Cos i gènere Codi:  20.225    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
Aquesta assignatura s'iniciarà al Febrer 2022 (2021-2)

Amunt

Resultats d'aprenentatge:
 • Conèixer les diferents teories sobre el cos i el gènere, així com la seva vinculació amb les pràctiques artístiques contemporànies.
 • Comprensió dels efectes ètics, polítics, epistemològics i ontològics de les diferents perspectives teòriques exposades.
 • Ser capaç de connectar les diferents teories amb la praxi artística.
 • Conèixer i saber aplicar diferents metodologies de treball al voltant del cos i el gènere.

Amunt

 
 • Inventant i desxifrant el cos: teories sobre el cos i el “embodiment”.
 • Fent i desfent el gènere: El sistema cos, gènere sexualitat i (en) la cultura (el gènere com a categoria d'anàlisi).
 • Dualismes i hegemonies: diferència, experiència, performance, interseccionalitat (classe, ètnia, gènere i sexualitat).
 • Polítiques del gènere i la corporalitat: feminismes i teoria queer.
 • Reconfigurant el cos: Naturalesa, cultura, new materialism i el posthumà.
 • Desbordant el cos: Cossos i gèneres com a sistemes classificatoris i polítiques de la (re)presentació (performance).
 • Cos, gènere i espai.
 • Cossos gèneres i experiències artístiques: del retrat vuitcentista a l'activisme artístic.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt