Cultura i Societat de la Llengua C (francès) Codi:  21.585    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Ce cours complète les connaissances linguistiques et culturelles acquises au cours de quatre semestres d’études de langue, de LCI à langue LCIV. Les pays de la francophonie répartis sur plusieurs continents sont divers mais partagent une langue commune et intègrent partiellement le patrimoine culturel français au leur, c’est pourquoi le cours se centrera essentiellement sur la culture française. L’élève sera confronté à des thèmes divers, des documents tant écrits qu’audiovisuels d’une certaine complexité qui le plongeront dans la réalité quotidienne et lui permettront d’identifier les référents culturels, les comprendre, les raisonner et les traduire, assumant le rôle de médiateur/médiatrice entre cultures.

Amunt

Il faut au moins avoir réussi le dernier cours de langue LCIV ou avoir un niveau équivalent ou supérieur à ce dernier.

Amunt

Objectifs

  • Savoir identifier une référence culturelle.
  • Savoir analyser et interpréter un texte marqué culturellement.
  • S’introduire à la pluralité d’expression de la langue française.
  • Avoir une connaissance globale des référents culturels équivalente à celle que possède un Français ayant un niveau d’études moyen.
  • Être capable d’utiliser des ressources de base dans la recherche documentaire concernant ce domaine de connaissance.

Compétences spécifiques

  • Maîtriser la langue C à un niveau d’utilisateur indépendant et communiquer dans des contextes professionnels.
  • Identifier les fonctions sociales et de communication des langues ainsi que les processus de communication interculturelle, dans des environnements monolingues et multilingues.
  • Avoir la capacité d’analyser, éditer et réviser les textes oraux et écrits.
  • Maîtriser les outils informatiques appliqués aux langues, à la traduction, à l’interprétation et à la documentation, et identifier les potentiels des environnements virtuels de communication.

Amunt

1. La France, l’espace francophone et les institutions.

-  L’organisation territoriale (communes, départements, régions)

-  Les collectivités à statut particulier et les collectivités d’outre-mer

-  Les institutions

 

2. Les personnages mythiques nationaux.

- Vercingétorix

- Jeanne d’Arc

- Napoléon (son œuvre)

- Charles de Gaulle

 

3. La langue française et la francophonie.

- L’histoire de la langue

- La francophonie

 

4. Module : Bref aperçu de la littérature française du XVI au XXe siècle.

 

Amunt

Cultura y sociedad de la lengua C (Francés) PDF

Amunt

Il n’y a pas de livre ou manuel mais chaque chapitre contient des références, des documents ou des liens donnés progressivement, qui accompagnent l’élève dans son apprentissage.

 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt