Estudis subalterns Codi:  20.224    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
Aquesta assignatura s'iniciarà al Setembre 2021 (2021-1)

Amunt

Resultats d'aprenentatge:

  • Desenvolupar la capacitat de llegir i comprendre des d'una perspectiva crítica obres fonamentals que reflexionin sobre els conceptes bàsics de la subalternitat.
  • Aconseguir la capacitat d'identificar les principals escoles i corrents intel·lectuals que reflexionen i han reflexionat entorn de la relació entre art, cultura i poder i valorar críticament aquests diferents enfocaments.
  • Elaborar opinions i perspectives pròpies i fonamentades sobre els principals debats existents i d'argumentar-les en format assatgístic i/o artístic. 

Amunt

  • Legitimació, institucionalització de l'art.
  • Alteritat, diversitat cultural, xoc de civilitzacions: globalització cultural i relacions de poder.
  • Colonialisme i postcolonialisme, processos d'hegemonia i subalternitat.
  • Reproducció, resistència i poder.
  • Construccions polítiques de la cultura.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt