Malalties del fetge 1 Codi:  B2.762    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Aquesta assignatura s'ha dissenyat per tal d'introduir el treball en set dels quadres hepàtics més importants en la clínica. En concret, es treballarà en relació a les característiques, eines d'avaluació i intervenció de les següents patologies: Hepatitis víriques agudes i cròniques, Toxicitat per fàrmacs, Dany hepàtic alcohòlic agut, Hepatologia en l´embaràs, Hepatopatia autoimmune i Transplantament hepàtic.

Amunt

Aquesta assignatura forma part de l'especialització en Abordatge de les Síndromes Digestives realitzada conjuntament amb la Societat Catalana de Digestologia.

Amunt

Aquesta assignatura, al igual que la segona corresponent a aquesta especialitat, és fonamental per a la formació d'aquells metges que vulguin orientar-se cap a la especialització en digestiu, doncs ofereix una formació pràctica i específica en aquest àmbit.

Però aquesta assignatura també pot ser de molta utilitat per a hepatòlegs postMIR, digestòlegs que vulguin actualitzar els seus coneixements, cirurgians digestius o metges de família que es dediquin a la patologia digestiva.

Amunt

Grau en Medicina i Cirurgia, infermeria o altres professions sanitàries. Es recomanable haver iniciat la formació MIR, especialment en la especialitat d´aparell digestiu.  

Amunt

Els objectius d'aquesta assignatura són:

 1. Presentar els principals trets i diagnòstic diferencial dels símptomes o síndromes mencionats a l'apartat de continguts.
 2. Treballar el maneig inicial dels símptomes o síndromes mencionats a l'apartat de continguts.

Amb el treball de l'assignatura volem que els estudiants:

 1. Siguin capaços de diagnosticar, diferenciar i orientar terapèuticament als pacients d'urgències i planta amb els símptomes i síndromes mencionats anteriorment.
 2. Puguin saber quan han de demanar proves confirmatòries adequades.
 3. Siguin capaços de realitzar un tractament inicial als pacients amb aquests símptomes i síndromes.

Amunt

En aquesta primera assignatura treballarem en relació a les característiques, avaluació i intervenció en les següents patologies:

 • Hepatitis víriques agudes (A i E).
 • Hepatitis víriques cròniques (B i C).
 • Toxicitat per fàrmacs.
 • Dany hepàtic alcohòlic agut.
 • Hepatologia en l´embaràs.
 • Hepatopatia autoimmune.
 • Transplantament hepàtic.

Amunt

Amunt

El material bàsic d'estudi per aquesta assignatura és el dels mòduls elaborats  per experts en cadascuna de les patologies que s'aborden. A més, dins d'aquests mateixos mòduls, s'inclou la bibliografia essencial que els estudiants interessats poden consultar.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt