Taller d'audiovisual experimental Codi:  16.626    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
L’assignatura està enfocada a l’anàlisi i la producció de continguts audiovisuals contemporanis. La visió que es portarà a terme durant el curs posa èmfasi en el tractament experimental que té lloc en les plataformes digitals. Aquesta matèria té com objectiu la producció de vídeos curts, potencialment virals, sobre diferents temàtiques actuals. Metodològicament, es treballarà amb “metratge trobat” a arxius cinematogràfics i videogràfics lliures de drets. També, amb imatges elaborades directament per l'alumnat. Durant el curs, es vol explorar el potencial creatiu de peçes de vídeo i les possibilitats de difusió d'aquestes a les xarxes socials, mitjançant l'elaboració de GIF's, stories d'Instagram, Tik Tok, drons, selfies…

Amunt

El curs busca desenvolupar els següents objectius i metes: 

- Capacitat de creativitat i innovació.

- Capacitat d'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional. 

- Cerca, gestió i ús de la informació.

- Ús i aplicació de tècniques i llenguatges propis dels diferents mitjans de comunicació.

- Coneixement de totes les fases de producció i explotació del producte audiovisual, així com dels mitjans tècnics implicats.

- Capacitat d'editar continguts multimèdia.


Amunt

Aprofundint en la idea de creació audiovisual experimental es treballaran els següents temes:

- Les utopies possibles.

- Monstres contemporanis.

- Les ciutats invisibles.

- Troleig, fake i altres formes de guerrilla de la comunicació.

- El selfie, l’autoimatge i la imaginació política.


Amunt

Material Suport

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt