Les arts en viu: les arts escèniques i performatives Codi:  M7.210    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

 

Amunt

L'assignatura Arts en viu pertany al bloc d'optatives del Pla d'Estudis del Màster en Gestió cultural UOC-UdG. Temàticament es relaciona amb altres assignatures relacionades amb les Industries culturals, com El sector de les arts plàstiques i visuals , Lletres i sector editorial i La indústria audiovisual. En conjunt conformen un cos sòlid per aquelles persones que volen especialitzar-se en la gestió cultural. El complement amb la resta de les assignatures, i la pròpia Arts en Viu, proporcionen les eines més adients per endinsar-se al món laboral del gestor cultural d'avui des de qualsevol de les seves possibilitats. Té assignats 5 crèdits ECTS i una càrrega lectiva de 125 hores.

Amunt

  1. Acadèmica. Recerca sobre els modes d'organització i producció (la qüestió de l'autoria, les pràctiques col·laboratives, les pràctiques col·lectives, les Indústries creatives, la gestió comunitària, la relació "economia - cultura"); el tema de la cocreació, la participació i la transformació de la mirada de l'espectador; les pràctiques "instituyentes" (re-formular les relacions entre crítica i institució); el paper dels mitjans de comunicació, etc.
  1. Gestora i productora. Producció executiva, planificació econòmica, gestió d'ajuts i patrocinis. Això implica treballar tant al sector públic com al privat: a companyies artístiques, centres de producció i exhibició, empreses productores, festivals, fires¿
  1. Responsable de comunicació. Assessorament i aplicació d'un pla de comunicació per a un projecte escènic d'una institució, festival, mostra i companyia: disseny de la imatge corporativa, premsa, comunicació digital, disseny de les estratègies i pla d'actuació.
  1. Programadora (curadora). Curar programacions d'arts en viu tenint en compte tots els factors que intervenen: propostes artístiques - espai- necessitats tècniques finançament- públic al qual ens dirigim.

Amunt

Es pot accedir a l'assignatura sense un coneixement específic previ. El contingut es pot treballar des d'una formació bàsica de grau en diferents especialitats o des de l'experiència professional.

No obstant això, es recomana haver cursat el primer bloc obligatori del Màster en Gestió cultural 

Amunt

 

Amunt

 

Amunt

La reconquesta de la rellevància i l'autonomia en la gestió XML
La reconquesta de la rellevància i l'autonomia en la gestió DAISY
La reconquesta de la rellevància i l'autonomia en la gestió EPUB 2.0
La reconquesta de la rellevància i l'autonomia en la gestió MOBIPOCKET
La reconquesta de la rellevància i l'autonomia en la gestió KARAOKE
La reconquesta de la rellevància i l'autonomia en la gestió HTML5
La reconquesta de la rellevància i l'autonomia en la gestió PDF
Reflexions sobre la gestió de persones i la seva evolució XML
Reflexions sobre la gestió de persones i la seva evolució DAISY
Reflexions sobre la gestió de persones i la seva evolució EPUB 2.0
Reflexions sobre la gestió de persones i la seva evolució MOBIPOCKET
Reflexions sobre la gestió de persones i la seva evolució KARAOKE
Reflexions sobre la gestió de persones i la seva evolució HTML5
Reflexions sobre la gestió de persones i la seva evolució PDF
La gerència i la presa de decisions en les arts escèniques XML
La gerència i la presa de decisions en les arts escèniques DAISY
La gerència i la presa de decisions en les arts escèniques EPUB 2.0
La gerència i la presa de decisions en les arts escèniques MOBIPOCKET
La gerència i la presa de decisions en les arts escèniques KARAOKE
La gerència i la presa de decisions en les arts escèniques HTML5
La gerència i la presa de decisions en les arts escèniques PDF
Gestionant les arts en viu Audiovisual
La importància de la direcció artística Audiovisual
Els públics de la cultura Audiovisual
Des de la mirada de l'artista Audiovisual

Amunt

Els materials de l'assignatura són els textos desplegats en el diagrama. Com a eines de suport, la/l'estudiant trobarà diferents textos a cada una de les PAC's, documents relacionats amb les tasques de producció, la bibliografia recomanada i el seguiment de l'aula.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt