Mèdia per Videojocs Codi:  B2.510    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
Material Suport
Guia d'animació 3D amb Maya PDF
Guía de animación 3D con Maya PDF
Art Toolkit Web
Art Toolkit Web
Tutorial Unity1 Audiovisual
Tutorial Unity1 Audiovisual
Tutorial Modelado(rigging) con Maya para videojuegos1 Audiovisual
Tutorial Modelat(rigging) amb Maya per a videojocs1 Audiovisual
Tutorial Animación con Maya para videojuegos1 Audiovisual
Tutorial Animació amb Maya per a videojocs1 Audiovisual
Tutorial Animación con Maya para videojuegos2 Audiovisual
Tutorial Animació amb Maya per a videojocs2 Audiovisual
Tutorial Unity2 Audiovisual
Tutorial Unity3 Audiovisual
Tutorial Unity4 Audiovisual
Tutorial Unity5 Audiovisual
Tutorial Unity3 Audiovisual
Tutorial Unity6 Audiovisual
Tutorial Unity4 Audiovisual
Tutorial Unity6 Audiovisual
Tutorial Unity2 Audiovisual
Tutorial Unity5 Audiovisual
Tutorial Animació amb Maya per a videojocs5 Audiovisual
Tutorial Animació amb Maya per a videojocs4 Audiovisual
Tutorial Animació amb Maya per a videojocs6 Audiovisual
Tutorial Animació amb Maya per a videojocs3 Audiovisual
Tutorial Animación con Maya para videojuegos5 Audiovisual
Tutorial Animación con Maya para videojuegos4 Audiovisual
Tutorial Animación con Maya para videojuegos6 Audiovisual
Tutorial Animación con Maya para videojuegos3 Audiovisual
Tutorial Modelado(rigging) con Maya para videojuegos4 Audiovisual
Tutorial Modelado(rigging) con Maya para videojuegos6 Audiovisual
Tutorial Modelado(rigging) con Maya para videojuegos3 Audiovisual
Tutorial Modelado(rigging) con Maya para videojuegos5 Audiovisual
Tutorial Modelado(rigging) con Maya para videojuegos2 Audiovisual
Tutorial Modelat(rigging) amb Maya per a videojocs4 Audiovisual
Tutorial Modelat(rigging) amb Maya per a videojocs6 Audiovisual
Tutorial Modelat(rigging) amb Maya per a videojocs3 Audiovisual
Tutorial Modelat(rigging) amb Maya per a videojocs5 Audiovisual
Tutorial Modelat(rigging) amb Maya per a videojocs2 Audiovisual
Tutorial Modelització 3D i texturització Audiovisual
Tutorial Modelización 3D y texturización Audiovisual
Tutorial. Modelització 3D i texturització. Materials Audiovisual
Tutorial. Modelización 3D y Texturización. Desplegado UVs Audiovisual
Tutorial. Modelización 3D y Texturización. Mapeado Audiovisual
Tutorial. Modelización 3D y Texturización. Pintado Audiovisual
Tutorial. Modelización 3D y Texturización. Introducción Audiovisual
Tutorial. Modelización 3D y Texturización. Materiales Audiovisual
Tutorial. Modelització 3D i texturització. Desplegament UVs Audiovisual
Tutorial. Modelització 3D i texturizació. Pintat Audiovisual
Tutorial. Modelització 3D i texturització. Introducció Audiovisual
Tutorial. Modelització 3D i texturització. Mapeig Audiovisual

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt