Procediments i tècniques pictòriques Codi:  20.218    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Amunt

Aquesta assignatura s'iniciarà al Setembre 2021 (2021-1)

Amunt

Resultats d'aprenentatge:

 • Analitzar i contextualitzar històricament les tècniques i procediments pictòrics.
 • Conèixer diverses tècniques pictòriques i les seves possibles aplicacions pràctiques
 • Saber aplicar diferents tècniques i procediments pictòrics al desenvolupament de projectes artístics específics.
 • Saber adequar l'ús dels procediments pictòrics les necessitats expressives.
 • Conèixer protocols del bon ús de les tècniques i materials pictòrics.

Amunt

 
 • Evolució de les tècniques i procediments pictòrics en la Història de l'Art. Contextualització dels avanços pictòrics. Influències en l'evolució conceptual i expressiva.
 • Procediments pictòrics i la seva adequació expressiva.
 • Tècniques grasses i magres.
 • Tècniques de imprimacions pictòriques per a diversos suports.
 • Usos i aplicacions de pigments i aglutinants: oli, polímers, vernissos.
 • Tècniques a l'oli: empastaments, veladures, “mordientes”.
 • Procediments pictòrics expressius: usos de la pinzellada, taca, arrossegats, degradats, tintes planes).
 • Seguretat i prevenció en l'ús de tècniques pictòriques (tòxiques).

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt