Aplicacions i serveis telecomunicació Codi:  11.542    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Informació prèvia a la matrícula   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
Aquesta assignatura es presenta com una avantsala al Treball Final de Grau (TFG). Per aquest motiu, el seu principal objectiu és proporcionar a l’estudiant una visió global dels diferents i variats àmbits de coneixement que poden ser tractats amb els coneixements adquirits en el Grau de Tecnologies de Telecomunicació.
Gràcies a la visió global adquirida en aquesta assignatura, l’estudiant tindrà més mecanismes amb els que escollir el tema del seu futur TFG amb major facilitat i encert.
El temari d’aquesta assignatura intenta estar alineat amb l’actualitat tecnològica en la que vivim i per això pot ser que alguns mòduls variïn d’un semestre a un altre. Tanmateix, a causa de les restriccions temporals del curs, només es proporcionen dos temes d’actualitat per itinerari. Concretament, en aquest semestre, l’assignatura estarà composada de sis mòduls:
 
BLOC – Audiovisuals
(1) Biometria
(2) Realitat virtual i augmentada
 
BLOC – Sistemes de Comunicació
(3) Geotelemàtica
(4) Smart cities
 
BLOC – Telemàtica
(5) Televisió per IP
(6) Cloud computing.
 
Tots els estudiants, independentment del seu itinerari, realitzaran activitats relacionades amb els sis mòduls.

Amunt

Ja que aquesta assignatura té un objectiu doble: (1) donar una visió global de l’ús de les Telecomunicacions en la actualitat, i (2) utilitzar aquesta visió global per a decidir un tema per a un futur TFG, és recomanable realitzar aquesta assignatura quan a l’estudiant li quedin 30 crèdits o menys per a finalitzar el Grau de Tecnologies de Telecomunicació.

Amunt

Geotelemàtica. Posicionament i navegació Web
Aplicacions i serveis de telecomunicació / multimèdia PDF

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura. No es preveu fer cap prova d'avaluació final. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr.

 
 

Amunt