Comissariat Codi:  20.227    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
Aquesta assignatura s'iniciarà al Febrer 2021 (2020-2)
 

Amunt

Resultats d'aprenentatge:

 • Conèixer la història de les exposicions i les seves diferents tipologies i formats.
 • Conèixer la pràctica comissarial: el plantejament conceptual, guió expositiu, pressupost, continguts, documentació, difusió i conceptualització de l'escenografia de l'espai expositiu.
 • Saber aplicar diferents metodologies i teories del treball curatorial expositiu.
 • Ser capaç de conceptualitzar, dissenyar i desenvolupar un projecte expositiu.
 • Ser capaç d'analitzar i reflexionar críticament sobre els processos i resultats dels projectes expositius.

Amunt

 • Història de les exposicions i del comissariat.
 • Mètodes i teories del comissariat d'exposicions.
 • Tipologies i formats d'exposicions.
 • La figura del comissari o curador.
 • El relat i el projecte curatorial.
 • El disseny de l'exposició.
 • El muntatge de l'exposició.
 • Institucions, museus i públics.

Amunt

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt