Email màrqueting Codi:  M2.658    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura d'Email Màrqueting permet a l'estudiant adquirir un ampli coneixement sobre les possibilitats que ofereix el correu electrònic en la relació directa entre les marques i els seus públics, en totes les fases de relació. Un nou entorn que ha trastocat el clàssic i tradicional Màrqueting Directe, una de les activitats del màrqueting que s'ha vist superada àmpliament per l'actual transformació digital de la societat, les noves eines de comunicació i la influència de la mobilitat.

L'Email Màrqueting és el canal que ofereix el major retorn de la inversió (ROI) en l'eCommerce segons la majoria d'experts, pel davant del posicionament en cercadors (Search Engine Optimization o SEO) i de la resta de les fonts que alimenten el trànsit d'un espai web. Així doncs, l'Email Màrqueting és un recurs fonamental en la comunicació i la promoció de qualsevol empresa, els seus productes o els seus serveis.

Malgrat el desenvolupament de noves tècniques de persuasió vinculades a la tecnologia punta, com són la intel·ligència artificial o la realitat virtual, la simplicitat de l'enviament per correu electrònic continua mantenint a aquest mètode de comunicació com a clau d'èxit per a les empreses. Aquesta importància es deguda a l'enorme capacitat de personalització dels missatges i la precisa automatització dels processos que poden assolir-se. Altres factors, com la segmentació de dades i la instantaneïtat de la comunicació, li atorguen un paper fonamental indiscutible. Si bé va existir un moment de debat sobre el seu futur, avui ningú posa en dubte la seva alta capacitat d'influència.

La combinació d'aquests factors, al costat d'una estudiada i exhaustiva planificació, poden oferir uns resultats tan satisfactoris que pot considerar-se l'Email Màrqueting com un àmbit d'actuació imprescindible en qualsevol estratègia de màrqueting. Així doncs, aquesta assignatura presenta diferents mòduls que donen una visió completa de la matèria i amb la qual, els estudiants poden implementar-ho d'una manera pràctica i reeixida en les organitzacions on col·laboren.

Amunt

Aquesta assignatura forma part de la matèria denominada Canals digitals del Màster Universitari en Màrqueting Digital que contempla 12 crèdits d'assignatures obligatòries i optatives. En concret, ofereix una assignatura obligatòria (Publicitat display de 4 crèdits) i dues optatives (Màrqueting mòbil de 4 crèdits i Email màrqueting de 4 crèdits) sobre canals digitals on s'aprofundeix en l'elaboració d'estratègies digitals mitjançant la utilització de diverses eines i plataformes.

Amunt

El Màster universitari en Màrqueting Digital pretén formar a professionals capaços d'utilitzar les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) perquè puguin dur a terme noves formes de relació, comunicacions, i fins i tot transaccions comercials entre l'organització i els seus públics d'interès en l'entorn digital.

Conèixer diferents estratègies de màrqueting digital i com dur-les a terme és essencial en qualsevol estratègia de màrqueting. Aquesta assignatura juntament amb Introducció a l'empresa formen part de les assignatures de complements de formació per a aquelles persones que han de formar-se a l'entorn d'empresa. Aquesta assignatura, juntament amb unes altres que conformen el Màster, pretén formar a l'estudiant sobre part de les estratègies digitals que pot dur a terme, aquelles basades en estratègies d'e-mails. A més, també té per objecte conèixer les diferents plataformes que faciliten la tasca de programació, automatització i gestió d'e-mails.

Tot això, amb la intenció de  formar experts capaços de maximitzar el potencial dels mitjans digitals que els permeti elaborar estratègies de màrqueting i comercialització online amb l'objectiu final de generar relacions, comunicacions i vendes a través d'internet.

Per tant, aquest Màster es dirigeix a un ampli perfil de titulats i emprenedors que els capacita per a les següents sortides professionals:

 • Directius d'una empresa amb gestió global i estratègica vinculats a l'entorn digital: directores de màrqueting online, d'innovació digital o de comunicació digital.
 • Responsables de departaments vinculats al màrqueting digital i a la interacció amb les comunitats digitals, responsables de comunicació digital, e-business, e-commerce, estratègia i planificació publicitària en els mitjans digitals, continguts multimèdia.
 • Consultores que tinguin interès a adquirir, actualitzar i/o ampliar els seus coneixements digitals com a especialització dins de la seva activitat en projectes d'e-commerce i estratègia digital. 
 • Emprenedors que tinguin interès personal i/o professional per formar-se a l'àrea del màrqueting digital, com gerents de pimes i/o empreses de màrqueting digital
 • Investigadors i/o professors en la disciplina del màrqueting digital

Amunt

Aquesta assignatura no està vinculada a la superació prèvia d'altres assignatures del Màster.

Amunt

 Els objectius o resultats d'aprenentatge que es pretenen abordar entre totes les assignatures agrupades en la matèria d'email màrqueting són:

 • Conèixer i comprendre les possibilitats que ofereix la publicitat display com a mitjà per donar a conèixer la marca al seu públic objectiu.
 • Conèixer i saber aplicar les noves formes de publicitat display.
 • Comprendre i saber aplicar els conceptes del màrqueting d'afiliació, el model de negoci que representa i els possibles plantejaments estratègics per operar en aquest mitjà.
 • Comprendre i saber aplicar les últimes tendències mitjançant les xarxes socials.
 • Coneixement avançat sobre aplicacions en el camp del màrqueting.
 • Adquirir les eines necessàries per provar i optimitzar les campanyes de correu electrònic i convertir-les en vendes.
 • Desenvolupar i gestionar les llistes de correu electrònic.
 • Saber liderar i implementar estratègies efectives de màrqueting i de comunicació.

Les competències relacionades amb aquesta assignatura són les que es detallen a continuació.

 

Competències bàsiques i generals

CB1 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

CB2- Aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.

CG1 - Aprendre i actualitzar-se permanentment (aprendre a aprendre) en els continguts i competències per exercir com a expert del màrqueting digital.

Competències transversals

CT2 - Adoptar i promoure actituds i comportaments per part dels membres d'una organització d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.

CT3 - Aportar valor a les organitzacions utilitzant les TIC de forma avançada.

Competències específiques

CE4 - Dissenyar, organitzar i planificar accions de comunicació digital adaptades als diferents perfils de clients.

CE5 - Aplicar les eines de màrqueting digital per a la creació efectiva de vincles amb el consumidor.

Amunt

 • El fil conductor que s'utilitza en aquesta assignatura és un cas pràctic que consta de tres grans parts: introducció, presentació del cas pràctic i resolució del mateix.

  En aquesta assignatura es tracten els següents continguts:

   

  Mòdul didàctic 1

  Introducció

  Miguel Ángel Gómez Borja i Sandra Arias Montesinos

  1. Què és l'email màrqueting
  2. Conceptes bàsics en email màrqueting
  3. El correu electrònic com a eina de comunicació important

  en una organització

  1. Principals plataformes d'email màrqueting

   

  Mòdul didàctic 2

  Estratègia en email màrqueting

  Pablo Javier Vizcaíno Alcantud i Sandra Arias Montesinos

  1. Tipus d'estratègies
  2. Com construir llistes de correu electrònic de màrqueting eficaços

   

  Mòdul didàctic 3

  Campanyes d'email màrqueting

  Miguel Ángel Gómez Borja i Sandra Arias Montesinos

  1. Campanyes de venda i campanyes de branding
  2. Creació d'una campanya
  3. Proves A/B
  4. Legislació aplicable en les campanyes d'email màrqueting (LOPD i LSSI)

   

  Mòdul didàctic 4

  Mailchimp com a plataforma d'email màrqueting

  Pablo Javier Vizcaíno Alcantud i Sandra Arias Montesinos

  1. Tipus de compte
  2. Estructura bàsica i conceptes en Mailchimp
  3. Segmentació
  4. Email Beamer
  5. Plantilles
  6. HTML bàsic

   

  Mòdul didàctic 5

  Automatització

  Sandra Arias Montesinos

  1. Què és l'automatització
  2. Automatitzacions: implementació amb Mailchimp

   

  Mòdul didàctic 6

  Efectivitat de les campanyes d'email màrqueting

  Sandra Arias Montesinos

  1. Factors d'èxit en les campanyes d'email màrqueting

Amunt

Amunt

Avui dia l'anglès és la llengua vehicular en l'àmbit del màrqueting digital, per aquest motiu molts dels recursos es troben en aquest idioma. Atès que limitar el material complementari i les lectures proposats a recursos en espanyol baixa molt la qualitat del màster s'ha preferit mantenir les fonts en l'idioma original. L'equip docent d'aquest programa considera que un estudiant a nivell de màster no hauria de tenir problemes per al correcte enteniment dels materials, fonts i recursos plantejats encara que aquests siguin en anglès. No obstant això, en l'hipotètic cas que un estudiant presenta problemes amb l'idioma sempre pot recórrer a una traducció i comentar la seva casuística al professor col·laborador de l'aula.

 

Blogs d'email màrqueting

MDirector: https://www.mdirector.com/blog/

Mailrelay: https://blog.mailrelay.com

Mailchimp: http://blog.es.mailify.com/

Mailify: https://blog.mailchimp.com/

Emailmonday: http://www.emailmonday.com/

ReturnPath: https://blog.returnpath.com/

Email Yogi: http://www.emailyogi.com/

Digital Response: http://www.digitalresponse.es/blog/

Doppler: https://blog.fromdoppler.com/

 

Legislació

Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal: http://noticias.juridicas.com/base_datos/admin/lo15-1999.html

Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic (LSSI): http://noticias.juridicas.com/base_datos/admin/l34-2002.html

Directiva 2002/58/CE, de tractament de dades personals en el sector de les comunicacions electròniques: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=doue-l-2002-81371

 

Recursos (vídeo)

Do's & Don'ts of Email Màrqueting

Autor: Google

Url:https://www.youtube.com/watch?v=p9fprwtwixu

 

Recomanacions i bones pràctiques d'Email Màrqueting i SMS Massius

Autor: MDirector

Url: https://www.youtube.com/watch?v=ccuoc-6e6bk

 

How To Usi MailChimp Step By Step For Beginners

Autor: Darrel Wilson

Url: https://www.youtube.com/watch?v=knti3taqzdk

 

Estratègies d'Email Màrqueting Reeixides

Autor: Doppler

Url: https://www.youtube.com/watch?v=tqvlspt4xlg

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt