Pràctiques artístiques col·laboratives Codi:  20.223    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
Aquesta assignatura s'iniciarà al Febrer 2022 (2021-2)

Amunt

 Resultats d'aprenentatge:

 • Conèixer els desenvolupaments històrics i diferents manifestacions de les pràctiques artístiques col·laboratives.
 • Comprendre els debats teòrics i polítics sobre les pràctiques artístiques col·laboratives.
 • Analitzar i reflexionar críticament sobre casos concrets de pràctiques artístiques col·laboratives.
 • Examinar les implicacions de les pràctiques artístiques col·laboratives pel que fa a les maneres relacionals i les formes d'autoria i propietat intel·lectual.

Amunt

 
 • Debats crítics sobre la noció d'autoria i la separació entre artista/autor/productor-espectador/receptor/consumidor.
 • Debats crítics sobre les maneres relacionals en la producció cultural i artística: co-autoria, col·laboració, participació, prosumers, audiències.
 • Genealogies i maneres de les pràctiques artístiques col·laboratives: de la producció col·lectiva de l'art a la col·laboració amb agents socials.
 • Art públic de nou gènere: de l'art a l'espai públic a l'art en context social.
 • Debats sobre les pràctiques artístiques col·laboratives: marcs institucionals, relacions de poder, gubernamentalidad, cultura com a recurs.
 • Estudis de casos de pràctiques artístiques col·laboratives.
 •  Noves formes d'autoria i propietat intel·lectual en les pràctiques artístiques col·laboratives.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt