Francès A2 Codi:  00.043    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Compte! Per tal de poder seguir el ritme d'aquesta assignatura, cal tenir un nivell A1 segons la normativa del marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).

Si és la primera vegada que feu una assignatura al campus virtual de la UOC, us aconsellem que aneu a l'"Aula del Tutor" on rebreu una petita formació que facilitarà la vostra incorporació.

Es recomana que els estudiants facin la prova de nivell.

Amb Francès A2 comenceu un recorregut que podreu continuar amb Francès B1 i B2, de manera que us garantiran un bon nivell de competència en el francès com a llengua estrangera en el marc de la titulació que voleu obtenir.

Aquest primer semestre és molt important per consolidar uns fonaments sòlids. Penseu que, com més practiqueu, més assolireu la fluïdesa necessària: treballareu amb un material que s'ha concebut expressament per a aquest objectiu i de què podreu disposar sempre a l'aula, així com a l'apartat "Els meus recursos d'aprenentatge" dintre del vostre Espai personal.

La formació es distribueix en 5 unitats. L'assignatura correspon a unes 150 hores de treball. Podeu treballar cada unitat al vostre ritme. Mirant el calendari, veureu que disposeu de prou temps per fer totes les tasques que se us aniran demanant. Organitzeu-vos en sessions de treball d'1 a 2 hores diàries, durant les quals fareu un conjunt d'activitats, sempre de manera metòdica i progressiva. Podeu fer servir, és clar, les obres que s'indiquen a la bibliografia. Però per al curs, intenteu centrar-vos en les activitats proposades, sense ajuts externs. Si teniu problemes, el professor us indicarà com ho heu de fer.

Algunes de les activitats d'aquesta assignatura es duran a terme en grups. Per tant, els estudiants han de tenir en compte que és important respectar la feina del grup, el calendari precís d'aquestes activitats, i complir amb les contribucions que hi han de fer. També han de ser conscients que necessitaran temps per a coordinar-se amb els altres companys i fer algunes poques activitats en temps real.

Només es pot superar aquesta assignatura a través de l'avaluació continuada, cosa que implica un ritme constant i regular de feina. Per tant, si l'estudiant preveu que no es podrà connectar a l'aula durant molts dies seguits al llarg del semestre, es recomana que no s'hi matriculi.

Amunt

Aquesta és una assignatura prèvia i per tant fora del pla d'estudis. És un curs de preparació que permet després cursar Francès B1.

Amunt

Tal i com està indicat al començament del programa, l'assignatura no parteix de zero. Per a començar bé, heu de tenir el nivell A1, segons la normativa del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR), tant en comprensió oral i escrita com en expressió oral i escrita.

Es recomana que els estudiants facin la prova de nivell.

Amunt

En cas de tenir dubtes en relació amb el nivell inicial, es recomana que feu la prova de nivell.

Caldrà que disposeu d'uns auriculars amb un micròfon i d'una càmera web per a dur a terme les activitats orals.

En el cas de les tasques orals avaluades on es requereixi l'ús de vídeo, els estudiants hauran de lliurar una gravació en què es vegi clarament el rostre de l'estudiant mentre parla, tret que les instruccions de la tasca especifiquin un format diferent.

Amunt

Aquest curs vol formar-vos per a la comunicació en francès. Mitjançant la varietat de temes que es tracten, volem situar l'aprenentatge en les situacions del dia a dia, les situacions que un estranger podria haver d'afrontar durant una estada perllongada a França o en un país francòfon. Al final del semestre, haureu assolit el nivell A2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR), que té sis nivells de competència. 

El curs Francès A2 us permetrà també presentar-vos a les proves A2 del DELF. El DELF és el títol oficial que lliura el Ministeri d'Ensenyament francès. Certifica les competències lingüístiques dels que coneixen el francès com a llengua estrangera. El DELF es compon de 4 títols independents (A1, A2, B1, B2), que corresponen als quatre primers nivells del MECR. Si us cal més informació, poseu-vos en contacte amb el vostre professor.

El curs s'organitza en 5 unitats, i cadascuna conté dos mòduls didàctics:

Unitat 1

Mòdul 1A "En route !"

Objectius:

- Parlar d'un mateix, de la seva família i les relacions amb els altres

- Entendre un fragment de pel·lícula

- Redactar un missatge de fòrum

- Presentar-se per escrit 

Mòdul 1B "Paysages" 

Objectius:

- Expressar accions passades

- Comprendre informacions sobre un desastre natural

- Aprendre a aprendre: com m'avaluen? 

Sitcom 1 : Claudine revient

Bilan 1

 

Unitat 2

Mòdul 2A "Tours de France"

Objectius:

- Descriure un itinerari esportiu (en passat)

- Descriure sentiments

- Parlar de rutina, de costums

Mòdul 2B "Temps forts"

Objectius:

- Explicar esdeveniments passats

- Situar una acció en el temps

- Dir on ens fa mal, el problema

- Aprendre a aprendre: lògica i comprensió global

Sitcom 2 : Claudine et le réac

Bilan 2

 

Unitat 3

Mòdul 3A "La sainte journée"

Objectius:

- Relatar una jornada

- Escriure una carta / una postal

- Comunicar de manera síncrona

- Entendre un fragment de programa de ràdio

Mòdul 3B "Relations"

Objectius:

- Parlar de les seves relacions

- Donar consells

- Fer una descripció en passat

- Aprendre a aprendre: estratègies d'expressió escrita

Sitcom 3 : Claudine et l'écolo

Bilan 3

 

Unitat 4

Mòdul 4A "Licencié - Pour quoi?"

Objectius:

- Parlar dels seus estudis

- Descriure una formació

- Parlar de la seva infància

- Entendre una escena d'una pel·lícula

Mòdul 4B "Maigret enquête"

Objectius:

- Relatar utilitzant el passat

- Escriure una targeta de felicitació

- Descriure un habitatge

- Comunicar de manera síncrona

- Aprendre a aprendre: com treballo amb els altres

Sitcom 4 : Claudine et la fan de déco

Bilan 4

 

Unitat 5

Mòdul 5A "Le beau temps ou la pluie!"

Objectius:

- Parlar de projectes

- Parlar del temps que fa / que farà

- Fer una comparació

- Prohibir, aconsellar, expressar l'obligació

- Reformular el discurs d'altri

- Redactar una carta formal

Mòdul 5B "Chemin faisant"

Objectius:

- Descriure un itinerari 

- Comunicar de manera síncrona

- Aprendre a aprendre: com funciona la meva memòria?

Sitcom 5 : Claudine et l'éternel ado

Bilan 5

Amunt

D'acord amb els objectius, el curs s'organitza en 5 unitats compostes de dos mòduls didàctics cadascuna.  Són activitats basades en exercicis autocorrectius i, en funció de les tasques programades, exercicis que l'estudiant podria haver de lliurar al professor per a la seva correcció i avaluació. Les tasques obligatòries seran la base principal de la nota que tindreu a l'avaluació continuada.

Les pàgines de "Recursos d'aprenentatge" per a cadascuna de les PEC ("Ressources d'apprentissage PEC") també disposen d'enllaços que porten a la teoria gramatical (Références grammaticales à consulter). També disposeu de recursos externs (a la pàgina "Sources d'informations"), com ara un diccionari en línia (Dictionnaire), d'una completa taula de conjugacions verbals (Conjugaison) i d'una secció dedicada a la fonètica (Phonétique).

En començar cada PEC, trobareu a l'apartat una pàgina de plantejaments i competències ("Objectifs et résumé PEC") que detalla les dates clau, els objectius específics, i els continguts lingüístics i culturals de cada PEC. Les pàgines "Consignes PEC" contenen tota la informació necessària per dur a terme les activitats PEC.

 

Unitat 1

Mòdul 1A "En route !"

Continguts lingüístics i culturals

 • Repàs del present
 • Els possessius (repàs)
 • Els animals
 • Ecouter/entendre - regarder/voir
 • Singular i plural a l'oral (repàs)
 • Pronunciació de les lletres finals (repàs)
 • Professions, ocupacions, educació
 • Paraules del curs
 • Pronunciació dels verbs
 • Alguns llocs de França

Mòdul 1B "Paysages" 

Continguts lingüístics i culturals:

 • El "passé composé" amb avoir
 • Els pronoms COD (repàs) i COI
 • El so [y] (repàs)
 • Vocabulari d'informàtica
 • La interrogació (repàs)
 • La naturalesa i ecologia
 • Castells a França
 • Sitcom- Les aventures de Claudine. Épisode 1 : Claudine revient
 • Bilan 1

 

Unitat 2

Mòdul 2A "Tours de France"

Continguts lingüístics i culturals:

 • El "passé composé" amb être
 • Sintaxi del "passé composé"  (afirmació i negació)
 • L'amor i els sentiments
 • Pronoms COD - COI
 • Pronoms i gramàtica textual
 • L'esport
 • L'elisió
 • So i grafia
 • Llocs dels adverbis
 • El Tour de France

Mòdul 2B "Temps forts"

Continguts lingüístics i culturals:

 • El "passé composé" (auxiliars être, avoir)
 • En i y
 • Situació en el temps
 • Moments del relat i coherència textual
 • Vocabulari del cos i de la malaltia
 • Funció dels accents
 • Accent tònic i sil.labeix
 • Tractar de vostè
 • Robert Doisneau, el fotògraf
 • Sitcom- Les aventures de Claudine. Épisode 2 : Claudine et le réac
 • Bilan 2

 

Unitat 3

Mòdul 3A "La sainte journée"

Continguts lingüístics i culturals:

 • El "passé composé" dels verbs reflexius
 • El "passé composé" i l'acord amb el COD
 • Els demostratius
 • La higiene i salut
 • El cos (repàs)
 • Accent tònic i l'èmfasi
 • Els aliments
 • Llocs de París
 • Registres de llengua 

Mòdul 3B "Relations"

Continguts lingüístics i culturals:

 • Lèxic de les relacions emocionals i socials
 • "L'imparfait"
 • Negacions amb personne, jamais, rien, aucun, ne plus
 • Pas de
 • El so [Ø]
 • Masculí / Femení (repàs)
 • Els DOM-TOM
 • Sitcom- Les aventures de Claudine. Épisode 3 : Claudine et l'écolo
 • Bilan 3

 

Unitat 4

Mòdul 4A "Licencié - Pour quoi?"

Continguts lingüístics i culturals:

 • Ús del "passé composé" i de l'"imparfait" (I)
 • Situació dels adverbis
 • C'est - II/Elle est (repàs)
 • Vocabulari dels estudis, diplomes, exàmens
 • Vocabulari de la formació a distància
 • Llenguatge col·loquial i argot
 • L'hora oficial
 • L'Edat Mitjana
 • Els estudis universitaris a França, Europa, Espanya

Mòdul 4B "Maigret enquête"

Continguts lingüístics i culturals:

 • Ús del "passé composé" i de l'"imparfait" (II)
 • Espai i mobles en una casa
 • Entonacions expressives
 • Preposicions de lloc
 • Novel.la policíaca
 • Pronoms relatius
 • L'alsacià
 • Pronoms demostratius
 • Festes a França
 • Sitcom- Les aventures de Claudine. Épisode 4 : Claudine et la fan de déco
 • Bilan 4

 

Unitat 5

Mòdul 5A "Le beau temps ou la pluie!"

Continguts lingüístics i culturals:

 • El temps
 • Futur simple
 • Llocs a la ciutat
 • La comparació (adjectius / adverbis, substantius i verbs)
 • Estil indirecte
 • Cançó francesa

Mòdul 5B "Chemin faisant"

Continguts lingüístics i culturals:

 • La comparació (el superlatiu i la situació dels adjectius)
 • Temps de l'indicatiu (repàs)
 • Els mitjans de transport
 • El codi de circulació
 • Onomatopeia
 • Gestualitat francesa
 • Sitcom- Les aventures de Claudine. Épisode 5 : Claudine et l'éternel ado
 • Bilan 5

Amunt

Module Phonétique Web
Module Conjugaison Web
Module Références grammaticales Web
1. Claudine revient Audiovisual
2. Claudine et le réac Audiovisual
3. Claudine et l'écolo Audiovisual
4. Claudine et la fan de déco Audiovisual
5. Claudine et l'éternel ado Audiovisual
Exercices de phonétique Web
Grammaire Progressive du Français. Niveau intermédiaire Llibre-manual
Unité 3 Web
Unité 5 Web
Unité 2 Web
Unité 4 Web
Unité 1 Web

Amunt

Atès que el material és en línia, hi podeu accedir sempre que vulgueu. El trobareu a l'aula de l'assignatura, a les pàgines de recursos d'aprenentatge ("Ressources d'apprentissage PEC").

A més a més, a la pàgina de "Sources d'informations", trobareu enllaços externs que us dirigiran a diferents webs on podreu trobar tant informació lingüística com cultural: webs de conjugació verbal, gramàtica, traducció, civilització, diccionaris, etc.

També treballareu en altres espais de l'aula com els Fòrums de discussió, GDrive, Moodle, o Tandem, i fareu servir l'eina de telefonia gratuïta Skype.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt