Francès A1 Codi:  00.022    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

No és necessari tenir coneixements previs de francès perquè com ho diu el títol, aquest és un curs d'iniciació al francès. Si és la primera vegada que feu una assignatura al campus virtual de la UOC, us aconsellem que aneu a l'"Aula de Tutor" on rebreu una petita formació que facilitarà la vostra incorporació.


Comenceu aquí un recorregut que podreu continuar amb Francès A2 i Francès B1, de manera que us garantiran un bon nivell de competència en el francès com a llengua estrangera en el marc de la titulació que voleu obtenir.

Aquest semestre és important per construir uns fonaments sòlids. Penseu que, com més practiqueu, més assolireu la fluïdesa necessària:  treballareu amb un material que s'ha concebut expressament per a aquest objectiu i de què podreu disposar sempre a l'aula, a l'espai Ressources d'apprentissage.


La formació es distribueix en 5 unitats. L'assignatura correspon a unes 150 hores de treball. Podeu treballar cada unitat al vostre ritme. Mirant el calendari, veureu que disposeu de prou temps per fer totes les tasques que se us aniran demanant. Organitzeu-vos en sessions de treball d'1 a 2 hores diàries, durant les quals fareu un conjunt d'activitats, sempre de manera metòdica i progressiva. Podeu fer servir, és clar, les obres que s'indiquen a la bibliografia. Però per al curs, intenteu centrar-vos en les activitats proposades, sense ajuts externs. Si teniu problemes, el professor us indicarà com ho heu de fer.


Algunes de les activitats d'aquesta assignatura es duran a terme en grups. Per tant, els estudiants han de tenir en compte que és important respectar la feina del grup, el calendari precís d'aquestes activitats, i complir amb les contribucions que hi han de fer. També han de ser conscients que necessitaran temps per a coordinar-se amb els altres companys i fer algunes poques activitats en temps real.

Només es pot superar aquesta assignatura a través de l'avaluació continuada, cosa que implica un ritme constant i regular de feina. Per tant, si l'estudiant preveu que no es podrà connectar a l'aula durant molts dies seguits al llarg del semestre, es recomana que no s'hi matriculi. Amunt

Aquesta és una assignatura prèvia i per tant fora del pla d'estudis. És un curs de preparació que permet cursar després Francès A2 i, més endavant, accedir a Francès B1.

Amunt

No cal tenir coneixements previs. Només moltes ganes d'aprendre! 

Amunt

Francès A1 està dissenyat per als principiants que no tenen cap coneixement de francès.

Caldrà que disposeu d'uns auriculars amb un micròfon i d'una càmara web per a dur a terme les activitats orals.

En el cas de les tasques orals avaluades on es requereixi l'ús de vídeo, els estudiants hauran de lliurar una gravació en què es vegi clarament el rostre de l'estudiant mentre parla, tret que les instruccions de la tasca especifiquin un format diferent.

Cal tenir en compte que cadascuna de les activitats PEC inclou una tasca oral (production orale) i una tasca escrita (production écrite), l'estudiant haurà d'aprovar-les les dues per tal d'aprovar aquella activitat d’AC. Per a més informació, vegeu l’apartat d’Avaluació continuada.

Amunt

Aquesta assignatura vol formar-vos per a la comunicació en francès. Mitjançant la varietat de temes que es tracten, volem situar l'aprenentatge en les situacions del dia a dia, les situacions que un estranger podria haver d'afrontar durant una estada perllongada a França o en un país francòfon. Al final del semestre, haureu assolit el nivell A1 del marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), que té sis nivells de competència.

El curs de Francès A1 us permetrà també presentar-vos a les proves A1 del DELF. El DELF és el títol oficial que lliura el Ministeri d'Ensenyament francès. Certifica les competències lingüístiques dels que coneixen el francès com a llengua estrangera. El DELF es compon de 4 títols independents (A1, A2, B1, B2), que corresponen als quatre primers nivells del MECR. Si us cal més informació, poseu-vos en contacte amb el vostre professor.

El curs s'organitza en 5 unitats didàctiques i cadascuna inclou dos mòduls:


Mòdul 1A - Bonjour !

Objectius:

 • Comprendre noms propis
 • Saludar
 • Lletrejar una paraula
 • Comptar fins a 20
 • Dir la seva professió i el seu origen
 • Escriure un missatge en el fòrum

Mòdul 1B - Profil perso

Objectius:

 • Presentar-se
 • Presentar algú
 • Cercar informacions en un text
 • Comprendre un enunciat
 • Aprendre a aprendre: perfil d'aprenentatge


Mòdul 2A - Ta question ? Ma réponse !

Objectius:

 • Donar i comprendre informacions sobre la identitat
 • Descriure una persona
 • Fer preguntes a algú
 • Escriure una endevinalla 

Mòdul 2B - J'aime un peu, beaucoup, passionnément...

Objectius:

 • Expressar els seus gustos i preferències
 • Parlar de moda
 • Dir l'hora
 • Indicar el moment
 • Aprendre a aprendre: estratègies per entendre la part essencial d'un text


Mòdul 3A - Combien en voulez-vous ?

Objectius:

 • Comprar al supermercat
 • Indicar les quantitats
 • Escriure un correu electrònic a un amic
 • Parlar del seu lleure

Mòdul 3B - Ne quittez pas !

Objectius:

 • Comunicar al telèfon
 • Quedar, donar hora
 • Demanar i comprendre informacions
 • Proporcionar instruccions
 • Comprendre un programa de televisió
 • Aprendre a aprendre: estratègies per la comprensió audiovisual

 Mòdul 4A - C'est la vie !

Objectius:

 • Descriure la seva jornada
 • Comprendre un calendari
 • Donar consells
 • Donar ordres i prohibir

Mòdul 4B - Dîner en amoureux ?

Objectius:

 • Demanar al restaurant
 • Expressar un desig, una necessitat
 • Convidar  algú
 • Aprendre a aprendre: formes d'estudiar

Mòdul 5A - C'est pour bientôt ?

Objectius:

 • Parlar dels seus projectes
 • Comprendre una narració
 • Localitzar en el temps
 • Presentar un país francòfon

Mòdul 5B - Noir sur blanc

Objectius:

 • Explicar el que estem fent i el que acabem de fer
 • Comparar objectes
 • Aprendre a aprendre: l'autocorrecció

Amunt

D’acord amb els objectius, el curs s’organitza en 5 unitats didàctiques. Al material de l’aula (Ressources d’apprentissage) trobareu activitats basades en exercicis autocorrectius i,  en funció de les tasques programades, exercicis que l’estudiant haurà de lliurar al professor per a la seva  correcció i avaluació. 


Per a cadascuna de les unitats, haureu de lliurar al  professor tasques obligatòries escrites i orals (PEC). Les tasques obligatòries seran la base principal de la nota que  tindreu en l’avaluació contínua. Cada unitat disposa de pàgines que porten a la  teoria gramatical (Références grammaticales), a un diccionari en línia (Dictionnaire), a quadres complets  de conjugació verbal (Conjugaison), i al mòdul de fonètica (Phonétique), a més dels recursos de les unitats que trobareu a Ressources d’apprentissage. Podeu consultar una llista de recursos externs útils a la pàgina Sources d’informations.


En començar cada unitat / PEC, trobareu les pàgines “Objectifs et résume PEC” que contenen els objectius específics, els continguts lingüístics i  culturals. A més,trobareu les instruccions per dur a terme cada unitat / PEC a les pàgines “Consignes PEC”

També teniu la possibilitat de consultar el sumari de tots els mòduls aquí :  

 

Mòdul 1A - Bonjour !

Continguts lingüístics i culturals:

 • L'alfabet
 • Números fins al 20
 • La "e" muda
 • Paraules i expressions útils per a la sala virtual
 • Dies de la setmana
 • Algunes professions
 • Masculí / femení dels noms
 • Singular i plural
 • Articles definits i indefinits
 • Els colors
 • Els verbs être et avoir
 • Sis personatges francòfons

Mòdul 1B - Profil perso

Continguts lingüístics i culturals: 

 • Pronunciació: les consonants al final d'una paraula
 • Números fins al 60
 • Singular i plural
 • L'elisió amb je
 • C'est - Il / elle est
 • Els verbs en -ER
 • Mesos de l'any
 • El pronom on
 • Alguns llocs francòfons
 • Sitcom- Les aventures de Claudine (1)

 

 Mòdul 2A - Ta question ? Ma réponse !

Continguts lingüístics i culturals:

 • El cos i la cara
 • La descripció física
 • L'accent tònic de les paraules
 • Pronunciació: combinació de vocals
 • Masculí/femení dels adjectius
 • Lloc dels adjectius
 • Els números
 • La negació
 • Els pronoms tònics
 • La interrogació, els pronoms interrogatius
 • Els verbs aller, faire, dire, lire
 • Un programa de televisió africà

 Mòdul 2B - J'aime un peu, beaucoup, passionnément...

Continguts lingüístics i culturals:

 • Roba i moda
 • La « liaison »
 • L'entonació expressiva
 • Contraccions amb à i de
 • Possessius (3 primeres persones)
 • quelqu'un, quelque chose, personne, rien
 • Verbs partir, sortir, savoir, pouvoir, vouloir, devoir
 • Pas de
 • Construccions amb infinitiu
 • Verbs prendre, comprendre, apprendre
 • Sitcom- Les aventures de Claudine (2)

 

 Mòdul 3A - Combien en voulez-vous ?

Continguts lingüístics i culturals:

 • Verbs entendre, perdre, voir, finir, connaître
 • Alguns aliments i productes quotidians
 • Els articles partitius i la quantitat
 • El pronom en (quantitat)
 • Oci i temps lliure
 • Il y a
 • Els accents
 • Causa i finalitat (pourquoi, parce que, pour)
 • La prosòdia d'una frase
 • Els sons [i] - [¿] ; [y] - [u]
 • Preus i tarifes a França

Mòdul 3B - Ne quittez pas !

Continguts lingüístics i culturals:

 • Receptes de cuina
 • Els pronoms COD le, la, les
 • Imperatiu afirmatiu
 • El pronom y (lloc)
 • Preposicions de lloc
 • Verbs venir, boire
 • Les vocals nasals
 • Símbols francesos
 • Sitcom- Les aventures de Claudine  (3)

 

Mòdul 4A - C'est la vie !

Continguts lingüístics i culturals:

 • Verbs pronominals
 • Imperatiu positiu i negatiu
 • Imperatiu dels verbs pronominals i amb els pronoms COD
 • Activitats quotidianes
 • Objectes de la vida quotidiana
 • Adjectius possessius
 • Accent tònic i prosòdia dels grups rítmics
 • Horaris laborals i d'àpats a França

Mòdul 4B - Dîner en amoureux ?

Continguts lingüístics i culturals:

 • Verbs amb un, dos, tres radicals
 • Els indefinits (autre, tout, chaque, quelques)
 • Els sons [b] i [v]
 • Las "liaisons" obligatòries
 • Verbs seguits de COD
 • Verbs seguits de COI
 • Pronoms COD (me, te, nous, vous)
 • avoir besoin de, il faut, je voudrais, j'aimerais
 • Alguns plats vietnamites, libanesos, marroquins
 • Sitcom- Les aventures de Claudine (4)

 

Mòdul 5A - C'est pour bientôt ?

Continguts lingüístics i culturals:

 • Futur pròxim
 • L'entonació expressiva
 • Sons [e], [ε] i [¿]
 • Situar-se en el temps
 • Llocs de vacances
 • Els connectors narratius
 • Pronoms tònics (revisió)
 • Si i oui
 • Les lletres que no es pronuncien (revisió)
 • La francofonia

Mòdul 5B - Noir sur blanc

Continguts lingüístics i culturals:

 • Present progressiu i passat recent
 • Colors i metàfores
 • Particularitats de l'ortografia
 • La comparació (adjectius)
 • Els sons [¿] i [¿]
 • L'accent obert
 • Llenguatge SMS
 • Sitcom- Les aventures de Claudine (5)

Amunt

Module Phonétique Web
Module Conjugaison Web
Module Références grammaticales Web
3. Claudine et le broker Audiovisual
5. Claudine et la future maman Audiovisual
2. Claudine et la dame chic Audiovisual
4. Claudine et le séducteur Audiovisual
1. Claudine et Claudine Audiovisual
Exercices de phonétique Web
Grammaire Progressive du Français. Niveau intermédiaire Llibre-manual
Unité 4 Web
Unité 1 Web
Unité 2 Web
Unité 5 Web
Unité 3 Web

Amunt

Atès que el material és en línia, hi podeu accedir sempre que vulgueu. El trobareu a l’aula de l’assignatura, a  Ressources d’apprentissage. Un cop acabat el semestre, sempre el trobareu disponible a l’espai "Els meus materials". 


A més a més, a l’espai de Ressources d’apprentissage, trobareu enllaços que us dirigiran a diferents webs on podreu trobar  tant informació lingüística com cultural: webs de conjugació verbal, gramàtica, traducció, civilització,  diccionaris, etc. 


També treballareu en altres espais de l’aula com els diferents espais de discussió per a les tasques escrites i orals, el GDrive, i fareu servir l’eina de telefonia  gratuïta Skype. 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt