Mèdia per Videojocs Codi:  B2.510    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
Material Suport
Guia d'animació 3D amb Maya PDF
Guía de animación 3D con Maya PDF
Art Toolkit Web
Art Toolkit Web
Tutorial Unity1 Audiovisual
Tutorial Unity1 Audiovisual
Tutorial Modelado(rigging) con Maya para videojuegos1 Audiovisual
Tutorial Modelat(rigging) amb Maya per a videojocs1 Audiovisual
Tutorial Animación con Maya para videojuegos1 Audiovisual
Tutorial Animació amb Maya per a videojocs1 Audiovisual
Tutorial Animación con Maya para videojuegos2 Audiovisual
Tutorial Animació amb Maya per a videojocs2 Audiovisual
Tutorial Unity2 Audiovisual
Tutorial Unity3 Audiovisual
Tutorial Unity4 Audiovisual
Tutorial Unity5 Audiovisual
Tutorial Unity3 Audiovisual
Tutorial Unity6 Audiovisual
Tutorial Unity4 Audiovisual
Tutorial Unity6 Audiovisual
Tutorial Unity2 Audiovisual
Tutorial Unity5 Audiovisual
Tutorial Animació amb Maya per a videojocs5 Audiovisual
Tutorial Animació amb Maya per a videojocs4 Audiovisual
Tutorial Animació amb Maya per a videojocs6 Audiovisual
Tutorial Animació amb Maya per a videojocs3 Audiovisual
Tutorial Animación con Maya para videojuegos5 Audiovisual
Tutorial Animación con Maya para videojuegos4 Audiovisual
Tutorial Animación con Maya para videojuegos6 Audiovisual
Tutorial Animación con Maya para videojuegos3 Audiovisual
Tutorial Modelado(rigging) con Maya para videojuegos4 Audiovisual
Tutorial Modelado(rigging) con Maya para videojuegos6 Audiovisual
Tutorial Modelado(rigging) con Maya para videojuegos3 Audiovisual
Tutorial Modelado(rigging) con Maya para videojuegos5 Audiovisual
Tutorial Modelado(rigging) con Maya para videojuegos2 Audiovisual
Tutorial Modelat(rigging) amb Maya per a videojocs4 Audiovisual
Tutorial Modelat(rigging) amb Maya per a videojocs6 Audiovisual
Tutorial Modelat(rigging) amb Maya per a videojocs3 Audiovisual
Tutorial Modelat(rigging) amb Maya per a videojocs5 Audiovisual
Tutorial Modelat(rigging) amb Maya per a videojocs2 Audiovisual

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt