nota mínima a la Pr, la nota obtinguda en la fórmula correspon a l'obtinguda a la Pr, o el que indiqui el model d'avaluació.


Nota final d'assignatura: FE + AC

FE = 65%

AC = 35%

Notes mínimes:

· EX = 4

Aquesta fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a l'EX. Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4 o la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a l'EX, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX.

En el cas d'assignatures amb pràctiques (Pr) que creuïn amb l'examen (EX), la fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a FE (FE=EX+Pr). Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4, la qualificació resultant de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX. Quan la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a FE, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a FE.

Amunt

El seguiment de l'avaluació contínuada implica el seguiment de la temporalització proposada al calendari. El consultor basarà la dinàmica de l'aula en aquesta temporalització. Es recomana el seguiment de l'avaluació continuada com a via per assolir el màxim aprofitament de l'assignatura.

L'avaluació continuada consistirà en la realització de les diverses activitats que es proposen a l'apartat d'Activitats. Es tracta de 5 PAC (Proves d'avaluació continuada) i la realització d'almenys 4 d'elles comporten el seguiment de l'avaluació continuada. En cas d'entregar les primeres 4 PAC, la cinquena és optativa.

Aquestes 5 PAC es valoraran individualment de la següent manera:

 • A:     excel·lent (equivalència d'entre 9 i 10 punts sobre 10)
 • B:     notable (equivalència d'entre 7 i 8 punts sobre 10)
 • C+:   suficient (equivalència d'entre 5 i 6 punts sobre 10)
 • C-:    insuficient (equivalència d'entre 3 i 4 punts sobre 10)
 • D:     deficient (equivalència d'entre 1 i 2 punts sobre 10)

Les notes individuals de cada activitat s'avaluaran només amb una lletra, l'equivalència numèrica és només de referència per al càlcul final. La nota final de l'avaluació continuada (AC) serà igual a la mitjana de les notes de les 4 millors PAC en base als criteris anteriors.

El seguiment de l'avaluació continuada implica la realització d'una Prova de síntesi que avaluarà els coneixements i competències que s'hagin posat en joc en la realització de les pràctiques.

El seguiment de l'assignatura mitjançant l'avaluació continuada implica també la realització de les Pràctiques que es concreten a l'apartat d'Activitats.

Tot i que recomanem el seguiment de l'avaluació continuada es pot donar el cas que un estudiant no entregui una PAC dins del termini establert. Això no implica el no seguiment automàtic de l'avaluació continuada, però cal tenir en compte les diverses casuístiques que es poden donar.

 • Si l'estudiant no pot entregar una PAC en el termini marcat per motius justificats es pot posar contacte amb el consultor a través de correu personal i li expliqui els motius del no compliment. El consultor valorarà cada cas individualment i decidirà sobre la idoneïtat dels motius. Si el consultor ho considera convenient, l'estudiant podrà entregar la PAC en una nova data indicada pel consultor.
 • En cas de no entregar una de les primeres 4 PAC en el termini marcat sense motius justificats, l'estudiant pot recuperar UNA única PAC i lliurar-la com a PAC 5 (de recuperació) a la columa corresponent al RAC i dins dels terminis que aquest indica. El consultor la corregirà però no li donarà feedback de la mateixa. D'altra banda, en cas d'aprovar, la nota màxima serà una C +.

Amunt

És possible també seguir l'assignatura a través de la opció d'Exàmen final.

El seguiment de l'assignatura mitjançant l'avaluació final implica la realització de les Pràctiques que es concreten a l'apartat d'Activitats.

En cas de seguir l'avaluació final no caldrà fer les PACs proposades a  l'Avaluació Contínua. Cal tenir clar però que els continguts de les PAC entren dins del temari de l'exàmen final conjuntament amb totes la resta de lectures i materials obligatoris que s'hagin plantejat durant el semestre.

Amunt

En tot moment, a través del Tauler, s'indicarà la forma d'interactuar amb els diferents espais de l'aula i s'avisarà de qualsevol canvi o informació rellevant. És per tant necessari que l'alumne llegeixi atentament tots els missatges que s'hi publiquin.

Donat que considerem molt important la participació de tothom dins de la dinamica de l'aula, el/la consultor/a farà un seguiment inicial de la participació dels estudiants en l'avaluació continuada. També en aquest sentit es demana la presentació de l'estudiant al Fòrum de l'assignatura a l'inici del curs.

El/la consultor/a donarà feedback individualitzat de les Pràctiques quan s'entreguin dins del termini establert. En el cas excepcional d'acceptar una pràctica fora de termini, no es donarà feedback individualitzat de la mateixa.

Les PACs tindran una valoració i comentaris globals per part del/la consultor/a en documents que es publicaran al Tauler. Aquesta valoració global podrà tenir diverses formes documentals. Hi pot haver també comentaris individuals en alguns casos i en funció del tipus de PAC si el/la consultor/a ho creu convenient.

També i com a procediment didàctic, es demanarà a l'estudiant que publiqui els seus treballs en l'espai del Fòrum una vegada ho indiqui el/la consultor/a i, en el cas de les pràctiques, sempre després de la data d'entrega. El/la consultor/a podrà publicar també per iniciativa pròpia treballs dels estudiants amb la finalitat que siguin exemple de temes concrets. Si un estudiant no desitja que es puguin publicar els seus treballs a les aules com a exemple de temàtiques de l'assignatura pot manifestar-ho el/la consultor/a a través d'un missatge a la bústia personal.

Amunt