Instal·lacions audiovisuals Codi:  20.222    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
Aquesta assignatura s'iniciarà al Febrer 2022 (2021-2)

Amunt

Aquesta assignatura s'iniciarà al Febrer 2023 (2022-2)

Amunt

 Resultats d'aprenentatge:
 • Obtenir una perspectiva històrica i conceptual sobre les instal·lacions audiovisuals.
 • Capacitat de generar un discurs narratiu, conceptual o formal integrat a l'espai.
 • Capacitat de plantejar escenografies.
 • Capacitat conceptualitzar i de projectar sobre un plànol el disseny d'una instal·lació audiovisual.
 • Capacitat de planificar el desenvolupament d'instal·lacions audiovisuals.
 • Capacitat d'identificar i inventariar les necessitats tècniques (detallar un rider tècnic).
 • Conèixer les possibilitats d'integració de la imatge o vídeo a l'espai més enllà de la pantalla; d'integració del so a l'espai; i de la llum com a element narratiu i de transformació espacial.

Amunt

 
 • Definició d'instal·lació audiovisual i les seves especificitats.
 • Contextualització històrica.
 • Estat de l'art a través de casos d'estudi.
 • Treballant a l'espai: context, narrativa i mirada.
 • Escenografia i escenografia interactiva.
 • Principals eines per a la conceptualització, disseny i desenvolupament d'instal·lacions audiovisuals: simulació espacial, vídeo i so (també en temps real), videomapping, control lumínic, prototipat i sensors, sistemes interactius, etc.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt