Pràctiques performatives Codi:  20.219    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Amunt

Aquesta assignatura s'iniciarà al Febrer 2023 (2021-2)

Amunt

Resultats d'aprenentatge:

 • Comprendre la performance com a esdeveniment, teoria i mètode.
 • Conèixer els diferents temes clau, metodologies i paradigmes dels estudis performàtics.
 • Desenvolupar performances, accions o intervencions públiques a l'espai.
 • Analitzar i interpretar performances i intervencions tant passades com a presents.
 • Capacitat de planificar totes les fases del procés de la realització d'una performance.
 • Apropiació de les nocions d'escena i teatralitat en l'àmbit performàtic.
 • Capacitat per utilitzar tecnologies, vídeo i fotografia aplicats a la performance.

Amunt

 
 • De les arts escèniques als orígens històrics de la performance.
 • La performance com a pràctica entre disciplines artístiques (literatura, teatre, dansa, música…).
 • Les teories i principis de la performativitat.
 • Art d'acció: happenings i diferents modalitats d'interacció amb el públic.
 • Cos com a llenç i eina.
 • Performance en context: intervenció a l'espai.
 • Performance i tecnologia.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt