Dret penal, part especial Codi:  20.511    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
L'assignatura estudia els diversos tipus delictius en els seus elements fonamentals d'acord amb el Codi penal espanyol vigent i l'estat actual de la doctrina jurídico-penal. L'estudi se centra en els delictes contra els béns jurídics de titularitat individual i una mostra d'alguns delictes contra interessos socials.
S'estudiarà el profund impacte que ha tingut sobre aquests delictes la reforma del Codi penal aprovada per la LO 1/2015, que ha afectat especialment als delictes contra la vida, els delictes contra la llibertat sexual i alguns delictes patrimonials. Es tindrà en compte la creació de noves figures delictives en l'àmbit dels delictes contra la llibertat o contra la intimitat.

Amunt

Es una continuació de l’estudi del Dret penal i per tant requereix l’estudi previ de les assignatures Introducció al Dret i Dret penal – Part general.

Amunt

L'estudi de l'assignatura requereix haver cursat abans "Dret penal - Part general"

Amunt

   -       Competències

 
Informar i assessorar sobre els diferents sistemes de prevenció i reacció al delicte.

-          Objectius d'Aprenentatge:
 
1.       Conèixer els criteris de selecció dels béns jurídics que mereixen protecció penal
2.       Analitzar els elements típics dels delictes contra els béns jurídics individuals al Codi penal espanyol i dels delictes relatius al tràfic de drogues.
3.       Examinar les reformes del Codi penal, especialment les de 2010 i 2015.
4.       Aprendre les tècniques bàsiques per a la interpretació dels diversos tipus delictius.
 

Amunt

-          Continguts bàsics:
 
  1. Els delictes contra la vida
  2. Els delictes contra la integritat corporal i contra la integritat moral
  3. Els delictes contra la llibertat i contra la llibertat sexual
  4. Els delictes contra l'honor i contra la intimitat
  5. Els delictes contra les relacions familiars
  6. Els delictes patrimonials
  7. Els delictes de tràfic de drogues
  8. Els delictes contra la seguretat vial

Amunt

Els delictes contra la llibertat i contra la llibertat sexual XML
Els delictes contra la llibertat i contra la llibertat sexual DAISY
Els delictes contra la llibertat i contra la llibertat sexual EPUB 2.0
Els delictes contra la llibertat i contra la llibertat sexual MOBIPOCKET
Els delictes contra la llibertat i contra la llibertat sexual HTML5
Els delictes contra la llibertat i contra la llibertat sexual PDF
Els delictes contra les relacions familiars XML
Els delictes contra les relacions familiars DAISY
Els delictes contra les relacions familiars EPUB 2.0
Els delictes contra les relacions familiars MOBIPOCKET
Els delictes contra les relacions familiars HTML5
Els delictes contra les relacions familiars PDF
El delicte de tràfic de drogues XML
El delicte de tràfic de drogues DAISY
El delicte de tràfic de drogues EPUB 2.0
El delicte de tràfic de drogues MOBIPOCKET
El delicte de tràfic de drogues HTML5
El delicte de tràfic de drogues PDF
Els delictes contra la salut, la integritat corporal i la integritat moral XML
Els delictes contra la salut, la integritat corporal i la integritat moral DAISY
Els delictes contra la salut, la integritat corporal i la integritat moral EPUB 2.0
Els delictes contra la salut, la integritat corporal i la integritat moral MOBIPOCKET
Els delictes contra la salut, la integritat corporal i la integritat moral HTML5
Els delictes contra la salut, la integritat corporal i la integritat moral PDF
Els delictes contra la intimitat i l'honor XML
Els delictes contra la intimitat i l'honor DAISY
Els delictes contra la intimitat i l'honor EPUB 2.0
Els delictes contra la intimitat i l'honor MOBIPOCKET
Els delictes contra la intimitat i l'honor HTML5
Els delictes contra la intimitat i l'honor PDF
Els delictes contra la seguretat viària XML
Els delictes contra la seguretat viària DAISY
Els delictes contra la seguretat viària EPUB 2.0
Els delictes contra la seguretat viària MOBIPOCKET
Els delictes contra la seguretat viària HTML5
Els delictes contra la seguretat viària PDF
Els delictes contra la vida XML
Els delictes contra la vida DAISY
Els delictes contra la vida EPUB 2.0
Els delictes contra la vida MOBIPOCKET
Els delictes contra la vida HTML5
Els delictes contra la vida PDF
Els delictes contra el patrimoni XML
Els delictes contra el patrimoni DAISY
Els delictes contra el patrimoni EPUB 2.0
Els delictes contra el patrimoni MOBIPOCKET
Els delictes contra el patrimoni HTML5
Els delictes contra el patrimoni PDF

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt