Idioma modern I: Francès Codi:  15.640    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Compte! Aquesta assignatura NO és per a principiants. Cal tenir un nivell B1 (equivalent de Tercer de l'Escola Oficial d'Idiomes), segons la normativa del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MERC).

Important: Recomanem als estudiants que NO es matriculin d'Idioma Modern II abans d'haver superat Idioma Modern I. Per a poder complir amb els requisits associats al seu pla d'estudis, els estudiants de Grau han de cursar Idioma Modern I i Idioma Modern II: el fet de superar Idioma Modern II no comporta el de superar automàticament Idioma Modern I, ni tampoc l'obtenció dels crèdits corresponents.

Es recomana que els estudiants facin la prova de nivell.

Estudiants de Grau: També es recomana haver superat l'assignatura "Competències TIC" abans de començar "Idioma Modern I: francès".

L'objectiu general de les assignatures Idioma Modern I i Idioma Modern II és assolir un nivell general de competència de francès equivalent al nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a les Llengües (MECR). 

Amb Idioma modern I: Francès, iniciareu una trajectòria d'aprenentatge que es completarà amb Idioma modern II: Francès, concebuda per a garantir que assoliu un nivell de competència en francès com a llengua estrangera dins la titulació que voleu obtenir. El curs també us permetrà presentar-vos a les proves A1, A2 i B1 del DELF (Diploma Internacional lliurat pel Ministeri d'Ensenyament francès).

Per a Idioma modern I: Francès és fonamental que els vostres coneixements lingüístics tinguin uns fonaments sòlids. Com més practiqueu més assolireu la fluïdesa necessària: treballareu amb un material que s'ha concebut expressament per a aquest objectiu i de què podreu disposar sempre a l'aula, i a l'apartat "Els meus recursos d'aprenentatge" dintre del vostre Espai personal.


Us caldran uns auriculars amb un micròfon i una càmara web per a escoltar els missatges del professor i els dels altres estudiants i per a enregistrar les vostres activitats. També treballarem amb eines com Google Docs i Skype.

Algunes de les activitats d'aquesta assignatura es duran a terme en grups. Per tant, els estudiants han de tenir en compte que és important respectar la feina del grup, el calendari precís d'aquestes activitats, i complir amb les contribucions que hi han de fer. També han de ser conscients que necessitaran temps per a coordinar-se amb els altres companys i fer algunes activitats en temps real.

La prova de síntesi es farà de forma virtual, en línia.

Només es pot superar aquesta assignatura a través de l'avaluació continuada (confirmada per una prova de síntesi final), cosa que implica un ritme constant i regular de feina. Per tant, si l'estudiant preveu que no es podrà connectar a l'aula durant molts dies seguits al llarg del semestre, es recomana que no s'hi matriculi.

Amunt

En el camp professional del turisme, el francès, com qualsevol altra llengua estrangera, us permetrà disposar d'una excel·lent projecció en totes les activitats que impliquin relació directa amb el públic: recepció, contactes de tota mena (directes, per telèfon, per correspondència, per correu electrònic, etcètera), agències de viatges, hostaleria, convencions, congressos, turisme cultural, visites guiades, centres turístics de repòs o d'esbarjo, etcètera.

A més, també us serà útil en aspectes relacionats amb l'administració de les activitats turístiques, entre les quals la gestió de bitllets, que és la tasca específica de l'agent de viatges. Alhora, us permetrà accedir a professions especialitzades relacionades amb el turisme: operador turístic, agent de desenvolupament turístic, animador, guia acompanyant, guia intèrpret, conferenciant, director d'oficina de turisme o de sindicat d'iniciativa, organitzador de viatges, responsable de producte, agent comercial, agent d'acolliment, assessor turístic...

Les possibilitats són moltes i variades, prou perquè pugueu trobar allò que s'adiu més amb la vostra personalitat i competències.

Si us cal orientació i informació, podeu trobar indicacions interessants en aquest enllaç.

Amunt

Compte! Per tal de poder seguir el ritme d'aquesta assignatura, cal tenir un nivell B1 segons la normativa del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR).

Vegeu les competències per nivells del MECR. Es recomana que els estudiants facin la prova de nivell.

Tanmateix, a banda de superar la prova, heu de poder redactar correctament un text d'una extensió aproximada de quinze línies i també seguir una conversa de temes generals.

Amunt

Si teniu dubtes en relació amb el nivell inicial, es recomana que feu la prova de nivell.

Algunes de les activitats d'aquesta assignatura es duran a terme en grups. Per tant, els estudiants han de tenir en compte que és important respectar la feina del grup, el calendari precís d'aquestes activitats, i complir amb les contribucions que hi han de fer. També han de ser conscients que necessitaran temps per a coordinar-se amb els altres companys i fer algunes poques activitats en temps real.

En el cas de les tasques orals avaluades on es requereixi l'ús de vídeo, els estudiants hauran de lliurar una gravació en què es vegi clarament el rostre de l'estudiant mentre parla, tret que les instruccions de la tasca especifiquin un format diferent.

Només es pot superar aquesta assignatura a través de l'avaluació continuada, cosa que implica un ritme constant i regular de feina. Per tant, si l'estudiant preveu que no es podrà connectar a l'aula durant molts dies seguits al llarg del semestre, es recomana que no s'hi matriculi. 

 

Amunt

  

 • Revisar la capacitat de comunicació en francès. Els destinataris són estudiants de nivell intermedi amb uns bons fonaments previs de francès. Per a alguns estudiants hi haurà exercicis que no suposaran res més que un repàs dels coneixements que ja havien adquirit.
 • Consolidar els coneixements lingüístics. Podreu treballar més a fons allò que ja sabeu i ésser conscients de l'aprenentatge propi i de la mecànica lingüística del francès.
 • Ampliar els coneixements de manera progressiva i ponderada. Les activitats i els exercicis que us proposem s'adrecen a afavorir i enriquir el lèxic i la sintaxi en el context de la comunicació.
 • També presentar-vos a les proves A1, A2 i B1 del DELF. El DELF és el títol oficial que lliura el Ministeri d'Ensenyament francès. Certifica les competències lingüístiques dels qui coneixen l'idioma com a llengua estrangera. El DELF és format per 4 títols independents (A1, A2, B1, B2), que corresponen als quatre nivells del MECR. Si us cal més informació, poseu-vos en contacte amb el vostre professor.

 

Unitat 1

Mòdul 1A - Transformations 
Objectius

 • Réviser l'expression du passé et l'interrogation
 • Découvrir des professions
 • Revivre des trajectoires professionnelles
 • Évoquer des écrivains francophones
 • Éviter de confondre futur proche et passé

Competències

 • Savoir raconter et écrire une anecdote

Mòdul 1B - Travailler, oui. Vivre? Aussi! 
Objectius

 • Explorer le monde du travail et le monde des loisirs
 • Vous protéger des faux-amis
 • Découvrir un humoriste
 • Percevoir les degrés de politesse

Competències

 • Savoir communiquer dans diverses situations avec des personnes très différentes

 

Unitat 2

Mòdul 2A - Stéréotypes / Clichés 
Objectius

 • Revoir certains préjugés sur les superstitions, la jeunesse, le couple, les hommes et les femmes
 • Revivre les contes de fées
 • Revisiter deux films de Cédric Klapish
 • Maîtriser certains pronoms et l'accentuation
 • Éviter de confondre futur proche et passé

Competències

 • Être capable de réfléchir et débattre en cherchant des causes
 • Savoir dire ce qu'il faut quand il le faut (même à la banque!)

Mòdul 2B - Communiquer
Objectius

 • Maîtriser les échanges au téléphone
 • Découvrir la nouvelle orthographe simplifiée
 • Connaître certains personnages à travers leurs admirateurs
 • Bien utiliser les expressions imagées
 • Distinguer les étapes au passé
 • Exprimer le temps avec l'infinitif
 • Savoir introduire la conséquence
 • Mieux connaître les ressources de l'argumentation et de la modalisation

Competències

 • Réfléchir sur l'apprentissage de la parole
 • Être capable d'explorer les domaines de la communication pour en tirer le maximum de profit

 

Unitat 3

Mòdul 3A - À ta place...
Objectius

 • Apprendre des trucs pour consommer avec intelligence
 • Vous interroger sur les enfants surdoués
 • Connaître le passeport anti-dopage
 • Découvrir un retour à la tradition en Languedoc
 • Exprimer l'antériorité, la durée, la comparaison, l'hypothèse, le souhait, le conseil...
 • Rapporter le discours au présent

Competències

 • Savoir exprimer des souhaits ou reformuler les paroles des autres

Mòdul 3B - Télé et loisirs
Objectius

 • Explorer différents loisirs: télé, cinéma, sports, jardinage, jeux, cuisine...
 • Découvrir des châteaux français
 • Revoir chiffres et nombres
 • Formuler toutes sortes d'hypothèses, réelles ou pas
 • Élargir votre usage des pronoms relatifs
 • Exprimer le temps avec l'infinitif
 • Rapporter le discours au passé

Competències

 • Être capable de formuler des hypothèses (actions réalisables ou pas)
 • Savoir rapporter un discours au passé

 

Unitat 4

Mòdul 4A - Voyager responsable
Objectius

 • Parler d'écologie
 • Recevoir et donner des conseils
 • Écrire une lettre de réclamation
 • Répondre à une lettre de réclamation
 • Présenter un projet professionnel
 • Décrire un produit touristique et en souligner les avantages

Competències

 • Savoir argumenter et convaincre
 • Comprendre les différents points de vue d'une question

Mòdul 4B - Voyager autrement
Objectius

 • Découvrir différentes modalités de tourisme alternatif
 • Raconter des expériences sur de nouvelles formes de tourisme
 • Inventer des néologismes et élaborer des définitions
 • Chercher des alternatives françaises aux anglicismes
 • Donner des conseils à des voyageurs
 • Comparer, présenter les avantages et les inconvénients
 • Évaluer et prendre position pour ou contre un type de tourisme déterminé
 • Imaginer un projet touristique pour voyager autrement

Competències

 • Savoir comparer, raconter et décrire

 

Unitat 5

Mòdul 5A - Voyager pour être mieux
Objectius

 • Explorer les différents aspects du tourisme dit «sanitaire» ou «médical»
 • Se débrouiller en France en cas de pépin de santé
 • Expliquer des symptômes à un médecin
 • Élaborer une offre de tourisme de bien-être
 • Résumer tout un paragraphe en quelques mots
 • Travailler l'élocution en suivant l'exemple des professionnels
 • Prononcer les phrases les plus imprononçables: les virelangues

Competències

 • Analyser un phénomène d'ampleur mondiale et renforcer le vocabulaire de la médecine en français

Mòdul 5B - Le tourisme et la publicité
Objectius

 • Réfléchir sur le marketing de l'industrie touristique française
 • Aborder l'image de la France à l'étranger que véhicule la publicité
 • Pratiquer le français familier
 • Comprendre la créativité et la pratiquer
 • Travailler l'intonation comme les professionnels de la locution

Competències

 • Analyser les divers aspects de la communication du secteur touristique et les principes de base de la publicité

 

 

Amunt

20212;CONTENIDOS;15.640;1;A

Amunt

Module Phonétique Web
Grammaire Web
Exercices de phonétique Web
Grammaire Progressive du Français. Niveau intermédiaire Llibre-manual
Francès a la UOC. Animació Audiovisual
Francés en la UOC. Animación Audiovisual
Unité 2 Web
Unité 3 Web
Unité 1 Web
Unité 3 (espagnol) Web
Unité 2 (espagnol) Web
Unité 5 de Tourisme (espagnol) Web
Unité 4 de Tourisme Web
Unité 1 (espagnol) Web
Unité 5 de Tourisme Web
Unité 4 de Tourisme (espagnol) Web

Amunt

Atès que el material és en línia, hi podeu accedir sempre que vulgueu. El trobareu a l'aula de l'assignatura, a Ressources. Un cop acabat el semestre, sempre el trobareu disponible com "Els meus materials" dins de l'Espai personal.

A més a més, dins de l'espai Ressources, trobareu enllaços cap a diferents webs on trobareu tant informació lingüística com cultural: webs de conjugació, gramàtica, traducció, civilització, etc. 

També treballareu a espais de l'aula com l'audioblog Langblog o a GDrive/Google Docs, i fareu servir l'eina de telefonia gratuïta Skype i l'eina Tandem.

IMPORTANT: Caldrà que disposeu d'uns auriculars amb micròfon i d'una càmera web per a poder escoltar els continguts orals i enregistrar els exercicis orals.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS). Per a fer la PS s'ha d'haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació és: AC + PS. Les qualificacions finals de l'assignatura es calcularan de la manera següent:
- AC superada i presentant la PS: la qualificació final serà el resultat de la fórmula de càlcul AC + PS.
- AC no superada i, per tant, no es presenta la PS: la qualificació final serà la nota final de l'AC.
- AC de qualificació No presentat i, per tant, no es presenta la PS: la qualificació final serà No presentat.
- AC superada però no es presenta la PS: la qualificació final serà No Presentat.

 

Amunt