Direcció estratègica i lideratge M1.057    :  6
Consulta de les dades generals   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Consulta del model d'avaluació  
Processos institucionals de desenvolupament i de suport a la formació: la gestió del e-learning ???
Polítiques públiques e-learning: una visió comparativa ???
Organització i e-learning: models institucionals i de gestió ???
Introducció a la direcció estratègica i lideratge de l'e-learning ???
Lideratge de l'e-learning a l'escola en temps de pandèmia. Més enllà de l'Educació Remota d'Emergència ???
Lideratge i pedagogia de la pandèmia Carolina de Britos

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt