Taller d'art sonor Codi:  20.213    :  12
Consulta de les dades generals   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Aquesta és l'única assignatura del grau que s'enfoca a l'art sonor, tot i que més endavant hi ha assignatures optatives en què es poden reprendre alguns elements d'aquesta. Per això l'objectiu és que aquesta presa de contacte i introducció a la matèria doni accés a l'estudiant a un camp expressiu en el qual posteriorment pugui aprofundir i combinar amb altres mitjans, ja que en l'actualitat aquest diàleg és la forma més habitual de la pràctica artística.
Es una asignatura de Taller de 12 crédits. Els continguts teòrics seran la base de les activitats pràctiques que s'aniran realitzant al llarg del semestre.

Amunt

Aquesta assignatura ofereix formació orientada al desenvolupament artístic professional, especialment en el camp de l'art sonor.

Amunt

Encara que no cal tenir coneixements sonors previs, és recomanable haver cursat les assignatures dels semestres anteriors (veure pòster) ( Seminari d'Història de l'Art, Taller d'Escriptura i Comunicació, Taller de Dibuix i Expressió gràfica, Seminari de Materialitat i Tecnologia, Taller de Pintura i Color, Projecte I, Taller de Fotografia i Imatge Taller de Videocreació, Seminari de Contextos i Sistemes de l'Art,Projecte II, Taller d'Escultura i Pràctiques Espacials, Seminari de Teories de l'Art i de la Cultura,Taller de Programació i Interacció, Seminari de Cultura Visual i Nous Mitjans)

A més en tot moment estaran acompanyats per personal docent que els guiarà tant en la part teòrica com en la tècnica.

Amunt

 1. Conèixer la història i els referents principals de l'art sonor, en totes les vertents que proposem i en relació a la música electroacústica, experimental i electrònica (s.xx i XXI).
 2. Conèixer els debats i teories sobre la delimitació de la disciplina en sí mateixa, i les relacions amb d'altres camps del coneixement i la creativitat
 3. Entendre els principis bàsics dels fenòmens acústics, tant com a fenomen físic i mecànic com perceptiu. 
 4. Capacitat d'analitzar les característiques dels sons, i la seva relació amb les seves bases físiques i perceptives
 5. Capacitat de posar les característiques del sons en relació amb un context artístic, és a dir comprendre el so com a material poètic, comunicatiu, de reflexió. 
 6. Capacitat d'enregistrar, emmagatzemar i reproduir informació sonora.
 7. Conèixer els fonaments del processament del so analògic i digital, eines per al disseny sonor i aplicar-los a la generació d'obra.
 8. Capacitat de trobar les noves tecnologies més adequades pels projectes. 
 9. Explorar de les possibilitats de la veu humana, en relació a la comprensió de la naturalesa del so així com en les seves manifestacions creatives i poètiques
 10. Documentar el procés de treball i presentar els processos i resultats de forma argumentada.
 11. Relacionar les pròpies decisions i línies de treball amb el context de referents històrics i actuals presentats en l'assignatura.
 12. Incorporar l'àmbit sonor a les pròpies metodologies de treball artístic.
 13. Ser capaç de trobar referents i fonts de coneixement nous, en relació als projectes i  interessos propis.

Amunt

Aquesta assignatura s'organitza en tres blocs complementaris i en una seqüència dissenyada amb cura, presentant referents teòrics, nombrosos exemples i propostes pràctiques per a una sòlida introducció al món de l'Art Sonor.- El primer bloc, GENERACIÓ DE SO, conté una introducció a la pròpia noció d'Art Sonor i unes autories que aborden la naturalesa del so en sí mateix, des de l'acústica a l'electrònica, l'escolta dels sons del paisatge sonor i l'enregistrament, és a dir, una aproximació al so des de pràctiques artístiques i nocions científiques.


- El segon bloc, EDICIÓ CREATIVA, aborda els processos de manipulació i transformació, les operacions tècniques i creatives que ens obren altres horitzons i possibilitats respecte del so.


- El tercer bloc, PROJECCIONS, aborda les pràctiques relatives a la distribució, retransmissió, exposició, instal·lació, la seva relació amb espais i canals possibles de les obres sonores, incorporant la també la dimensió de la veu, la poesia sonora, i la performance.

Els continguts disposats s'han preparat per a aportar una base consistent i representativa de la diversitat de pràctiques i aproximacions de l'art sonor, per a estimular i capacitar la creació de propostes artístiques, és a dir, alimentar la pràctica pròpia i proporcionant suficents elements de treball al marge de les capacitats musicals de l'alumnat, que no són necessaris, si bé sempre són benvinguts.      

 • Introducció a l'Art sonor 
 • ¿Art sonor? Una Interrogació Crítica
 • Naturalesa del so 
 • Objecte sonor 
 • Paisatge sonor, enregistrament de camp i fonografia 
 • Síntesi de So 
 • Elements de creació sonora
 • Músiques experimentals 
 • Instal·lació Sonora 
 • Pràctiques artístiques entorn de la ràdio i experiències radiofòniques. De les ones hertzianes a l'espai digital 
 • Una aproximació a la radio creativa o radio d'autor 
 • Poesia Fonètica i Acció 

Amunt

Guía de Audacity Web
Mòdul 3. Objecte sonor XML
Mòdul 3. Objecte sonor DAISY
Mòdul 3. Objecte sonor EPUB 2.0
Mòdul 3. Objecte sonor MOBIPOCKET
Mòdul 3. Objecte sonor KARAOKE
Mòdul 3. Objecte sonor HTML5
Mòdul 3. Objecte sonor PDF
Mòdul 2. Naturalesa del so XML
Mòdul 2. Naturalesa del so DAISY
Mòdul 2. Naturalesa del so EPUB 2.0
Mòdul 2. Naturalesa del so MOBIPOCKET
Mòdul 2. Naturalesa del so KARAOKE
Mòdul 2. Naturalesa del so HTML5
Mòdul 2. Naturalesa del so PDF
Mòdul 4. Paisatge sonor: gravacions de camp i fonografia XML
Mòdul 4. Paisatge sonor: gravacions de camp i fonografia DAISY
Mòdul 4. Paisatge sonor: gravacions de camp i fonografia EPUB 2.0
Mòdul 4. Paisatge sonor: gravacions de camp i fonografia MOBIPOCKET
Mòdul 4. Paisatge sonor: gravacions de camp i fonografia KARAOKE
Mòdul 4. Paisatge sonor: gravacions de camp i fonografia HTML5
Mòdul 4. Paisatge sonor: gravacions de camp i fonografia PDF
Mòdul 1. Art sonor? Una interrogació crítica XML
Mòdul 1. Art sonor? Una interrogació crítica DAISY
Mòdul 1. Art sonor? Una interrogació crítica EPUB 2.0
Mòdul 1. Art sonor? Una interrogació crítica MOBIPOCKET
Mòdul 1. Art sonor? Una interrogació crítica KARAOKE
Mòdul 1. Art sonor? Una interrogació crítica HTML5
Mòdul 1. Art sonor? Una interrogació crítica PDF
Mòdul 5. Síntesi del so XML
Mòdul 5. Síntesi del so DAISY
Mòdul 5. Síntesi del so EPUB 2.0
Mòdul 5. Síntesi del so MOBIPOCKET
Mòdul 5. Síntesi del so KARAOKE
Mòdul 5. Síntesi del so HTML5
Mòdul 5. Síntesi del so PDF
Mòdul 7. Músiques experimentals XML
Mòdul 7. Músiques experimentals DAISY
Mòdul 7. Músiques experimentals EPUB 2.0
Mòdul 7. Músiques experimentals MOBIPOCKET
Mòdul 7. Músiques experimentals KARAOKE
Mòdul 7. Músiques experimentals HTML5
Mòdul 7. Músiques experimentals PDF
Mòdul 6. Elements de creació sonora XML
Mòdul 6. Elements de creació sonora DAISY
Mòdul 6. Elements de creació sonora EPUB 2.0
Mòdul 6. Elements de creació sonora MOBIPOCKET
Mòdul 6. Elements de creació sonora KARAOKE
Mòdul 6. Elements de creació sonora HTML5
Mòdul 6. Elements de creació sonora PDF
Mòdul 10. Poesia fonètica i acció XML
Mòdul 10. Poesia fonètica i acció DAISY
Mòdul 10. Poesia fonètica i acció EPUB 2.0
Mòdul 10. Poesia fonètica i acció MOBIPOCKET
Mòdul 10. Poesia fonètica i acció KARAOKE
Mòdul 10. Poesia fonètica i acció HTML5
Mòdul 10. Poesia fonètica i acció PDF
Mòdul 9. Radio XML
Mòdul 9. Radio DAISY
Mòdul 9. Radio EPUB 2.0
Mòdul 9. Radio MOBIPOCKET
Mòdul 9. Radio KARAOKE
Mòdul 9. Radio HTML5
Mòdul 9. Radio PDF
Mòdul 8. Instal·lació sonora XML
Mòdul 8. Instal·lació sonora DAISY
Mòdul 8. Instal·lació sonora EPUB 2.0
Mòdul 8. Instal·lació sonora MOBIPOCKET
Mòdul 8. Instal·lació sonora KARAOKE
Mòdul 8. Instal·lació sonora HTML5
Mòdul 8. Instal·lació sonora PDF
Objecte sonor Audiovisual
Naturalesa del so Audiovisual
Creació i publicació d'àudio XML

Amunt

L'assignatura  té associats dos laboratoris:  Laboratori de documentació i el Laboratori sonor.

 • Laboratori de documentació:  Hi pots trobar suport i recursos sobre com documentar el procés de treball i també d'aprenentatge, una part fonamental dels tallers del grau. I també tindran un consultor a qui podran adreçar-se per resoldre dubtes sobre processos i eines per a la documentació.
 • Laboratori sonor: Hi pots trobar suport i recursos sobre l'ús d'eines per l'enregistrament d'àudio i el tractament del so.

Els laboratoris son aules de suport vinculades a determinades assignatures on es treballa amb eines, tecnologies i materials diversos que poden ser d'ús transversal a la titulació. Així doncs els laboratoris no son assignatures com a tal sinó espais auxiliars sense creditatge ni activitat avaluable.

La seva funció principal és:

 • Acompanyar i donar suport en l'ús d'eines i materials (programari, codi per la programació i tractament de la materialitat) necessari per la realització de les activitats de les assignatures vinculades.
 • Reforçar l'aprenentatge basat en l'experimentació. Realització d'activitats optatives de reforç per a les competències instrumentals.

L'aula del laboratori disposa d'un professor col·laborador i de recursos d'aprenentatge específics per resoldre els dubtes de l'estudiant. Més informació sobre els laboratoris.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura. No es preveu fer cap examen final o prova de validació presencial. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr.

 
 

Amunt